Home Nyheter Tysk studie validerar Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme

Tysk studie validerar Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme

Tysk studie validerar Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme

25 januari, 2019

En tysk multicenterstudie utförd under förkylningssäsongen 2018 har visat att förkylningssprayet ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av symptomlindrande läkemedel vid förkylning. Med resultaten utökas Enzymaticas referenslista över studier som påvisar produktens effektivitet.
Förkylning är en huvudsakligen säsongsbetonad åkomma som drabbar många. Faktum är att det är världens vanligaste virusinfektionssjukdom.
Eftersom det finns mer än 200 virus som var och en använder sin egen kemiska och genetiska strategi för att undvika kroppens försvar och orsaka förkylning, kan människokroppen aldrig bygga upp motstånd mot dem alla. Det är därför förkylningar är så vanliga och ofta återkommande. Enligt amerikanska Centers for Disease Control and Prevention får vuxna 2-3 förkylningar per år, och barn kan ha upp till 12 per år.
Trots detta har befintliga förkylningsprodukter framförallt fokuserat på att behandla symptom såsom snuva eller halsont, istället för den bakomliggande orsaken, själva förkylningsviruset.

Enzymaticas teknologiplattform angriper förkylningsviruset

Enzymaticas flaggskeppsprodukt ColdZyme Munspray skiljer sig från andra produkter på marknaden genom att angripa just förkylningsviruset. Lösningen fann man på Island, eller närmare bestämt, i djuphavstorsk.

»De mycket övertygande resultaten från studien gör att vi kan visa den specifika kliniska nyttan vid användning av ColdZyme. Dessutom kommer resultaten att ligga till grund för designen av kommande studier för att ytterligare stärka dokumentationen för ColdZyme« — Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Huvudkomponten är ett evolutionärt köldanpassat trypsin

ColdZyme baseras på en barriärteknologi som inkluderar marina enzymer bestående av ett köldanpassat trypsin som bildas i torskens bukspottskörtel. Syftet är att stärka kroppens naturliga barriärer på hud och slemhinnor för att därigenom förebygga och förkorta infektionsrelaterade sjukdomar, såsom förkylning.
Den flytande barriären skapar en skyddande hinna mot förkylningsvirus i munhåla och svalg samtidigt som djuphavstorskenzymerna klipper av dockningsproteiner på virusytan, varpå viruset inte kan ta sig in och föröka sig i slemhinnan. Effekten riktas därmed mot själva orsaken till virussjukdomen för att förhindra att en förkylning bryter ut, samtidigt som förkylningssymtomen förkortas och lindras.
Enzymet har anpassat sig evolutionärt till att vara aktivt runt fyra grader och har en unik egenskap som gör det superaktivt vid kroppstemperatur. Faktum är att den katalytiska aktiviteten är flertalet gånger högre än hos motsvarande enzym i människa. Detta skapar ett effektivt skydd mot sjukdomsrelaterade mikroorganismer såsom virus.

Ny studie bekräftar än en gång att produkten fungerar

Upprepade studier har påvisat ColdZymes kapacitet att förhindra förkylningsvirus att blomma ut, minska sjukdomssymptom och förkorta sjukdomstiden.
Vid de isländska läkardagarna den 24 januari i Reykjavik presenterade Enzymatica ytterligare uppmuntrande data. De finala resultaten från en tysk multicenterstudie för utvärdering av ColdZyme Munspray under förkylningssäsongen 2018 visade enligt Enzymatica att deras produktpåståenden både stärks och breddas.

De totala symptomen minskade signifikant

Resultatet från den tyska studien stärker ColdZymes avsedda användning att förkorta förkylningsperioden, men breddar också den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme signifikant minskar de totala symptomen. Mer specifikt visade de statistiskt signifikanta resultaten att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.
I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

Referenslistan blir allt längre

De nya resultaten bekräftar de från tidigare studier. Bara under 2017 publicerade bolaget fyra studier av ColdZymes effekter i människa. Den första studerade antal sjukdagar bland personer anställda i äldrevården. Sjukskrivningen minskade i genomsnitt med 29 procent när ColdZyme användes, jämfört med året före.
En liknande studie utfördes på förskolepersonal där sjukskrivningen minskade med dramatiska 45 procent (4,1 vs 7,4 dagar). När effekten av ColdZyme jämfördes med placebo i friska frivilliga som inokulerades med förkylningsvirus visade ColdZyme-gruppen en lägre virusbelastning och ett minskat antal dagar med förkylningssymptom (3,0 vs 6,5 dagar).
De kliniska studieresultaten bekräftades ytterligare i en in vitro-studie som visade att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra den stora majoriteten av de vanligaste virusen som orsakar förkylning hos människor.

Hjälper elitidrottare att undvika tränings- och tävlingsuppehåll

Den fjärde studien analyserade effekten av förebyggande användning av ColdZyme mot förkylning hos 60 svenska elitidrottare som tillhörde handbollslaget Lugi, ishockeyspelare i Malmö Redhawks och åkare i Östersund skidskyttelag. Antalet sjukdagar minskade med 51 procent för skidskyttarna och 67 procent för ishockeyspelarna jämfört med samma period föregående år. Bland handbollsspelarna, som saknade historiska data, rapporterade 76 procent att förkylningssymptomen minskat.
Liknande resultat visades i en pilotstudie på brittiska elitidrottare, utförd av University of Kent, som rapporterades hösten 2018. Studien visade att de som använt ColdZyme fick en signifikant kortare sjukdomsperiod jämfört med de som inte behandlades. Läs mer. Elitidrottare är extra utsatta för förkylningsvirus då deras kroppar ständigt utmanas till bristningsgränsen samtidigt som det är extra viktigt för dem att undvika förkylningar som annars riskerar att resultera i både tränings- och tävlingsuppehåll.

Mer om den tyska studien

Den nu rapporterade tyska randomiserade multicenterstudien var en metodologisk parallellgruppstudie utformad för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande läkemedel.
Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling. WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två patientgrupperna. Dataunderlaget för ColdZymes effekt talar med andra ord ett allt tydligare språk.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev