Home Nyheter Phase Holographic Imaging i samarbete med Huntsman

Phase Holographic Imaging i samarbete med Huntsman

Phase Holographic Imaging i samarbete med Huntsman

5 mars, 2020

Den cellulära mekanismen som kallas epithelial-mesenkymal transition är ett kännetecken för cancerceller i metastatisk fas, men kunskapen om den är dålig. Forskare vid Huntsman Cancer Institute arbetar med att utveckla en metod för att kvantifiera mekanismen, och för detta kommer de att använda Phase Holographic Imagings Holomonitor-teknik. BioStock har pratat med bolagets vd Peter Egelberg för att få veta mer om det nya samarbetet.
Epithelial-mesenkymal transition (EMT) är en cellulär mekanism som uppstår när cancerceller börjar migrera bort från sitt ursprung i modertumören till andra organ, vilket leder till metastaser. Att hitta ett sätt att blockera denna mekanism kan få enorma konsekvenser inom onkologiområdet, men först måste forskare lära sig mer om den.

Forskningssamarbete för att studera EMT

Forskare vid Huntsman Cancer Institute vid University of Utah, USA, har sedan en tid fokuserat på att studera EMT. Målet är att utveckla metoder för att kvantifiera processen. För ansträngningen har man inlett ett samarbete med det svenska medicinteknikbolaget Phase Holographic Imaging (PHI), som är specialiserat på cellmikroskopverktyg. PHI har utvecklat en banbrytande teknik. Bolagets produkt, HoloMonitor, kombinerar två viktiga ingredienser för levande cellavbildning: time-lapse-cytometri och holografisk mikroskopi.

HoloMonitor – rätt verktyg för jobbet

Till skillnad från konventionella biokemiska metoder är HoloMonitor icke-invasiv, vilket ger den en unik förmåga att kvantifiera fysiologiska egenskaper hos enskilda celler, såsom deras rörlighet och tillväxt. Därigenom kan HoloMonitor direkt, och mer exakt, karakterisera en cellulär process som t.ex. EMT. Att kunna övervaka och kvantifiera EMT-processen skulle ge forskare och läkare en bättre förståelse för den, vilket i sin tur skulle öka chanserna för ett framtida antimetastatiskt läkemedel som motverkar den oönskade processen.

Båda parter drar nytta av partnerskapet

Samarbetet verkar vara en god satsning för Huntsman Cancer Institute sedan den nyligen publicerade innovationsrapporten från FN-organet World Intellectual Property Organization där PHI:s teknikområde utnämndes som banbrytande och sannolik att revolutionera både sjukvård och medicinsk forskning inom kommande decennier. Även för PHI är samarbetet mycket lovande med tanke på att Huntsman Cancer Institute är ett av de 51 stora cancercenter i USA som stöds av National Institutes of Health (NIH).
BioStock kontaktade bolagets vd Peter Egelberg för att få mer information om det nya partnerskapet.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)
Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI).

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging, vad kommer det nya samarbetet med Huntsman Cancer Institute att innebära för PHI på kort och lång sikt?
– Samarbetet syftar till att utöka vårt produktsortiment. Forskarna vid Huntsman gör en betydande del av utvecklings- och valideringsarbetet åt oss, när de på forskningsnivå tar fram nya mätmetoder.
Hur kan kvantifieringen av epithelial-mesenkymal transition (EMT) hjälpa till att bekämpa cancer?
– Ett läkemedel som blockerar EMT, skulle hindra godartad cancer från att utvecklas till elakartad cancer som sprider sig.
– Tillförlitliga mätmetoder är en förutsättning för medicinska framsteg och forskning i allmänhet. Utan dessa kan man helt enkelt inte avgöra huruvida ett “framsteg” verkligen är ett framsteg. Eftersom mätning och kvantifiering är så viktigt för forskningen finns det en separat gren inom forskningen som helt ängar sig åt att utveckla nya mätmetoder.
– Ytterligare information om EMT på svenska finns i det populärvetenskapliga referatet ”Lost in transition” – Nobelkonferens på KI belyser hur cancerceller förlorar sin identitet och börjar sprida sig.
På vilket sätt kommer PHI:s teknik att bidra till forskarna på Huntsman Cancer Institute i deras utvecklingsarbete inom EMT?
– Vår HoloMonitor-teknik gör mer än att bidra. HoloMonitors unika förmåga att över tid kunna karakterisera enskilda celler gör det möjligt att kvantifiera EMT. Jag berörde nyligen denna förmåga i VD-kommentaren The Single-Cell Analysis Revolution.
Huntsman Cancer Institute är ett av 51 s.k. Comprehensive Cancer Centers i USA, som stöds av den federala myndigheten National Institutes of Health. Vad betyder det för ett bolag som PHI?
– Comprehensive Cancer Centers är helomfattande center för cancerforskning. Fördelat på USA:s folkmängd finns det ett Comprehensive Cancer Centers per 6 miljoner invånare. Översatt till svenska förhållanden skulle det betyda knappt 1,7 Comprehensive Cancer Centers i hela Sverige. I vardera Danmark, Finland och Norge skulle det finnas mindre än ett. Sett ur det perspektivet förstår man lättare Huntsmans betydelse för cancerforskningen.
Hur viktiga är sådana här samarbeten för PHI och hur kan man jämföra just det här med andra samarbeten som PHI har etablerat med andra bolag och organisationer?
– Den grundteknik som HoloMonitor bygger på kallas quantitative phase imaging (QPI). Huntsman är på god väg att bli världsledande i att på forskningsnivå utveckla medicinska mätmetoder baserade på QPI, vilket ger samarbetet en särställning. PHI:s uppgift i sammanhanget är att omvandla forskningsresultaten till en kommersiell produkt, med allt vad det innebär.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev