Home Nyheter Saniona kommenterar finansieringsplanen

Saniona kommenterar finansieringsplanen

Saniona kommenterar finansieringsplanen

21 februari, 2020

I början av 2020 kommunicerade Saniona en ny finansieringslösning som ska säkra kapital för att genomföra planerade kliniska studier inom två allvarliga ätstörningssjukdomar. BioStock vände sig till bolagets grundare och CSO Jørgen Drejer för att reda ut vad som gäller avseende den riktade emissionen till Formue Nord och företrädesemissionen till de befintliga aktieägarna.
Saniona är ett danskt bioteknikbolag som fokuserar på utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program under klinisk utveckling, varav en, tesofensine mot fetma har genomgått fas III-studier. Sanionas samarbetspartner Medix förväntar sig att lansera produkten i Mexiko under 2020, vilket kan bli en viktig intäktsmotor för Saniona som har rätt till tvåsiffrig royalty.

Studier inom ätstörningsindikationer accelererar framåt

Bolaget har tagit stora steg framåt inför utsikterna att erhålla godkännande och kommersialisering av Tesomet för såväl Prader-Willis syndrom (PWS) som hypotalamisk fetma (HO). Inom PWS gjorde Saniona viktiga framsteg under förra året med positiva fas IIa-resultat som stödjer vidareutveckling av Tesomet i denna indikation. En dos om 0,25 mg per dag minskar vikt, BMI och hyperfagi eller hungerkänslor.
En annan viktig milstolpe som uppnåddes i Q4 2019 var när Saniona rekyterade den sista patienten i den kliniska fas IIa-studien med Tesomet för hypotalamisk fetma (HO). De första resultaten från den dubbelblinda delen av studien väntas under andra kvartalet 2020.

»Det kommer att erbjudas tre teckningsperioder som ger våra aktieägare tre skott på mål för få till en bra deal beroende på hur Sanionas aktiekurs utvecklar sig« — Jørgen Drejer, CSO Saniona

Ny finansieringsplan

För att säkerställa att de två lovande ätstörningsindikationerna fortsatt skall kunna utvecklas internt utan partners, sjösatte Saniona i januari en ny finansieringsplan.
Planen består av två delar, en riktad del till den danska kapitalförvaltaren Formue Nord och en del som riktar sig till de befintliga aktieägarna.
Formue Nord har tecknat 1 miljon nya aktier i Saniona till priset av 25 kr per aktie och har även upprättat en lånefacilitet om 25 Mkr till Saniona. Utöver detta kommer Formue Nord att erhålla 465 518 units, där varje unit innehåller tre olika serier av teckningsoptioner som kan komma att utnyttjas enligt villkoren för teckningsoptionerna.
Den andra delen av finansieringsplanen är en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Dessa units innehåller teckningsoptioner med samma villkor som i den riktade emissionen. Befintliga aktieägare erhåller dessa utan vederlag, där 29 Saniona-aktier ger rätt att teckna en ny unit.
Varje unit består av tre teckningsoptioner med tre olika teckningsperioder. Teckningskursen har fastslagits till mellan 25 och 30 kr, där priset skall vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen fram till två dagar före nyttjandeperioden, dock inom det stipulerade intervallet.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, kan det inbringa totalt 111-133 Mkr till Saniona.
BioStock har träffat Sanionas grundare och CSO, Jørgen Drejer, för att få veta mer om upplägget.

Jørgen Drejer, CSO och grundare av Saniona

Jørgen Drejer, ni närmar er det kommersiella genombrottet. Hur stor är marknaden för läkemedel mot HO och PWS och vilka marknadsandelar är rimligt att ni kan uppnå?
 Analytiker har uppskattat att PWS-marknaden är värd 2-4 miljarder USD. Även med en mindre aggressiv prissättning än de som har använts i dessa analyser, så ser vi en blockbusterpotential i dessa indikationer för Saniona (dvs. när försäljningen överstiger 1 miljard USD per år).
Ni har klubbat igenom en finansieringsplan där företrädesemission av units utgör en del. Varje befintlig aktie i Saniona på avstämningsdagen 13 februari ger innehavaren en (1) uniträtt och tjugonio (29) uniträtter berättigar till vederlagsfri teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1, en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Kan du förklara upplägget med uniträtter och de tredelade teckningsoptionerna?
Våra befintliga aktieägare har möjlighet att utan kostnad teckna optioner för att köpa aktier i vårt bolag med en betydande rabatt om Sanionas aktiekurs vid utnyttjandedagen är över 25 SEK. Denna rabatt ökar ju högre kursen är under teckningsperioden (“deeper in the money”).
– Det kommer att erbjudas tre teckningsperioder som ger våra aktieägare tre skott på mål för få till en bra deal beroende på hur Sanionas aktiekurs utvecklar sig. Om de beslutar sig för att inte delta så kan de sälja optionerna eftersom dessa kommer att noteras på Nasdaq. Om man vill veta mer I detalj hur transaktionen går till så kan man gå till vår webbplats där vi har sammanställt frågor & svar.

»Vi förväntar oss att kunna leverera betydande triggers före varje teckningsperiod inleds«

Teckningsoptionerna är alltså uppdelade i tre delar där nyttjandeperioden för TO 1 är 11–25 maj 2020 respektive 7–21 september 2020 för TO 2 samt 6–20 april 2021 för TO 3. Teckningskursen är dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Idag står aktien i cirka 28 kronor. Vilka katalysatorer ser du framför dig under löptiden av dessa tre teckningsoptioner som potentiellt kan leda till att kursen är högre än teckningskursen?
– Saniona befinner sig i en omvälvande övergångsfas där vi etablerar oss starkare i USA, samtidigt som vi har några mycket viktiga triggers framför oss: viktigast av allt är dataavläsningen från fas II i Hypotalamisk fetma som vi räknar med att presentera innan den första teckningsoptionen i maj. Efter detta skall vi initiera de slutliga kliniska fas II/III-studierna för Tesomet, potentiellt i både PWS och HO. Med andra ord: vi förväntar oss att kunna leverera betydande triggers före varje teckningsperiod inleds.
Vad behöver befintliga aktieägare göra inför varje teckningsperiod av optionerna?
  Våra aktieägare bör nu ha informerats av sina banker att de har uniträtter på sina depåer – förutsatt att man ägde aktier på avstämningsdagen 13 februarioch det är viktigt att man aktivt registrerar sig för att teckna dessa units då det inte sker automatiskt. Man förlorar inget på att teckna eftersom de är gratis. Dessa units, som innehåller de tre olika serierna med teckningsoptioner, kan handlas direkt på marknaden, eller användas för att teckna nya aktier under de tre lösenperioderna.  Optionerna kan utnyttjas för att teckna nya aktier, eventuellt till en betydande rabatt i förhållande till det då rådande marknadspriset.
Kommer det att ske handel i de tre serierna med teckningsoptionerna?
 Ja, alla tre teckningoptionerna kan handlas under olika tickerkoder på NASDAQ.
Med lovande proof of concept-data i PWS och HO förbereder ni er nu för möten med amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter. Syftet är att lämna in en Investigational New Drug (IND)-ansökan för att initiera ett registreringsgrundande fas IIb/fas III-program, som kommer att utgöra grunden för ansökningar om godkännande. Hur ser tidsplanen ut för dessa aktiviteter?
– Vi är inom kort redo att lämna in en ansökan för ett möte med FDA.

»Vi rekommenderar våra aktieägare att teckna sina uniträtter eftersom de kan göra det kostnadsfritt samtidigt som de vidhäftade teckningsoptionerna kan bli värdefulla i framtiden«

Er partner Medix förväntar sig att lansera tesofensine i Mexiko under 2020 och ni har rätt till tvåsiffrig royalty på produktförsäljningen. När hoppas ni att kunna bokföra de första intäktsströmmarna från det här samarbetet?
– Ja, Medix plan är att lansera Tesofensine i Mexiko i år och detta bör omedelbart generera intäkter till Saniona.
Avslutningsvis. Även om befintliga aktieägare har företräde, kommer handel med uniträtter att pågå mellan 17 och 27 februari. Det innebär att även de som idag inte äger aktier i Saniona kan delta och i kapitalanskaffningen. Vad skulle du säga till de som idag överväger att delta men ännu inte har bestämt sig? 
– Vi rekommenderar våra aktieägare att teckna sina uniträtter eftersom de kan göra det kostnadsfritt samtidigt som de vidhäftade teckningsoptionerna kan bli värdefulla i framtiden, antingen som  finansiella instrument i sig själva eller i relation till utnyttjandet av teckningsoptionerna.
– Detta kan möjliggöra för våra nuvarande aktieägare att erhålla en ny aktie i Saniona till en rabatt vid den aktuella tidpunkten. För investerare som tror på Sanionas utveckling men som inte har uniträtter eller vill få fler units, tror vi att handel med uniträtter erbjuder ett intressant alternativ för att kunna ta del av den värdetillväxt som vi är övertygade kommer ske i Saniona.

Q&A Svenska

Q&A English

 
 
 
 
 
 
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev