Home Nyheter Enzymatica dubblar intäkterna i Q1

Enzymatica dubblar intäkterna i Q1

Enzymatica dubblar intäkterna i Q1

5 maj, 2020

Medicinteknikbolaget Enzymatica gör sitt starkaste kvartal hittills, fördubblar omsättningen och rapporterar för första gången en nettovinst. En trevlig summering och en stark milstolpe för bolaget som radat upp positiva nyheter de senaste åren.
För en månad sedan summerade Enzymatica 2019 i en årsrapport som berättade om bolagets hittills bästa år med en försäljningsökning om 16,5 procent jämfört med 2018. Läs mer. Medvinden har fortsatt blåsa under inledningen av 2020, vilket man flaggade för redan i mars då man såg en kraftigt ökad orderingång orsakad av Covid-19-pandemin. Bakgrunden till framgångarna är att Enzymatica har tagit fram förkylningssprayen ColdZyme som kan förebygga förkylning och minska förkylningssymptom – något som konsumenterna verkar värdera extra högt under det rådande virusutbrottet.
Därmed, och trots att kvartalet inleddes svagt på grund av en relativt mild förkylningssäsong under vintern, kunde Enzymatica idag rapportera en mer än fördubblad omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period 2019 – 26,8 Mkr (13,3). Resultatet är i linje med bolagets annonserade estimat och innebär det första kvartalet med nettovinst i bolagets historia.
Försäljningssiffrorna kan även jämföras med helåret 2019, då den totala omsättningen landade på 61,3 Mkr. Det innebär att försäljningen under Q1 2020 motsvarar nära hälften av fjolårets totala omsättning. I sammanhanget bör det dock noteras att det första kvartalet historiskt sett brukar vara bolagets starkaste, då det sammanfaller med förkylningssäsongen på det norra halvklotet.

Ett flertal marknader bidrog

Liksom för 2019 var det inte minst försäljningen i Sverige och Danmark – de marknader där ColdZyme funnit längst och där produkten är mest etablerad – som bidrog till uppsvinget under Q1 med fördubblade försäljningssiffror. Men den här gången såg man en ännu kraftigare försäljningsökning i Storbritannien där siffrorna ökade flera gånger om, dock från betydligt lägre utgångsnivåer.
Tidigare har Enzymatica varit tydliga med att den kanske bästa marknadsföringen för bolagets förkylningsspray är nöjda kunder som genom ryktesspridning bygger ett starkare förtroende för varumärket. Baserat på detta resonemang är det fullt tänkbart att försäljningstillväxten i Storbritannien kan få betydande konsekvenser även på längre sikt då vetskapen om produkten sprids organiskt.
Det var dock fler marknader som bidrog till de imponerade Q1-siffrorna. Under hösten lanserade Enzymatica en ny munspray som främjar oral hälsa i Tyskland, och under det gångna kvartalet har bolagets partner för den tyska marknaden – STADA – lagt flera uppföljningsordrar. Även i Hong Kong & Macau, där ColdZyme lanserades precis innan årsskiftet, har efterfrågan överstigit förväntningarna och distributionspartnern Evergreen har även de inkommit med en uppföljningsorder. Detsamma gäller även ABEX, bolagets partner på den sydafrikanska marknaden.

Fortsatt full fart

Det kanske bästa beskedet till aktieägarna i dagens rapport var dock att bolaget ser att den kraftigt ökade orderingången till följd av coronautbrottet fortsätter även i Q2, vilket kommer att påverka bolagets försäljning positivt även under årets andra kvartal.

Fler positiva nyheter

Det är inte bara den aktuella trenden som inger förhoppningar för bolagets framtid. Man kan vänta sig flera steg framåt i takt med att man inleder försäljningen på ytterligare marknader för vilka man redan ingått distributionsavtal men där lansering ännu inte har skett.
Ett av de mest lukrativa exemplen lär bli Kina, för vilket Enzymatica ingick ett avtal med
Keyuan Trade i början av året. Läs mer. Keyuan Trade är ett helägt dotterbolag till Shanghai Pharma – Kinas näst största läkemedelsföretag – och avtalet stipulerar en säkrad minimiorder om 92 Mkr för de första fem åren efter lansering, som förväntas ske 2022. En annan intressant framtida marknad är Japan där man har ett avtal med ett av landets största läkemedelsbolag och där lansering preliminärt kan ske nästa år.
Under årets första kvartal erhöll Enzymatica även ett positivt besked från det Europeiska Patentverket som avser bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet kommer att gälla fram till 2035 och ge ett start produktskydd för ColdZyme på de marknaden där produkten saluförs, men det medför även en förstärkning av bolagets case i pågående och framtida diskussioner med potentiella distributionspartners. Läs mer.
Det goda nyhetsflödet har fortsatt även under det andra kvartalet och så sent som i förra veckan meddelade Enzymatica att ColdZyme har erhållit den högsta CE-märkningen och blivit certifierad som en klass III-medicinteknisk produkt. Läs mer.

Avgående vd väntas ta plats i styrelsen

I eftermiddag hålls Enzymaticas årsstämma då man bland annat ska utse en bolagsstyrelse och bolagets avgående vd Fredrik Lindberg väntas då väljas in som ny styrelseledamot. Efter att ha tillträtt vd-posten 2015 har Lindberg lett Enzymatica till ett dussintal distributionsavtal på marknader världen över och har nu alltså även kunnat leverera en nettovinst på kvartalsbasis.
Lindberg var tidigare styrelseledamot för Enzymatica mellan 2012 och 2015 och när han nu har accepterat en ny position vid ett icke-konkurrerande läkemedelsbolag väntas han alltså hålla kvar sina band till Enzymatica genom att återigen ta plats vid styrelsebordet – på så vis behåller bolaget en viktig kompetens på väg mot nästa stora finansiella milstolpe: en nettovinst på helårsbasis.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev