Home Nyheter Nytt samarbete stärker NeuroVive inom mitokondriell medicin

Nytt samarbete stärker NeuroVive inom mitokondriell medicin

Nytt samarbete stärker NeuroVive inom mitokondriell medicin

21 februari, 2019

NeuroVive meddelade under morgonen att man inleder ett kommersiellt partnerskap med österrikiska Oroboros Instruments, en global leverantör av teknologi för mitokondriell forskning. Samarbetet avser forskningssubstanser inom mitokondriell medicin från NeuroVives NVP015-program. Avtalet kan komma att generera uppåt 50 000 euro per år.
NeuroVive Pharmaceuticals exklusiva avtal med Oroboros Instruments innebär att Lundabolaget skall licensiera och leverera två av sina första generationens succinat-/malonatprodroger som forskningssubstanser till Oroboros. Motparten kommer att kommersialisera och distribuera substanserna efter slutförd intern utvärdering.

»Det är väldigt spännande att kunna leverera substanser ur vårt program av succinatprodroger som är framtagna enbart för forskningsbruk till forskarvärlden. Oroboros är den perfekta samarbetspartnern för att nå ut till tusentals forskare i branschen« – Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive

Ledande aktör inom mitokondriell medicin

Oroboros Instruments, en global aktör inom teknologi för mitokondriell forskning, är världsledande inom utveckling och förmedling av analysinstrument och reagenser till forskning och utveckling inom mitokondriebiologi och mitokondriell medicin.
Beroende på hur stora volymer som levereras av de två forskningssubstanserna från NeuroVives NVP015-program, har avtalet potential att generera intäkter till NeuroVive i spannet 10 000 – 50 000 euro per år. NeuroVives forskningschef Eskil Elmér menar att intäkterna är begränsade, men att det primära värdet snarare är att samarbetet främjar utvecklingen av forskningen inom mitokondriell medicin, vilket är en del av bolagets uppdrag.

»De här substanserna, som har förmågan att ta sig in i celler och stimulera och hämma komplex II i den s.k. andningskedjan, kommer att ge forskarna fler verktyg för att utvärdera mitokondriernas roll i sjukdomar« – säger Elmér

Inte det första samarbetet inom NVP015-programmet

I juni förra året utlicensierade NeuroVive molekyler från NVP015-programmet för en riktad behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) till BridgeBio Pharmas dotterbolag Fortify Therapeutics. Fortifys ambition är att vidareutveckla den inlicensierade NVP015-kemin för att kunna etablera en terapi för LHON.
I slutet på januari i år tillfördes BioBridge 300 MUSD i en kapitalresningsrunda, vilket sannolikt möjliggör ytterligare satsningar på NeuroVives molekyler inom NVP015-programmet mot LHON. Läs mer här.
Läs även BioStocks senaste nulägesanalys av NeuroVive Pharmaceutical (30 jan2019)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev