Home Nyheter Saniona om det fördjupade samarbetet med Boehringer Ingelheim

Saniona om det fördjupade samarbetet med Boehringer Ingelheim

Saniona om det fördjupade samarbetet med Boehringer Ingelheim

27 mars, 2020

2016 slöt Saniona sin första affär med läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim, värt över 900 Mkr plus royalties på framtida global försäljning. Igår visade Saniona ännu en gång sin förhandlingsstyrka genom att underteckna ytterligare ett samarbete med Boehringer som kan ge upp till 76,5 miljoner euro i milstolpsbetalningar plus royalties på framtida försäljning. BioStock ställde några snabba frågor till vVD Jørgen Drejer om det nya avtalet.
Det kliniska behovet av nya behandlingar mot schizofreni, speciellt när det kommer till behandling av negativa och kognitiva symtom, är såväl påtagligt som omättat. Det är i synnerhet inom dessa symtomområden som nya och viktiga behandlingsmöjligheter kan erbjudas i framtiden. Marknaden drivs i huvudsak av gamla behandlingar men nya, effektiva alternativ förväntas leda till att marknaden växer betydligt framgent.
Det är mot bakgrund av detta som man skall förstå att läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim, ett privatägt tyskt bolag med nära 48 000 anställda, år 2016 beslutade sig för att ingå ett samarbetsavtal med det danska bioteknikbolaget Saniona.

»Detta är ett helt nytt och oberoende avtal, med ett nytt jonkanalmål och med separata milstolpsbetalningar och royalties« — Jørgen Drejer, vVD och CSO Saniona

Dubbla avtal med Boehringer Ingelheim

Det första forskningssamarbetet som parterna tecknade innebar att Saniona kan få upp till 854 Mkr (90 miljoner EUR) i milstolpsbetalningar inklusive en förskottsbetalning på ca 47 Mkr (5 miljoner EUR) vid tecknandet av avtalet. Om samarbetet leder till att produkter kan lanseras på marknaden är Saniona dessutom berättigade till royalties på den globala nettoförsäljningen.
Det nya avtalet, som gäller ett nytt jonkanalmål inom CNS med Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, syftar till att utveckla nya innovativa behandlingsalternativ för patienter med schizofreni. Genom samarbetet kan Saniona få upp till 76,5 miljoner EUR i milstolpsbetalningar samt royalties på den globala nettoomsättningen.

vVD kommenterar

BioStock fick tag på en påtagligt nöjd Jørgen Drejer, vVD, CSO och grundare av Saniona som kommenterar det nya avtalet

Jørgen Drejer, vVD och CSO Saniona

Jørgen Drejer, grattis till det nya avtalet med Boehringer Ingelheim! Det är värt nästan lika mycket som det som slöts för fyra år sedan, och detta mitt i en brinnande ekonomisk kris och pandemi. Kan du berätta lite mer om avtalet?
– Sedan några år tillbaka har vi haft ett mycket konstruktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med Boehringer inom schizofreni. Vi har stor respekt för deras engagemang och utvecklingskapacitet. På samma sätt har Boehringer fått en solid respekt för vår erfarenhet och innovationskraft inom jonkanalforskning. Så, när vi presenterade en helt ny idé gällande behandling av schizofreni för Boehringer, var de angelägna att utveckla denna idé tillsammans med oss. Detta resulterade sedan i det nya forskningssamarbetet med Boehringer som tillkännagavs igår.
Ert första samarbete gällde utveckling av nya behandlingsalternativ inom schizofreni med inriktning på GABA-α5-jonkanaler för behandling av kognitiv försämring –forskningsprogramet AN470 som för närvarande är i preklinisk utveckling. Är de två avtalen frikopplade från varandra vad gäller milstolpsbetalningar och royalties?
– Ja, detta är ett helt nytt och oberoende avtal, med ett nytt jonkanalmål och med separata milstolpsbetalningar och royalties.
Vad säger det dig att Boehringer väljer att fördjupa sitt samarbete med Saniona, trots att sällsynta ätstörningssjukdomar – hypotalamisk fetma och Prader Willys Syndrom – och inte schizofreni är ert primära fokus?
Saniona är världsledande inom jonkanalsforskning, men samtidigt har vårt team under 20–30 år byggt upp en stor erfarenhet när det gäller behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Denna kunskapsbas kan vi nu använda inom området för sällsynta sjukdomar och i synnerhet inom sällsynta ätstörningsindikationer. Vi har dock en mycket specifik och omfattande erfarenhet av schizofreni som område, och detta kan vi nu dra nytta av i vårt samarbete med Boehringer.

»Det är självklart att affärer som denna, med ett av världens största och mest respekterade läkemedelsbolag i form av Boehringer Ingelheim, får mycket uppmärksamhet och respekt inom läkemedelsbranschen och i finansiella kretsar«

Vad saknar dagens schizofrenibehandlingar och vilket terapeutiskt utrymme vill ni fylla för schizofreni-patienter?
– Att leva med schizofreni innebär att man varje dag står inför stora utmaningar. Sjukdomen kan ge symtom inom tre huvudsakliga områden som klassificeras som positiva, negativa och kognitiva symtom. Under många år har dessa patienter haft tillgång till effektiva, men inte optimala behandlingar för positiva syndrom (t.ex. hallucinationer, illusioner), men mycket små framsteg har gjorts i behandlingen av negativa och kognitiva symtom, som ofta utgör de mest kritiska hindren för att patienterna ska kunna leva socialt funktionella liv. De nya satsningar som vi nu gör tillsammans med Boehringer är speciellt relaterade till dessa områden och där är alltså det medicinska behovet mycket stort.
Avslutningsvis, vad innebär det för Saniona som bolag att ni återigen lyckas ingå ett avtal med en spelare av Boehringer Ingelheims storlek, exempelvis när det gäller att få in amerikanskt institutionellt kapital?
Det är självklart att affärer som denna, med ett av världens största och mest respekterade läkemedelsbolag i form av Boehringer Ingelheim, får mycket uppmärksamhet och respekt inom läkemedelsbranschen och i finansiella kretsar. Jag är stolt över mitt team som återigen levererar nyskapande innovationer och potentiellt banbrytande behandlingar för allvarliga sjukdomar.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev