Home Nyheter Hälsofondförvaltarens tankar kring Corona-krisen

Hälsofondförvaltarens tankar kring Corona-krisen

Hälsofondförvaltarens tankar kring Corona-krisen

19 mars, 2020

Coronaviruset Covid-19 har på kort tid orsakat börsras av historiska proportioner världen över. Många småbolag, inte minst inom life science-sektorn, har fått se sina börsvärden brutalt slaktade när investerare flyr aktiemarknaden i panik. Hur agerar då professionella investerare i rådande kris? BioStock har talat med Mattias Häggblom, portfolio manager för Swedbank Robur Medica, en miljardfond med fokus på investeringar inom healthcare, som här ger sin syn på utvecklingen.

Mattias Häggblom, fondförvaltare av Swedbank Robur Medica
Mattias Häggblom, fondförvaltare Swedbank Robur Medica.

Mattias Häggblom, portolio manager Swedbank Robur Medica, först och främst en kanske självklar fråga: hur mår du?
– Bra. Jag och den närmsta familjen har hållit oss friska och det är viktigt att påpeka att unga och generellt friska inte ska oroa sig. Vi ska värna de äldre, de immunkomprimerade och de med kronisk sjukdom och riskfaktorer kopplade till dessa.
Hur tidigt började du själv uppfatta rapporterna om utbrottet av Covid-19 som allvarlig faktor att räkna med ur ett finansiellt perspektiv?
– Jag tror de flesta av oss blev tagna på sängen, många kommentatorer har varit försiktiga till börsen en längre tid men av andra skäl. Kommentarerna från WHO om ”tip of an iceberg” relativt tidigt i rapporteringen var förstås oroande. Å andra sidan har marknaden sett andra virusepidemier som SARS, MERS och H1N1 blåsa över relativt kvickt, och kanske förväntade vi oss ett liknade scenario. Marknaden började ju egentligen inte oroa sig i större utsträckning förrän rapporter om infekterade utanför Asien dök upp i Italien och USA som exempel.

»Att då frångå den filosofin och bli mer opportunistisk kan vara farligt. Var du inte bra på att förutspå toppen, vad säger då att du ska förutspå botten?« – Mattias Häggblom, portolio manager Swedbank Robur Medica

Hur agerar man som portfolio manager med ansvar för att förvalta en fond i miljardklassen under en sådan här blixtsnabbt framväxande kris?
– Generellt sett är vi långsiktiga i vår förvaltning, många av oss tänker 3-5 år i samband med en nyinvestering. Att då frångå den filosofin och bli mer opportunistisk kan vara farligt. Var du inte bra på att förutspå toppen, vad säger då att du ska förutspå botten? Det kanske är läge att än mer kritiskt granska bolagens affärsmodeller, hur hållbart värdeskapande är de? Och försöka nyttja kollapser i aktier som man haft på radarn men ansett för dyra.
– Med det sagt är vårt mandat att till stor del vara fullinvesterade, vårt mandat är ju inte long/short och marknadsneutral, även om vi kan skydda oss till viss del via optionsmarknaden. Således måste sämre kandidater ibland säljas trots en nedgång för att finansiera nyinvestering i något vi finner än mer attraktivt.
– Företagens balansräkningar blir också något vi med än större noggrannhet tittar på, då möjlighet att refinansiera en svårt skuldsatt balansräkning kan bli tuffare, beroende på hur länge krisen håller i sig. Men min filosofi är att leta starka företagsledningar, med en bra affärsmodell och hållbart värdeskapande. Att då frångå den i en tid av volatilitet tror jag personligen inte kommer gagna andelsägarna över tid.
Har du som fondförvaltare specifika riktlinjer som du måste följa i ett sådant här extremt läge, där börsen i princip kraschar – t.ex. avseende storlek på fondens innehav, riskspridning och omviktning eller liknande?
– I princip samma regler som alltid gäller, kanske att vara än mer noggrann med vår likviditet i en händelse av stora utflöden, något vi historiskt varit förskonade ifrån i de flesta av våra fonder. Våra andelsägare är huvudsakligen långsiktiga i sitt sparande, och då måste vi försöka dra nytta av det.
Swedbank Robur Medica är som namnet avslöjar en fond specialiserad på healthcare, d.v.s. hälsovårdsindustrin med fokus på läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Under en pågående pandemi skapas enorma problem för väldigt många bolag, men för vissa aktörer i branschen kan utvecklingen möjligen också innebära affärsmöjligheter – exempelvis gick Getinge ut häromdagen och meddelade att man ökar kapaciteten för produktion av ventilatorer med 60 procent jämfört med förra året som följd av att man ser en kraftigt ökad efterfrågan. Vad tittar du mest på just nu, på riskerna eller på eventuella möjligheter?
– Mest risker, i form av behandlingar som kanske skjuts på framtiden, t.ex. knä- och höftledsoperationer, det är ingen större överraskning att bolag som Stryker och Zimmer, som är ledande inom det området också gått extremt svagt.
– Andra som också drabbas är bolag med kapitalintensiva varor och tidskrävande installationer. De drabbas i det korta till medelånga perspektivet, då reserestriktioner och nya prioriteringar inom hälsovårdsbudgetar, försvårar för de bolagen. Då får man sätta kursreaktion i perspektiv med hur långvarig kris man ser framför sig. Anser man att bolaget har en stark position, om än med motvind i kort och medellångt perspektiv, och en balansräkning som klarar denna typ av miljö, då anser jag det vara fel att sälja ut enbart p.g.a. de uppenbara kortsiktiga utmaningarna.
– De minsta bolagen har ofta aktier med begränsad likviditet, något vi givetvis funderar över både vid en nyinvestering men också förstås i samband med ett övervägande om att sälja.

»Marknaden har generellt handlat upp många av de temporära vinnarna, och vissa kommer säkerligen få en bestående förändring, jag tänker t.ex. på telemedicin«

– Beträffande vinnare tänker jag att man får fundera på hur bestående vinningen är kontra enbart en temporär puckel i efterfrågesituationen, här och nu. Marknaden har generellt handlat upp många av de temporära vinnarna, och vissa kommer säkerligen få en bestående förändring, jag tänker t.ex. på telemedicin, där penetrationen i marknader som USA har varit låg, men kunden kommer inse fördelarna med den i samband med pandemin, och sannolikt inte gå tillbaka till sin ursprungliga, försiktiga utnyttjandegrad.

Utveckling hittills i år, Robur Medica. (klicka för större bild)

Medica är en fond med långsiktig placeringshorisont, men hur ser du på portfölj-innehaven just nu, när vi kan notera en nedgång för fonden på drygt 20 procent den senaste månaden?
– Portföljen består av cirka 70 innehav. Tittar jag tillbaka till årets start så är den klara majoriteten av innehaven de samma – tillbaks till långsiktigheten. Med det sagt, så har vi sålt ut ett antal mindre forskningsföretag i USA. Vi månadsrapporterar och allt är inte publikt än, så jag kan inte nämna några specifika namn. Utförsäljningarna har skett då jag oroade mig för framtida finansiering som kan komma att bli dyrare för dessa bolag, och vi har istället konsoliderat portföljen till färre sådana forskande bolag med liknande utmaningar, men där min övertygelse om uppsidespotential var större, och min beredskap att delta i en eventuell sådan framtida nyemission är stor.

»Fonden [har] också nyinvesterat i ett par bolag med starka positioner, starka balansräkningar och där aktiekurserna har diskonterat kanske väl mycket negativt framöver.«

– Ett par aktier som också sannolikt drabbas av ändrade prioriteringar inom vården i det korta och medellånga perspektivet och där min åsikt är att allt ännu inte var diskonterat i kurserna har också sålts ut.  Med det sagt, har fonden också nyinvesterat i ett par bolag med starka positioner, starka balansräkningar och där aktiekurserna har diskonterat kanske väl mycket negativt framöver. På grund av volatiliteten i marknaden, har därför dessa positioner inledningsvis varit mindre än de i en mer stabil marknad hade blivit, allt för att ha utrymme att öka mer senare.
Det pågår ett intensivt arbete världen över för att hitta lösningar, man utvecklar ny diagnostik och testmetoder, kliniska studier har satts igång rekordsnabbt för att hitta nya potentiella behandlingar o.s.v. – hur ser du på industrins möjligheter att möta ett sådant här globalt hot och vad talar t.ex. för att man kommer att lyckas få fram ett fungerande vaccin?
– Industrin får ofta kritik för att vara girig och profithungrig, men i tider som dessa är det privata initiativ, kanske med support från publika sådana, som kommer leda fram till en lösning på problemet, oavsett om det är ett antiviralt läkemedel eller ett vaccin. Jag vill tro att majoriteten av de som jobbar i dessa bolag känner att de kan göra skillnad och i tider som dessa sker samarbeten över gränserna, något som gläder mig.
– De initiala studierna sker främst med äldre antivirala läkemedel som ursprungligen utvecklats för andra virus men eftersom de slår på generella principer som vissa typer av enzymer som virus behöver för att replikera sig kan de också komma att fungera på COVID-19.

»Ett vaccin kommer vi att lyckas ta fram, frågan är hur lång tid det kommer att ta tills det finns färdigt i större skala.«

– Ett vaccin kommer vi att lyckas ta fram, frågan är hur lång tid det kommer att ta tills det finns färdigt i större skala. De mest lovande projekten just nu återfinns inom mRNA-baserade vacciner som t.ex. Moderna Therapeutics som på 45 dagar gick från att få prover på virus från Kina till att ha en vaccinkandidat för test i människa. Utmaningen för mRNA-vacciner är dock flera. Dels har regulatoriska myndigheter aldrig godkänt ett mRNA-baserat vaccin, vilket kommer innebära nya utmaningar för sådana som FDA. Dels vet vi inte om mRNA-vacciner är redo att skalas upp i den mängd som stora populationer och riskgrupper specifikt kräver.
Rapporter från Kina och andra länder i Asien tyder på att man har lyckats vända utvecklingen av smittspridningen där, medan vi i Europa och inte minst i USA nog har tuffare tider att vänta. Hur ser din personliga sexmånadersprognos ut utifrån den information du har tagit in, är vi på väg huvudstupa in i en depression?
– Jag är ingen makroekonom, men börsens huvudscenario idag är väl ganska givet att det blir en recession vi har framför oss. Hur djup och hur långvarig är väl det som främst diskuteras idag. Beträffande smittspridningen funderar jag mest kring två saker. Dels hur våra sjukvårdssystem ska kunna hantera den stora mängd äldre patienter som sannolikt kommer behöva akutsjukvård i nära framtid. Och dels, hur stora riskerna för nya utbrott i områden som Kina är, där marknaden idag tänker att vi är igenom det värsta, men givet avsaknad av immunitet i den breda populationen kan en risk för en andra våg inte uteslutas.

»Generellt sett har vi många starka mindre bolag med ledande positioner och innovativa produkter – ofta lönsamma dessutom. Jag tänker på bolag som Surgical Science, Medistim och Chemometec«

Robur har ett globalt investeringsfokus med hög andel (57 procent) av era investeringar i USA. Men ni investerar även i nordiska och svenska bolag. Utifrån det rådande globala marknadsläget, hur ser du på de lokala life science-bolagens förutsättningar att klara av krisen?
– Vi kommer då tillbaks till generella frågeställningar, som hur ser bolagens balansräkningar ut och hur stark ser ägarsidan ut den dagen en refinansiering blir aktuell. Generellt sett har vi många starka mindre bolag med ledande positioner och innovativa produkter – ofta lönsamma dessutom. Jag tänker på bolag som Surgical Science, Medistim och Chemometec, samtliga tre representerade i fonden. Med det sagt, kommer säkerligen flertalet av våra nordiska life science-bolag se en temporär förändring i sin efterfrågesituation eller störningar inom supply chain.

»Bolag med hårt skuldsatta balansräkningar och en efterfrågesituation som förändras dramatiskt får det tufft.«

I turbulenta tider och med kraftig volatilitet i marknaden brukar riskviljan hos investerare generellt sjunka kraftigt, samtidigt som vissa bolag i vissa branscher drabbas stenhårt, se exempelvis flygbranschen och turismsektorn. Tror du att vi kommer att se ett stålbad även inom hälsovård och life science med konkurser som följd, och i så fall varför?
– Om vi tar senaste krisen 2008-2009 som exempel så justerades vinstestimat ned kraftigt för de flesta industrier, men hälsovård på aggregerad basis gick igenom med i princip oförändrade estimat. Det tar oss tillbaka till en av de främsta drivkrafterna kring hälsovårdsinvesteringar: demografin. Självklart kan vi se undantag, där bolag med hårt skuldsatta balansräkningar och en efterfrågesituation som förändras dramatiskt får det tufft.
Om vi åtminstone ska försöka avsluta i en positiv anda: Finns det någonting gott en sådan här kris kan föra med sig, mer än synbart minskade föroreningar?
– Jag hoppas att det kan föra människor samman även om vi redan hade stora geopolitiska spänningar i världen. Förhoppningsvis får vi också en chans att stå bättre rustade inför nästa, eventuellt än värre, pandemi. Plus att kapital flödar i än större utsträckning till de bolag med de mest innovativa produkterna, de som gör verklig skillnad.
Läs mer om Swedbank Robur Medica här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev