Home Nyheter Ökad efterfrågan på ColdZyme i coronatider

Ökad efterfrågan på ColdZyme i coronatider

Ökad efterfrågan på ColdZyme i coronatider

27 mars, 2020

Enzymatica meddelar att försäljningen av förkylningssprayen ColdZyme har tilltagit så mycket den senaste tiden att man väntar sig en fördubblad omsättning i Q1 2020 jämfört med samma period förra året. Tillväxten i efterfrågan av bolagets huvudprodukt tillskrivs den pågående Covid-19-pandemin.
Tidigare i veckan pratade BioStock med Enzymaticas vd Fredrik Lindberg i samband med att bolaget tecknat ett distributionsavtal för sin förkylningsspray ColdZyme i Israel. Läs mer. Lindberg nämnde då att den pågående Covid-19-pandemin inte påverkar bolagets arbete med att knyta nya avtal.
Det var dock inte första gången vi diskuterade corona-utbrottet med Lindberg. I januari säkrade bolaget ett distributionsavtal i Kina till ett värde om 92 Mkr. Samtidigt hade rapporterna om hur Covid-19s framfart eskalerade, då framförallt i just Kina, börjat strömma in. En av konsekvenserna av detta var att många var nyfikna på huruvida ColdZyme skulle kunna användas i förebyggande syfte för att undvika att bli smittad av viruset.

Tidigare studier på virus från coronafamiljen

Om vi backar bandet till april 2018 så kunde Enzymatica då presenterat resultat från en in vitro-studie som visade ColdZymes förmåga att oskadliggöra humant coronavirus, en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Men då Covid-19 är en ny mutation från coronavirusfamiljen, gäller resultaten alltså inte viruset i den aktuella pandemin.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

I januari kommenterade Lindberg spekulationerna om ColdZymes användbarhet som skydd mot coronasmitta och framhöll att man har offentliggjort experimentella provrörsdata som visar att ColdZyme inaktiverar en mild variant av coronavirus som orsakar förkylning. Han underströk dock vikten av att komma ihåg att Enzymatica inte har några data på andra former av coronavirus och att Covid-19 är en ny variant. Han nämnde också att man inte heller har några data från kliniska försök på människa med allvarliga luftvägssjukdomar.
Läs hela intervjun här.

Ovanligt hög efterfrågan

Att det saknas studier med det aktuella viruset är dock inget bevis för att ColdZyme inte fungerar mot det. Att det saknas effektbevis gällande just Covid-19 verkar inte heller spela någon roll för konsumenterna som under den senaste tiden tycks ha vallfärdat till apotekshyllorna i jakt på ett skydd mot virusspridningen.
För Enzymaticas del har det resulterat i en ovanligt stark efterfrågan på förkylningssprayen ColdZyme under mars månad, något som väntas fortsätta under de kommande månaderna. Genom dagens pressmeddelande står det klart att Enzymaticas aktuella orderbok och försäljning för det första kvartalet indikerar en fördubblad omsättning för Q1 2020 jämfört med Q1 2019, som uppgick till 13,3Mkr. Bolaget härleder alltså denna betydande försäljningsökning till den pågående Covid-19-pandemin.

Produktionen möter efterfrågan

Trots den kraftigt tilltagna efterfrågan av ColdZyme har produktionen lyckats hänga med. Enzymaticas kontraktstillverkare i Europa fortsätter följa sina utstakade produktionsplaner, hittills utan störningar.
Samtidigt framhåller bolaget att det råder stor osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av efterfrågan på ColdZyme och dess effekt på produktion och logistik.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev