Home Nyheter Iconovo rapporterar Q3 och arrangerar pandemievent

Iconovo rapporterar Q3 och arrangerar pandemievent

Iconovo

Iconovo rapporterar Q3 och arrangerar pandemievent

8 november, 2022

Iconovo har nyligen publicerat rapporten för tredje kvartalet där de rapporterar om framsteg i projekten och en ökad omsättning jämfört med samma period året innan. Bolaget arrangerade även nyligen ett nätverksmöte på Medicon Village i Lund angående vikten av att förbereda inför nästa pandemi. Under eventet berättade Iconovo om projektet med Bill & Melinda Gates Foundation. Det handlar om utveckling av en lågkostnadsprodukt för virusinfektioner baserat på ICOone Nasal, bolagets nasala engångsinhalator som nyligen fått goda omdömen i en användarstudie.

Iconovo besitter den kunskap som krävs för att utveckla kompletta inhalationsprodukter, alltså både läkemedelsformulering och inhalator. Bolaget har utvecklat fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOpre, ICOcap och ICOone samt den nasala versionen ICOone Nasal. Inhalatorerna används för utveckling av generikaläkemedel och nya originalläkemedel i samarbete med globala läkemedelsbolag eller andra organisationer.

Q3-rapport vittnar om framsteg

Under Iconovos tredje kvartal uppgick nettoomsättningen till 7,2 Mkr och bestod av milstolpsbetalningar från bolagets pågående projekt. Detta är en ökning jämfört med samma period 2021 då omsättningen uppgick till 6,17 Mkr. Vid periodens utgång uppgick bolagets kassa till cirka 42 Mkr, vilket ger en bra grund inför det fortsatta arbetet med bolagets projekt och att attrahera fler affärer.

Enligt Q3-rapporten har bolaget deltagit i ett antal konferenser där man sett ett stort intresse för ICOpre, bolagets inhalationsplattform för generiska versioner av samtliga produkter i GSKs Ellipta-portfölj. Målet att nå ett globalt avtal för ICOpre inom de närmaste 18 månaderna.

Bolaget jobbar även vidare med uppbyggnaden av dotterbolaget Iconovo Pharma för läkemedelsförsäljning i Norden. Målet är att etablera de system som krävs så att bolaget är redo för läkemedelsförsäljning under 2023.

Preparing for the next pandemic – focusing on infectious disease

Den 25 oktober arrangerade Medicon Valley Alliance och Iconovo ett nätverksmöte på Medicon Village i Lund med temat ”Preparing for the next pandemic – focusing on infectious disease”. Nya pandemier kommer att uppstå i framtiden och det är viktigt att snabbt kunna reagera på utbrott av infektionssjukdomar. Flera bolag var med på eventet för att presentera sina teknologier och tankar kring ämnet, samt deras lärdomar från covid-19-pandemin.

Iconovos CTO och grundare Orest Lastow berättade om bolagets projekt med Bill & Melinda Gates Foundation som syftar till att göra samhället redo för nästa pandemi. Iconovo har erhållit ett anslag om cirka 9 Mkr från organisationen för att utveckla ett snabbspår för inhalerade terapier för virusinfektioner i luftvägarna. Tanken är att den medicinska substansen ska administreras med ICOone Nasal till både näsa och lunga för att täcka en så stor yta av luftvägarna som möjligt.

Projektet pågår till juni 2023 och målet är att nå ut på marknaden med viktiga läkemedel på ett enkelt och snabbt sätt, vilket framför allt ska gynna låginkomstländer. Den långsiktiga visionen är att skapa en plattform för kommersiell produktion med kapacitet att tillverka 100 miljoner inhalatorer på kort tid.

Framsteg i utvecklingen av inhalerat covid-19-vaccin

Vid pandemieventet på Medicon Village fick vi även en uppdatering från ISR Immune System Regulations gällande utvecklingen av det inhalerade covid-19-vaccinet ISR52 i ICOone Nasal. Bolagets Cheif of Clinical Operations Nigel Goodman berättade att de har fått godkännande att starta en klinisk fas I/II-studie i Bangladesh, men att de inväntar finansiering för att kunna inleda studien.

ISR har även säkrat produktionen inför fas III och kommersialisering – tyska Gerresheimer kommer att genomföra storskalig produktion av ICOone Nasal och amerikanska Catalent kommer att ansvara för tillverkningen av torrpulver.

Goda betyg för ICOone Nasal i användarstudie

En viktig faktor för att Iconovos engångsinhalatorer ska få genomslag är att de är lättanvända. Både ICOone och ICOone Nasal ska vara såpass enkla och intuitiva att använda att vem som helst kan hantera dem på rätt sätt, utan utförliga instruktioner eller hjälp av vårdpersonal. Användarvänligheten för ICOone Nasal bekräftades nyligen i en så kallad human factor-studie genomförd av konsultbolaget Emergo. 15 personer mellan 16 och 75 år deltog i studien.

Deltagarna hade överlag ett positivt intryck av ICOone Nasal – de ansåg att den var enkel att hantera, att designen var tilltalande och att det inte behövdes några komplicerade förberedelser för att använda inhalatorn. Iconovos vd Johan Wäborg kommenterade resultaten i ett pressmeddelande:

»Inhalationsterapi erbjuder flexibel och målinriktad behandling av sjukdomar i luftvägarna men för att administrationen av läkemedlet ska vara optimal krävs det att inhalatorn är enkel att hantera även för ovana användare. Den framgångsrika användarstudie som vi nu genomfört är därför ett viktigt, värdehöjande steg i produktutvecklingen av ICOone«

Utöver användarvänligheten har ICOone Nasal en mycket låg tillverknings-och behandlingskostnad. Dessutom är torrpulvret skyddat mot fukt med hjälp av aluminiumfolie, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel och vaccin.

BioStock ser fram emot att följa utvecklingen av ICOone Nasal och ICOone, som båda fick stort utrymme i Iconovos Q3-rapport som publicerades den 28 oktober.

Med nya samarbeten, en stabil kassa och en utbyggd laboratoriekapacitet står Iconovo rustade för att nå målen för 2022, som bland annat innefattar att ingå nya avtal.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev