Home Nyheter Avgående vd tar styrelsepost i Enzymatica

Avgående vd tar styrelsepost i Enzymatica

Avgående vd tar styrelsepost i Enzymatica

28 januari, 2020

Enzymaticas nuvarande vd Fredrik Lindberg kliver av sin position till sommaren. Hans omfattande medicinska expertis och kunskaper om bolaget kan dock även fortsättningsvis komma Enzymatica till dels om valberedningens nominering av Lindberg till styrelseledamot klubbas på årsstämman i maj. BioStock har redan nu talat med både Lindberg och styrelseordförande Bengt Baron som båda ser en fortsatt positiv utveckling för bolaget.

Fredrik Lindberg, Enzymaticas avgående vd. Foto: Enzymatica.

I drygt en månads tid har det varit känt att Ezymaticas vd sedan 2015, Fredrik Lindberg, kommer att avgå från vd-posten till sommaren. Detta efter att han har accepterat ett erbjudande från ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag.
Läs även: Positiva vindar följer Enzymatica in i 2020 (10 januari, 2020)

Valberedningen nominerar Fredrik Lindberg till styrelsen

Nu verkar det dock sannolikt att Lindberg kommer behålla sin koppling till Enzymatica då valberedningen har föreslagit honom till en styrelsepost. Lindberg skulle i så fall ersätta den nuvarande styrelseledamoten Sigurgeir Guðlaugsson, som inte kommer att ställa upp till omval.
– Vi är väldigt glada över att Fredrik ställt sig till förfogande för inval i styrelsen. Eftersom Fredrik har en lång erfarenhet och kunskap om Enzymatica och har en djup medicinsk expertis är det mycket värdefullt att han kan fortsätta vara knuten till bolaget, säger Håkan Roos, ordförande i valberedningen, och passar även på att tacka Sigurgeir Guðlaugsson för hans insatser.
Utöver nomineringen av Fredrik Lindberg föreslår Enzymaticas valberedning att Bengt Baron, Marianne Dicander Alexandersson, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson och Louise Nicolin väljs om. Förslaget ska klubbas på bolagets årsstämma den 5 maj, 2020.

Vd och styrelseordförande kommenterar

BioStock kontaktade både Enzymaticas nuvarande vd Fredrik Lindberg samt sittande styrelseordförande Bengt Baron för deras kommentarer till valberedningens nomineringar.
Fredrik Lindberg, vad fick dig att acceptera nomineringen till styrelseledamot i Enzymatica?
– Jag har varit vd i fem oerhört spännande år där vi har lagt grunden för internationell expansion och försäljningstillväxt. Jag tvekade inte en sekund när jag blev tillfrågad om en styrelsepost, eftersom jag dels vill vara med och ta del av de kommande åren och dels för att jag tror mig ha mer att tillföra bolaget.
Vilka styrkor besitter du som du kommer att ta med dig till styrelserummet?
– En samlad medicinsk och teknisk kunskap om produkten ColdZyme och hela vår enzymbaserade barriärteknologi. Men även vad som krävs i form av uthållighet och innovativt tänkande för att etablera sig internationellt med en medicinteknisk produkt, sett ur ett kommersiellt perspektiv.
Hur ser du på möjligheterna att kombinera ditt nya uppdrag för Enzymatica med din kommande post på det privatägda läkemedelsbolaget?
– Det blir ofta en korsbefruktning mellan den här typen av uppdrag, vilket kommer att gynna bägge bolagen avseende bl.a. internationella kontakter, teknologier och strategiskt tänkande.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Bengt Baron, Enzymaticas styrelseordförande, du har blivit nominerad till omval. Ser du fram emot att ta dig an uppgiften?
– Absolut! Enzymatica är ett oerhört spännande bolag. Jag har haft glädjen att få arbeta med Enzymatica-teamet i drygt tre år och jag ser fram emot den fortsatta resan att internationalisera bolaget.
Läs även: Bengt Baron tycker att Enzymatica är på helt rätt bana (13 november, 2019) 
Hur ser du på nominering av Fredrik Lindberg till ny styrelseledamot?
– Det är en enorm styrka att kunna säkerställa kontinuitet och att fortsätta ha tillgång till Fredriks gedigna kunnande.
Vad har det för betydelse för Ezymaticas fortsatta avancemang att behålla Fredrik Lindberg inom bolaget?
– Framförallt har vi fortsatt tillgång till hans spetskompetens och dessutom tappar vi inte momentum.
I samband med beskedet om Fredrik Lindbergs avgång som vd meddelade styrelsen även att man omedelbart inledde rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd. Kan du säga något om hur detta arbete fortskrider?
– Inte mer än att processen är initierad och vi ber att få återkomma när vi har något konkret att berätta.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev