Home Nyheter Cereno Scientific erhåller patent i Australien

Cereno Scientific erhåller patent i Australien

Cereno Scientific erhåller patent i Australien

7 mars, 2019

Idag erhöll Cereno Scientific ett nytt patent för användning av läkemedelskandidaten CS1 i Australien. Patentet är det andra godkända patentet i Cereno Scientifics första patentfamilj och kompletterar patentportföljen efter att amerikanska myndigheter gett ett godkännande för USA gällande bolagets andra patentfamilj i oktober.
Idag kunde Cereno Scientific meddela att det immateriella skyddet av bolagets läkemedelskandidat CS1 har breddats då man erhållit ett patent som innefattar användningen av CS1 i Australien. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2032 med efterföljande möjlighet till s.k. patenttidsförlängning om maximalt 5 ytterligare år.
Bolagets vd, Sten R. Sörensen, framhåller i ett pressmeddelande att beskedet ger CS1 ett signifikant utökat skydd på en för bolaget viktig läkemedelsmarknad. Han framhåller även att man under hösten gått in i nationella patentprocesser i ett tjugotal länder för bolagets tredje patentfamilj i syfte att ytterligare stärka det immateriella skyddet för bolagets behandlingskoncept.

Bolagets andra viktiga patent

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

Det australiensiska patentet – Compounds and methods for improving impaired endogenous fibrinolysis using histone deacetylase inhibitors – är det andra i Cereno Scientifics första patentfamilj. I oktober 2018 godkände det amerikanska patentverket bolagets patentansökan – Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation – för användning av CS1 i USA. Detta patent är giltigt till och med 2035 och även här finns möjlighet att därefter ansöka om patenttidsförlängning i ytterligare 5 år.

Betydande marknadspotential

CS1 är ett nytt sätt att angripa blodproppar (tromboser) och utvecklas som en förebyggande behandling. Kandidaten verkar genom att aktivera kroppens eget propplösningsmekanism – det fibrinolytiska systemet – för att undvika att blodproppar uppstår. Konceptet går ut på att stärka kroppens förmåga till ett kraftfullt, lokalt svar direkt när en blodpropp börjar ta form. Kandidaten anses dessutom medföra en lägre risk för allvarliga biverkningar än med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.
Därmed har CS1 i förlängningen möjlighet att nå en bred blodproppsrelaterad indikation. Dess förebyggande effekt innebär dessutom att behandlingen sannolikt kommer ges under lång tid, vilket är fördelaktigt ut försäljningssynpunkt.
Enligt en rapport från Allied Market Research värderades den globala marknaden för blodproppsläkemedel till 24 miljarder USD år 2017. Denna siffra förväntas öka till över 43 miljarder USD år 2025, med en tillväxttakt om 7,5 procent per år. Cereno Scientifics läkemedelskandidat har, förutsatt fortsatta studieframgångar, således betydande marknadspotential.

Två viktiga läkemedelsmarknader

De båda patenten har stor betydelse för bolaget och skapar förutsättningar för Cereno Scientific att ta marknadsandelar, vid ett framtida marknadsgodkännande, i såväl Australien som USA.
USA utgör världens största läkemedelsmarknad, och estimeras motsvara nära hälften av den globala marknaden för blodproppsläkemedel. Marknadssegmentet visar dessutom en växande trend vilken förväntas hålla i sig då blodproppsrelaterade sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken globalt genom exempelvis hjärtinfarkt och stroke. Det amerikanska patentet är därmed strategiskt viktigt inför kommersialisering av CS1.
Den australiensiska marknaden är naturligtvis betydligt mindre, men ingår i den region – Asien-Stillahavsområdet – som väntas ha högst tillväxttakt fram till 2025, motsvarande 9,2 procent. En av de indikationer som kan komma att bli aktuell för blodproppsprevention med CS1 är förmaksflimmer, då med syfte att förhindra stroke. Förmaksflimmer drabbar omkring 5 procent av den australiensiska befolkningen över 55 år och förväntas öka drastiskt framöver. Därmed utgör även Australien en viktig marknad för Cereno Scientific.

Väl utstakad väg till marknaden

CS1 är en innovativ reformulering av den välbeprövade substansen valproinsyra med väldokumenterad säkerhetsprofil. Därigenom väntas kandidatens väg till marknaden vara mindre riskfylld jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.
Efter positiva fas I-resultat förbereds kandidaten just nu för en fas II-studie som ska genomföras vid ett 20-tal kliniker i Ryssland och Bulgarien. Studien kommer att inkludera patienter som genomgår ortopedkirurgi, då denna grupp löper en ökad risk för blodpropp under den närmaste tiden efter operationen. Cereno Scientific planerar att lämna in ansökan om studiestart innan sommaren.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev