Home Nyheter Enzymaticas dotterbolag ingår intäktsbringande avtal inom kosmetik

Enzymaticas dotterbolag ingår intäktsbringande avtal inom kosmetik

Enzymaticas dotterbolag ingår intäktsbringande avtal inom kosmetik

26 juni, 2019

Zymetech står bakom enzymteknologin som ligger till grund för Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme. Sedan ett förvärv 2016 är förhållandet bolagen emellan dock omvänt, så när det i förra veckan stod klart att Zymetech ingått ett mångmiljonsavtal med det tyska kosmetikabolaget Maren Cosmetics så är det ett positivt besked även för Enzymatica. BioStock har varit i kontakt med vd Fredrik Lindberg som berättar mer.
På 1970-talet upptäckte isländska forskare att enzym i Nordsjötorsk aktiveras när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete resulterade i grundandet av bolaget Zymetech, via vilket man sedermera erhöll ett patent för användning av torskenzymet.
År 2007 tecknade det svenska life science-bolaget Enzymatica ett avtal för utveckling och försäljning av produkter baserade på enzym-teknologin. Bolaget har sedan dess utvecklat produkter där det patenterade enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus.

Marknader där Enzymaticas förkylningsspray finns till försäljning. Klicka för större bild.

Enzymbaserade förkylningssprayen ColdZyme

Den första kommersialiserade produkten är förkylningssprayen ColdZyme som lanserades i Sverige 2013, vilken kan förhindra, förkorta, lindra symptom och halsont vid förkylning. Produkten har nått stora framgångar och finns nu för försäljning på ett 10-tal marknader. I Sverige har produkten idag omkring 6 procent av förkylningsmarknaden och visar en starkt positiv försäljningsutveckling.
I Skandinavien sker försäljningen av ColdZyme via bolagets egen organisation medan man använder sig av partners på övriga marknader. I Storbritannien rör det sig om kontraktsorganisationer, medan man har samarbeten med olika distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien. Sedan i våras säljs ColdZyme även i Sydafrika genom partnern ABEX Pharmaceuticals och bolaget räknar även med produktlansering i Hong Kong & Macau genom partnern Evergreen Health innan årets slut.
Under 2018 slöt också Enzymatica avtal med ett de ledande läkemedelsföretagen i Japan om marknadsföring och försäljning av ColdZyme på den japanska marknaden – en av världens största health care-marknader. Planen är att lansera produkten mot slutet av 2020.

Förvärvade Zymetech 2016

Efter att inledningsvis ha utvecklat produkter via inlicensierade patent förvärvade Enzymatica Zymetech 2016. Affären innebar att Enzymatica erhöll internationell ensamrätt till det patentskyddade enzymet. Förvärvet medförde även att Enzymatica fick kontroll över tillverkningen av enzym, tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens samt Zymetechs forskningsportfölj.
Enzymaticas affärsidé är att utnyttja köldanpassade enzymer från Nordatlanten för att skapa en kliniskt bevisad barriärlösning som fångar in och deaktiverar förkylningsvirus och därigenom hjälpa konsumenter över hela världen att skydda sig mot förkylningar. Det hittillsvarande verksamhetsfokuset har varit att öka försäljningen av ColdZyme, dels på de marknader där produkten redan säljs, men även genom att lansera på nya marknader genom att ingå ytterligare partneravtal.

Ny intäktskälla inom kosmetik

 Häromdagen kom dock ett besked som öppnar för intäkter från en helt ny kanal. Enzymaticas, numera dotterbolag, Zymetech har nämligen ingått ett avtal med det privatägda tyska kosmetikaföretaget Maren Cosmetics. Det München-baserade bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kosmetiska hudvårdsprodukter baserade på enzymteknologi. Produkterna säljs genom ett nätverk av mer än 100 oberoende aktörer i både Europa och världen i stort.
Det aktuella avtalet omfattar enzymformulering baserad på Enzymaticas patenterade barriärteknologi som ska användas i Marens produkter. Det totala avtalsvärdet estimeras till 12 miljoner Euro, eller omkring 120 Mkr, fördelat över tre års tid. För de första 12 månaderna beräknas ordervärdet uppgå till 15 Mkr, varav mellan 3,5 och 5 Mkr uppskattas infalla under 2019. Följande 12-månadersperiod uppskattas ordervärdet till 34 Mkr samt motsvarande 71 Mkr under det tredje året.

»Enzymatica har varit fullt involverad tillsammans med Zymetech för att få till stånd avtalet med Maren.« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica 

Vd kommenterar

Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica, kommenterade avtalet i ett pressmeddelande:
”Avtalet med Maren visar att vår barriärteknologi inte bara fungerar i munnens slemhinnor utan även vid andra applikationer. Avtalet kommer att generera intäktsströmmar som ger oss ytterligare möjlighet att utveckla produkter för förkylning och övre luftvägsinfektioner, vilket fortsatt kommer att vara vårt affärsfokus.“
BioStock kontaktade Enzymaticas vd för ytterligare kommentarer kring dotterbolagets avtal och vad det innebär för moderbolaget.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica AB.

Zymetech är ju ert helägda dotterbolag. Kan du förklara hur de båda bolagens verksamhet hänger ihop idag?
– Zymetechs verksamhet är en integrerad del av Enzymatica idag – vi har nära kontakter mellan Reykjavik och Lund. Verksamheten på Island är främst fokuserad på produktion av enzymlösningen, produktutveckling med fokus på barriärteknologin, försäljning via distributör på den isländska marknaden och vissa regulatoriska frågor.
Hur involverade har Enzymatica varit i avtalet mellan Zymetech och Maren?
– Enzymatica har varit fullt involverad tillsammans med Zymetech för att få till stånd avtalet med Maren.
På vilket sätt kommer de avtalsrelaterade intäkterna som Zymetech nu väntar från Maren att komma Enzymatica till gagn?
– De kommer att synas i koncernens resultaträkning.
Ska vi tolka detta som att Enzymatica inte längre är ett enproduktsbolag?
– Vi kan konstatera att vår barriärteknologi även fungerar för andra applikationer än bara munnens slemhinnor. Dock är vårt fokus för närvarande att fortsätta utveckla produkter för förkylning och övre luftvägsinfektioner.

»Avtalet innebär att vi ökar intäktsströmmarna och minskar de finansiella riskerna. Det ger oss också en ökad finansiell styrka och större möjlighet att utveckla nya produkter för förkylning och övre luftvägsinfektioner.«

Har avtalet någon annan bäring på Enzymaticas riskprofil?
– Avtalet innebär att vi ökar intäktsströmmarna och minskar de finansiella riskerna. Det ger oss också en ökad finansiell styrka och större möjlighet att utveckla nya produkter för förkylning och övre luftvägsinfektioner.
Hur sannolikt är det att Zymetech ingår ytterligare avtal inom kosmetik framöver och hur ser i så fall tidsramarna ut för detta?
– Det har vi väldigt svårt att bedöma idag. Vi fokuserar nu på avtalet med Maren och leverans av enzymformulering under de kommande tre åren.
The content of BioStock’s news and analyses is independent but the work of BioStock is to a certain degree financed by life science companies. The above article concerns a company from which BioStock has received financing.[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev