Home Nyheter Xbrane Biopharma reser 238 Mkr i avgörande utvecklingsfas

Xbrane Biopharma reser 238 Mkr i avgörande utvecklingsfas

Xbrane Biopharma reser 238 Mkr i avgörande utvecklingsfas

3 juli, 2019

Xbrane Biopharma har inlett kliniska fas III-studier med Xlucane, en biosimilar som ska ersätta de betydligt dyrare läkemedel som idag används för behandling av svåra ögonsjukdomar. Nu genomförs en kapitalanskaffning om totalt 238 Mkr, uppdelat i en riktad emission samt företrädesemission, för att fullt ut finansiera den avslutande utvecklingsfasen inför marknadslansering. Den riktade emissionen tecknades i huvudsak av bolagets tyska samarbetspartner STADA samt institutionella investerare inom life science, inkluderat Swedbank Robur Medica och Nyenburgh Investment Partners.
Xbrane Biopharma har en bred portfölj med biosimilarer som utvecklas baserat på en patenterad teknologiplattform. Bolagets längst utvecklade läkemedelskandidat är Xlucane, en biosimilar som har potential att bli ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av allvarliga ögonsjukdomar, exempelvis den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration. Xlucane kommer att säljas och marknadsföras av samarbetspartnern STADA Arzneimittel AG. 
Dessa sjukdomar behandlas idag med storsäljarna Lucentis och Eylea, vilka tillsammans omsätter motsvarande över 94 miljarder kronor årligen globalt.

Registreringsgrundande fas III-studie inleddes i april

I januari i år fick bolaget klartecken från den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA för att initiera en multinationell registreringsgrundande fas III-studie med Xlucane. Studien inleddes i april då den första patientrekryteringen rapporterades. Totalt 150 kliniker i 16 länder deltar i studien och samtliga patienter väntas rekryteras under 2019.
Studien kommer att omfatta cirka 600 patienter med åldersrelaterad makuladegeneration, varav hälften får behandling med Xlucane och hälften med Lucentis. Syftet med studien är att påvisa ekvivalent effekt och säkerhet jämfört med originalläkemedlet Lucentis.
Studiens primära effektmått handlar om förbättring i synförmåga 8 veckor efter att behandling initierats där målet, som fastställts i samråd med EMA och FDA, är att visa att Xlucane faller inom ett ekvivalensintervall jämfört med Lucentis.

Stark samarbetspartner borgar för effektiv kommersialisering

Xbrane Biopharmas tyska utvecklings- och kommersialiseringspartner STADA har en stark global organisation med cirka 10 400 anställda och väl etablerad närvaro på många europeiska marknader, vilket borgar för att kommersialiseringen av Xlucane bör bli effektiv med ett högt marknadsupptag för den nya produkten, förutsatt att den pågående fas III-studien faller ut som väntat.

I samband med att patientrekryteringen i studien inleddes i april gick Xbrane Biopharma även ut med sina preliminära försäljningsmål för Xlucane, där målsättningen är att nå 350 miljoner euro i årlig nettoomsättning tre år efter produktlansering.
Uppfylls ett sådant scenario innebär det cirka 100 miljoner euro årligen i nettointäkt för Xbrane Biopharma efter avdrag för produktions- och försäljningsrelaterade kostnader och vinstdelning med STADA enligt den 50/50-modell bolagen har avtalat om. De första intäkterna förväntas under första kvartalet 2022.
Det uttalade försäljningsmålet är baserat på att man når en volymandel om 25 procent av den befintliga marknaden – under 2018 sålde konkurrenten Lucentis för 3,5 miljarder euro i Europa och USA – inräknat en prisreduktion för Xlucane som ligger i linje med de senaste lanseringarna av biosimilarer.

Dubbla emissioner säkrar fullt finansierad studie

För att säkerställa full finansiering för den pågående registreringsgrundande studien och bolagets övriga verksamhet genomför Xbrane Biopharma nu en företrädesemission om högst cirka 91 Mkr. Den 18 juni genomförde bolaget även en riktad emission om cirka 147 Mkr. Båda emissionerna beslutades under extra bolagsstämma den 18 juni och teckningskursen i de båda emissioner är 33,50 kronor per aktie.
I den riktade emissionen deltog, utöver STADA, även institutionella investerare som NYIP (Nyenburgh Investment Partners), Swedbank Robur Medica, Belsize Asset Management och Serendipity Group.
Företrädesemissionen är till 94 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till 85,7 Mkr. Nettolikviden från företrädesemissionen kommer vid full teckning att uppgå till cirka 75,7 Mkr och bolaget kommer att distribuera den enligt nedanstående prioritetsordning:

  • Finansiera vidareutveckling av Xlucane – 89 procent
  • Finansiera bolagets löpande verksamhet inkluderande pre-klinisk utveckling av övriga biosimilarer – 11 procent

Utöver Xlucane har Xbrane ytterligare fyra biosimilarskandidater i sin portfölj; främst Xcimzane (Cimzia) och Xdivane (Opdivo) som utvecklas inom autoimmuna sjukdomar respektive onkologi, båda befinner sig i preklinisk utveckling.
 
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North

TECKNINGSPERIOD

28 juni – 12 juli 2019

TECKNINGSKURS

33,50 kronor per ny aktie

EMISSIONSVOLYM

Om erbjudandet fulltecknas kommer Xbrane Biopharma att tillföras ca. 91 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnader ca. 15.3 Mkr. Nettolikviden motsvarar således ca. 75.7 Mkr.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

28 juni – 10 juli 2019

HANDEL MED BTA

28 juni – 24 juli 2019

VILLKOR

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen.

GARANTIÅTAGANDE

Företrädesemissionen är till 94 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till 85,7 Mkr.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1
[divider]ROADSHOW[/divider]
I samband med företrädesemissionen arrangerar Xbrane Biopharma en bolagspresentation i Stockholm.
Presentationen arrangeras på T-House, Engelbrektsplan 1, måndag den 8 juli klockan 17:30.
Anmälan görs via Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se.
[divider]MEDIA[/divider]
Bolagspresentation av vd Martin Åmark på BioStock Live:

YouTube video

Videointervju med vd från BioStock Live:
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev