Home Nyheter Enzymaticas ColdZyme lanseras på en första marknad i Asien

Enzymaticas ColdZyme lanseras på en första marknad i Asien

Enzymaticas ColdZyme lanseras på en första marknad i Asien

16 januari, 2020

Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme får en flygande start inför förkylningssäsongen i Hong Kong & Macau. Genom Watsons apotekskedja kommer Enzymaticas partner Evergreen att marknadsföra och sälja ColdZyme i fler än 240 butiker i denna region. BioStock vände sig till Enzymaticas vd Fredrik Lindberg för en kommentar om betydelsen av lanseringen.
Den 18 oktober 2018 ingick Enzymatica ett avtal rörande registrering, marknadsföring och distribution av ColdZyme för den japanska marknaden med ett av landets största läkemedelsbolag. Då inträdet på den japanska marknaden är betingat av godkännande från relevanta myndigheter önskade Enzymaticas partner av konkurrensskäl tills vidare vara anonym. Produktlansering väntas under 2020/2021.

Hong Kong blir först ut i Asien

Att valet föll på att inleda marknadsexpansionen i Asien med just Japan var viktigt då flera av de övriga asiatiska marknaderna ofta följer Japan, både gällande vilka avtal som tecknas och avseende godkännande av produkter. Det faktum att Enzymatica valde ett välkänt japanskt bolag kan underlätta framtida förhandlingar med andra potentiella partners i övriga Asien.
En månad senare var det dags för nästa distributionsavtal, då med health care-bolaget Evergreen Health Ltd som ingår i Meiriki-koncernen, en väletablerad distributör som är specialiserad på utveckling och marknadsföring av en rad naturliga hälsotillskott från Japan för marknaden i Hong Kong & Macau. Genom apotekskedjan Watsons kanaler kan Evergreen nå ut med ColdZyme i över 240 butiker.

»Vi anser att ColdZyme med sin gedigna dokumentation och succé på andra marknader kan ta en avsevärd del av förkylningssegmentet i Hong Kong & Macau« — Joanne Cheung, vd för Meiriki Japan Company Limited

Utrullningen sker via 240 apotek

En gång per år äger Brands and Products Expo-mässan rum, en av de största utställningarna i Hong Kong som organiseras av Chinese Manufacturers’ Association i Hong Kong. För Enzymaticas partner Evergreen innebär deltagandet på mässan startskottet för en omfattande marknadsföringskampanj av ColdZyme. Genom Watsons apotekskedja kommer Evergreen kunna marknadsföra och sälja ColdZyme i fler än 240 butiker i Hong Kong & Macau.
BioStock har träffat Fredrik Lindberg, vd för Enzyamtica, för att få en bättre bild av lanseringen.
Fredrik Lindberg, Hong Kong & Macau blir den första marknaden som ni lanserar en produkt på i Asien. Hur viktig spår du att denna marknadsentré kommer blir för Enzymatica?
– Även om det inte är en av de större health care-marknaderna i Asien är det en viktig marknad för oss. Det är första gången som ColdZyme lanseras i Asien och hur vår produkt mottas på marknaden kan ge en vägledning för andra marknader. Vi är mycket nöjda med att ha Evergreen som partner, en väletablerad distributör med tillgång till över 240 butiker.
I slutet på förra året accepterade du ett erbjudande att tillträda som vd i ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag. Du kommer emellertid att vara kvar på Enzymatica till sommaren och kvarstå som VD under uppsägningstiden. Vilka förhoppningar har du på Enzymatica under de kommande åren och hur fortlöper rekryteringsprocessen av en ny vd?
– Jag har stora förhoppningar på Enzymatica framöver – vi  har byggt en bra grund under de senaste åren. Under 2019 breddade vi vårt produkterbjudande, stärkte dokumentationen kring ColdZyme med nya produktpåståenden och tecknade nya distributörsavtal. Vi arbetar nu oförtrutet vidare med vår internationella expansion.  När det gäller rekryteringsprocessen för ny VD har den precis påbörjats.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev