Home Nyheter Immunicum uppdaterar den kliniska utvecklingsstrategin

Immunicum uppdaterar den kliniska utvecklingsstrategin

Immunicum uppdaterar den kliniska utvecklingsstrategin

14 oktober, 2020

Sedan Sven Rohmann tog över som vd för Immunicum i augusti, har bolaget uppdaterat sin kliniska utvecklingsstrategi till att vila på fyra huvudsakliga pelare som ska staka ut den bästa vägen mot marknaden. Vid ESMO 2020 förra månaden kunde bolaget dessutom presentera positiva prekliniska data som visar att Immunicums off-the-shelf immunonkologiska behandling ilixadencel stärker effekten av befintliga immunterapier.
Immunterapi är ett av de hetaste områdena inom onkologi för såväl forskare som kliniker. Idén bakom immunterapi är att med hjälp av läkemedel öka immunförsvarets förmåga att mer effektivt bekämpa cancer, vilket i sin tur ökar chanserna till mer långvarig överlevnad. Under det senaste decenniet har vissa immunterapier, såsom kontrollpunktshämmare (checkpoint inhibitors, CPI), blivit relativt populära. Trots deras framgångar är de dock i många fall hälsovådliga för patienterna, och i andra fall ineffektiva. Det finns alltså fortfarande ett betydande behov av bättre behandlingsalternativ.

Immunicum satsar på off-the-shelf

Ett bolag som tänker i nya banor när det gäller utveckling av immunonkologiska terapier är Stockholmsbaserade Immunicum. Deras huvudkandidat ilixadencel är en off-the-shelf cellterapiprodukt, vilket innebär att substansen inte behöver härstamma från den specifika patienten. Men när den injicerats i patienten aktiverar den stora delar av patientens eget immunsystem och attackerar alla typer av cancer på ett individualiserat sätt.

Positiva fas II-resultat

Kandidaten har visat sig fungera bra i kombination med andra former av immunterapi genom att öka deras effektivitet mot cancerceller. I den kliniska fas II-studien MERECA, har Ilixadencel testats i kombination med tyrosinkinashämmare (TKI) såsom sunitinib (Sutent), en specifik VEGF-hämmare, i patienter med metastaserande njurcancer. De hittillsvarande resultaten har gjort att FDA har fått upp ögonen för kandidaten och beviljat den RMAT-beteckning. Läs mer.
Förra månaden gav Immunicum en tredje uppdatering från studien där man följt patienter i minst 30 månader efter behandlingsstart. Patienterna i kontrollgruppen som fått sunitinib monoterapi hade en medianöverlevnad (OS) på 25 månader; däremot hade de som behandlats med kombinationen ilixadencel/sunitinib ännu inte nått OS. Detta är en indikation på att ilixadencel verkar förbättra överlevnaden. Läs mer om studien här. Dessutom uppvisade vissa patienter som fått kombinationen ett fullständigt behandlingssvar, vilket sällan är fallet vid standardbehandling.

Ny utvecklingsstrategi för Immunicum

Dessa resultat pekar mot proof-of-concept med ilixadencel. Med detta i åtanke och tack vare RMAT-beteckningen från FDA avancerar Immunicum nu ilixadencel mot marknaden. Då bolaget siktar mot partnerskap rekryterade man i augusti Sven Rohmann, känd för att vara en deal maker, till rollen som vd.

Sven Rohmann, vd Immunicum

Immunicum planerar nu att bygga vidare på sitt proof-of-concept med ilixadencel och utveckla vad som potentiellt kan bli flera program som visar hur ilixadencel kan fungera i kombination med en rad redan godkända cancerterapier inklusive sunitinib, men också immunterapier såsom CPIs som riktas mot PD-1, t.ex. pembrolizumab (Keytruda) och nivolumab (Opdivo) och CTLA-4 som ipilimumab (Yervoy).
Immunicums utvecklingsstrategi vilar på fyra pelare som beskriver hur bolaget planerar att maximera ilixadencels värde. Den första pelaren innebär att Immunicum tar sig till marknad utan att vara beroende av partnerskap med stora läkemedelsbolag, genom att fortsätta utvärdera ilixadencel i kombination med TKI såsom sunitinib inom särläkemedelsbeteckningar som gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Den andra och tredje pelaren utgörs av att kombinera ilixadencel med antingen PD-1 CPI eller både PD-1 och CTLA-4, vilket ska skapa ett intresse från läkemedelsbolag som marknadsför dessa. Detta kommer dock att kräva samarbeten för att avancera projekten framåt. Den fjärde och sista pelaren innebär en expansion bortom ilixadencel genom nästa generations cellterapier.

Prekliniska data presenterades på ESMO

Som en del av sin kliniska utvecklingsplan genomför Immunicum prekliniska studier parallellt med de kliniska studierna. Syftet är att identifiera nya terapeutiska möjligheter för ilixadencel i kombination med CPIer och andra immunterapier.
Bolaget presenterade sina senaste prekliniska data ESMO 2020, en av de viktigaste cancerkonferenserna i världen. Denna data tyder på att ilixadencel ökar de tumörhämmande effekterna av vanliga cancerbehandlingar såsom sunitinib och kontrollpunktshämmare riktade mot PD1, t.ex. nivolumab (Opdivo) och CTLA-4, t.ex. ipilimumab (Yervoy) i en musmodell av koloncancer.
Att addera ilixadencel till dessa behandlingar ledde inte bara till en negativ effekt på tumörprogression, utan resultaten visar också att 50–70 procent av mössen i två experiment där de fick kombinationen ilixadencel + CTLA-4 uppvisade fullständig tumörrespons (d.v.s. att all tumörvävnad försvann), medan inga patienter i CTLA-4-kontrollgruppen erhöll fullständig tumörrespons som monoterapi.

De prekliniska resultaten kan innebära ett genombrott

Immunicum menar att om dessa resultat skulle kunna replikeras i kliniska prövningar, skulle det innebära ett stort genombrott både för bolaget och för området immuno-onkologi. Detta då det potentiellt skulle kunna innebära fullständig remission av cancer och frånvaro av tumöråterväxt tack vare en stark immunaktivering som genererats av kombinationen lixadencel/CTLA-4.
Detta potentiella genombrott representerar Immunicums tredje strategiska pelare och skulle alltså kräva ett partnerskap för att nå marknaden efter att man tagit fram inledande kliniska data.

Immunicum avancerar med självförtroende

De prekliniska resultaten pekar på att ilixadencel, i kombination med vanliga cancerterapier som TKI och CPI, spelar en betydande roll när det gäller att stärka immunsvaret mot cancer. Den prekliniska datan bidrar till Immunicums övergripande mål att producera läkemedelskandidater som kan förbättra livet för patienter och ge en mer hållbar respons och överlevnad.
Tack vare en förstärkt ledningsgrupp, genom rekryteringen av Sven Rohmann, och en tydligt utstakad strategi, har Immunicum en stabil bas att bygga vidare på när man avancerar framåt och skapar värde för bolaget.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev