Home Nyheter Saniona stärkte kassan inför fas III

Saniona stärkte kassan inför fas III

Saniona stärkte kassan inför fas III

1 juni, 2020

I början på året antog Saniona en ny finansieringsplan som än så länge har fallit väl ut. Tidigare i veckan tillfördes bolaget cirka 24 Mkr i den första i en serie av tre teckningsoptioner. Då bolaget har hintat om betydande triggers inför varje ny teckningsoption, ser förutsättningarna goda ut för att ta in det kapital som krävs för att ta Tesomet-programmet till marknad i egen regi.
Biotechbolaget Saniona närmar sig snabbt de sista registreringsgrundande kliniska studierna och efterföljande kommersialisering av Tesomet. Strategin är att i egen regi ta den helägda kandidaten, tillika bolagets viktigaste värdedrivare, till marknad inom de två sällsynta ätstörningsindikationerna Prader Willys Syndrom och Hypotalamisk fetma.
Parallellt bedrivs även utveckling inom andra indikationer i samarbete med partners. Ett viktigt avtal slöts år 2016 med läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim, värt över 90 miljoner euro plus royalties på framtida global försäljning. I mars i år undertecknade parterna ytterligare ett samarbetsavtal som kan ge upp till 76,5 miljoner euro i milstolpsbetalningar plus royalties.

Kaptialinjektion i flera steg

Just nu är förberedelserna för kommersialiseringsfasen av Tesomet i full gång. Att driva två program genom pivotala fas III-studier är dock kapitalintensivt och av denna anledning beslutade bolaget i början på året att genomföra en bred och långsiktig finansieringslösning om upp till 158 Mkr för att säkerställa att de två lovande ätstörningsindikationerna fortsatt skall kunna utvecklas internt, utan partners. Finansieringen bestod dels av en riktad emission av aktier till kapitalförvaltningsbolaget Formue Nord om 25 Mkr samt ett avtal om en lånefacilitet som gav bolaget rätt att låna upp till 25 miljoner kronor.
Den andra delen av finansieringsplanen är en riktad emission till Formue Nord och en företrädesemission av totalt 4,439,226 units till aktieägarna. Dessa teckningsoptioner är uppdelade i tre delar där nyttjandeperioden för TO 1 var 11–25 maj 2020. TO 2 genomförs 7–21 september 2020 och TO 3 mellan 6–20 april 2021. Teckningskursen är lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Idag står aktien i cirka 28 kronor.
Tanken är att Saniona genom dessa finansieringslösningar ska stärka sin kassa ytterligare efter att bolaget under 2019 genomförde en företrädesemission som gav en bruttolikvid om cirka 66,5 Mkr.

Första teckningsoptionen inbringade 24,3 Mkr

Under perioden 11 – 25 maj 2020 kunde innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 alltså teckna aktier i Saniona och förra veckan meddelades utfallet, vilket visade att Saniona tillfördes cirka 24,3 Mkr före emissionskostnader i denna första av tre teckningsrundor.

»Vi är tacksamma för aktieägarnas stöd och förstås nöjda över att investerare ser betydande potential både när det gäller utvecklingen av vår pipeline och den pågående organisatoriska expansionen i USA. Nu står vi ännu starkare rustade för att kunna ta bolaget till nästa nivå« – Rami Levin, Koncernchef och VD Saniona

Krattad manege för de interna programmen

I kraft av de kapitalanskaffningar som gjorts, och de två kvarstående teckningsoptioner, ser Saniona ut att ha goda förutsättningar att kunna lansera åtminstone ett läkemedel de kommande åren. Först ut, med säljstart i år, är fetmaläkemedlet tesofensine i Mexiko och Argentina efter att partnern Medix avslutat sin fas III-studie med positivt utfall för kandidaten.
Hur ser då bolagets chanser ut att nå en god teckningsgrad i de två återstående teckningsoptionerna och därigenom kunna driva de avslutade stegen inom Tesomet-programmet? I en intervju från 21 februari sa Sanionas grundare och tidigare vd, tillika nuvarande CSO, Jørgen Drejer, att bolaget förväntar sig att kunna leverera betydande triggers före varje teckningsperiod inleds. Tydligt är att Saniona räknar med att kunna dra fram ytterligare ess ur skjortärmen, något som bolaget har överraskat marknaden med åtskilliga gånger tidigare.
Se även:
The real growth will come from our proprietary projects (5 maj 2020)
Saniona bryter ny mark för att nå marknad (11 maj 2020)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev