Home Nyheter Idogen är redo att ta upp kampen mot de allt vanligare autoimmuna...

Idogen är redo att ta upp kampen mot de allt vanligare autoimmuna sjukdomarna

Idogen är redo att ta upp kampen mot de allt vanligare autoimmuna sjukdomarna

17 januari, 2019

Ledgångsreumatism, multipel skleros och typ 1 diabetes är några av de vanligaste och dyraste autoimmuna sjukdomarna. Men listan på autoimmuna sjukdomar omfattar många ytterligare diagnoser och allt fler människor drabbas. Det svenska bioteknikbolaget Idogen testar för närvarande en cellbaserad teknologi som man tror och hoppas ska kunna behandla en lång rad autoimmuna sjukdomar.
Autoimmuna sjukdomar (autoimmune diseases, ADs) innebär att kroppens egna försvar, immunsystemet, felaktigt identifierar kroppsegna molekyler som farliga inkräktare. Detta leder till en kronisk och ostoppbar reaktion från immunförsvaret som orsakar en rad olika symptom. Eftersom vi fortfarande vet relativt lite om orsakerna och mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar saknas effektiva behandlingar.
Så frågan kvarstår – hur får man immunsystemet att bekämpa en sjukdom som är en ”felprogrammering” av immunförsvaret?
Ledgångsreumatism (RA), multipel skleros (MS) och typ 1 diabetes är bara tre av en lång lista med ADs. Enligt American Autoimmune Related Diseases Association (AARDA) finns det idag cirka 100 sjukdomar som definieras som autoimmuna. Detta är inte speciellt förvånande om man har i åtanke att immunsystemet är enormt komplext och involverar många olika typer av celler och molekyler.

Dagens behandlingar räcker inte till

De existerande behandlingarna består till större del av antiinflammatoriska läkemedel eller immunsuppressiva medel, t.ex. kortikosteroider. Dessa läkemedel kan visserligen hålla några av symptomen i schack, men eftersom de flesta ADs är kroniska sjukdomar måste patienten behandlas kontinuerligt, men långtidsbehandling med ovannämnda läkemedel kan vara skadligt på sikt.
Detta och det faktum att förekomsten av ADs har ökat de senaste decennierna har lett till allt högre rop efter nya behandlingsalternativ.

Att lära immunsystemet att bli mer tolerant

Idogen, ett bioteknikbolag baserat i Lund, är ett svar på spåren. Bolaget har skapat en ny teknologi som kan lära immunsystemet att selektivt tolerera ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen (molekyl).
I vårt immunsystem är det de dendritiska cellernas (en typ av vita blodkroppar) uppgift att känna igen kroppsfrämmande objekt, t.ex. mikroorganismer, toxiska molekyler eller cancer och meddela immunförsvaret hur de ser ut. Dessa främmande objekt attackeras och elimineras av andra celler i immunsystemet. En annan typ av dendritiska celler, de tolerogena cellerna, berättar för immunsystemet vilka molekyler som är ofarliga och som kan vara kvar i kroppen.
Idogen har upptäckt ett nytt sätt att omprogrammera de dendritiska cellerna till att bli tolerogena mot specifika molekyler.

Idogens långsiktiga mål – en vaccinliknande behandling

Bolagets mål är att kunna ta celler från patientens blod, skapa tolerogena dendritiska celler baserade på specifika antigener associerade med den aktuella sjukdomen, och sedan injicera dessa omprogrammerade celler tillbaka in i patienten som en form av behandling.
En sådan behandling skulle fungera nästan som ett vaccin där effekterna är långvariga och injektionerna administreras med flera månaders mellanrum.

Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) och de som känner igen kroppseget ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna).
Illustration: Idogen AB

En ljus framtid för Idogen

Studierna befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie men Idogens forskare har all anledning att vara optimistiska då prekliniska data är mycket positiva. Bolaget har redan säkrat ett starkt patentskydd i Europa, Nordamerika och Japan. Kassan borde också vara fortsatt stadig efter att man tilldelats 2,9 MEUR från Horizon 2020 under 2017 och har en nyligen genomförd nyemission om 48,5 Mkr.
Bolaget har också meddelat att man förbereder ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North i början av 2019. Ett sådant byte kommer att göra Idogen ännu mer attraktivt – både för svenska och internationella investerare.

Den underskattade betydelsen av Idogens arbete

Det är ingen lätt uppgift att hitta en lämplig behandling för autoimmuna sjukdomar. Problemet är tvåfaldigt. För det första är ADs kroniska, funktionsnedsättande sjukdomar som minskar den förväntade livslängden. Detta gäller speciellt kvinnor då cirka 80 procent av de som drabbas av autoimmuna sjukdomar är kvinnor.
För det andra så ökar kostnaderna relaterade till ADs i takt med att incidensen ökar. Enligt AARDA överstiger kostnaderna för autoimmuna sjukdomar 100 miljarder USD. Det är nästan dubbelt så mycket som kostnaderna associerade med cancer (57 miljarder USD). Trots detta har den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH) ’endast’ spenderat cirka 591 MUSD på forskning om autoimmuna sjukdomar. Detta är ungefär 1o procent av de 6,1 miljarder USD man lagt på cancerforskning.
Bolag som Idogen känner av det stora behovet för, och intresset av att hitta, mer effektiva behandlingar för ADs och än så länge ser det ut som om Idogen är på rätt spår.
Med tanke på att Idogens teknologi har potential att motverka autoimmuna sjukdomar, i tillägg till den tidigare projektportföljen med projekt inom blödarsjuka (hemofili) och transplantation, har bolaget verkligen förtjänat sin plats i rampljuset.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev