Home Intervjuer Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer

Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer

Elicera CAR T potential

Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer

30 mars, 2023

CAR T-cellsbehandling är en framväxande form av immunterapi som har visat lovande potential bland annat i olika former av blodcancer. Denna form av behandling har dock den senaste tiden indikerat ytterligare användningsområden såsom i solida tumörer och autoimmuna sjukdomar. BioStock hörde av sig till Elicera Therapeutics, Sveriges enda FoU-bolag som utvecklar och utvärderar CAR T-celler, för att kommentera framstegen inom området.

De senaste åren har en ny klass av immunterapi trätt fram: CAR T-celler. Denna behandlingsform har i första hand utvecklats för behandling av cancer. Behandlingen fungerar genom att genetiskt modifiera T-celler, en typ av immunceller, för att producera en chimär antigenreceptor (CAR) på sin yta, vilket möjliggör för dem att känna igen och attackera cancerceller. I dagsläget finns totalt sex FDA-godkända CAR T-cellsbehandlingar, och alla riktar sig till olika former av blodcancer. Dessutom utvecklas globalt flera hundra CAR T-cellsbehandlingar av bioteknikbolag.

Utvecklingen av CAR T-cellsbehandling har dock inte varit utan utmaningar, främst gällande den höga frekvens med vilken patienterna återfår sin sjukdom och de allvarliga biverkningar som många patienter upplever. Ingen CAR T-cellsterapi har dessutom ännu godkänts för behandling av solida tumörer.

Läs mer om CAR T-cellsbehandling här.

Visat effekt på äggstockscancer i möss

Det finns två huvudutmaningar som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer. Den första är det heterogena uttrycket av CAR-målantigener som ökar risken att vissa tumörceller undgår attacken och istället bildar CAR T-cellsresistenta tumörer. Den andra utmaningen är lokal immunsuppression, som gör det svårare för T-cellerna att infiltrera tumören och som även hämmar deras potential att döda cancerceller.

I februari publicerades en studie i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer av forskare från Karolinska Institutet som visade att CAR T-cellsbehandling visade effekt hos möss med äggstockscancer, en solid tumör.

Studien valde att fokusera på mesotelinprotein vilket finns på många äggstockstumörer. Forskarna testade tre typer av CAR-molekyler programmerade att angripa just det proteinet. Alla tre CAR-T-celler förlängde signifikant livet på mössen med cancer, jämfört med de i kontrollgruppen. Men en av de tre CAR-T-typerna, så kallade M1xx CAR-T-celler, hade överlägsen effekt. Mössen som blev injicerade med den molekylen minskade sina tumörer och levde ännu längre än de andra. Flera av mössen blev till och med botade.

Potential inom autoimmuna sjukdomar

Potentialen hos CAR T-cellsterapi tycks inte stanna vid cancer. Denna behandlingsform har visat potential även hos autoimmuna sjukdomar, genom att selektivt rikta sig in på och eliminera de immunceller som angriper kroppens egna vävnader.

Vid autoimmuna sjukdomar attackerar nämligen immunsystemet felaktigt friska celler och vävnader, vilket orsakar inflammation och skada. Nuvarande behandlingar för autoimmuna sjukdomar ger vanligtvis en bred dämpning av immunsystemet, vilket kan leda till en ökad risk för infektioner och andra biverkningar. Forskare menar att CAR T-celler skulle kunna bli högrelevanta för behandling av autoimmuna sjukdomar genom ett mer målinriktat tillvägagångssätt. För närvarande undersöker forskare användningen av CAR T-celler i syfte att rikta in sig på specifika immunceller som är ansvariga för det autoimmuna svaret, samtidigt som resten av immunsystemet lämnas intakt.

Forskningen inom detta område är redan i full gång. En studie publicerad i Nature Medicine hösten 2022 undersökte CAR T-cellers effekt hos fem patienter med systemisk lupus erythematosus, SLE. Studien visade bland annat att behandlingen ledde till förbättring av kliniska symtom samt en framgångsrik utarmning av de hyperaktiva B-cellerna, vilka är kännetecknande för sjukdomen. Alla fem patienter uppnådde remission av SLE i tre månader efter behandlingens slut, och behandlingen visade sig väl tolererad där den allvarligaste biverkningen bestod av milt cytokinfrisättningssyndrom.

Ytterligare autoimmuna sjukdomar där vissa redan testats med CAR T-celler i tidig forskning är MS, typ 1-diabetes och reumatoid artrit. Även om denna form av immunterapi fortfarande är i de tidiga forskningsstadierna inom autoimmuna sjukdomar, erbjuder CAR T-cellers potential att behandla dessa sjukdomar hopp om mer effektiva och riktade terapier med färre biverkningar än nuvarande behandlingar.

Elicera Therapeutics vd kommenterar

BioStock hörde av sig till Jamal el-Mosleh, vd för Elicera Therapeutics, Sveriges för närvarande enda FoU-bolag som utvecklar och utvärderar CAR T-cellsbehandlingar.

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal el-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Tidig forskning visar CAR T-cellers potential inom solida cancertumörer och autoimmuna sjukdomar. Även om det rör sig om just tidig forskning – vilka är dina tankar om de resultat som setts hittills?
– Det är uppmuntrade att se dessa nya och lovande resultat, även om det är för tidigt att dra några konkreta slutsatser. Vi på Elicera jobbar enbart med immunonkologi så resultaten kring äggstockscancer är naturligtvis mycket spännande att höra. Vi har utvecklat en plattformsteknologi som har potential att beväpna i princip alla CAR T-cellsbehandlingar för att möta de största utmaningarna med att bekämpa solida cancertumörer och vi kommer att följa utvecklingen i detta område noggrant.

Varför tycks CAR T-celler ha en så pass bred potential, som spänner över flera stora sjukdomsområden?
– Vårt immunsystem används för att attackera mikroorganismer och främmande ämnen, inklusive cancer, som kan orsaka sjukdomar och de vita blodkropparna (T-celler) kan man på sätt och vis säga är immunförsvarets främsta soldater. CAR T-celler har så pass bred potential över flera stora sjukdomsområden eftersom vi kan ta ut T-celler från patienterna och sen modifiera (CAR T-celler) och träna upp dem att specifikt attackera olika sjukdomar, som exempelvis cancer eller som vi nyligen sett, autoimmuna sjukdomar.

– Man ”tränar” en T-cell att attackera en viss sjukdom genom att sätta in en chimär antigen receptor (CAR) som söker upp en särskild måltavla (antigen) på den cellen man vill döda. Det svåra är att identifiera en måltavla som dels uttrycks på samtliga celler för den sjukdomen man vill behandla och som dels inte uttrycks i större omfattning på friska celler. I solida tumörer har detta visat sig vara särskilt utmanande och därför har vi utvecklat ett sätt att beväpna CAR T-celler (via iTANK-plattformen) för att kunna trigga ett parallellt immunsvar, via patientens egna mördar-T-celler, mot flertalet måltavlor på cancerceller.

Ni har en kommersiellt tillgänglig plattformsteknologi för optimering av CAR T-celler – iTANK. Kan den bli lämplig för utlicensiering av CAR T-celler även för solida tumörer om detta skulle bli aktuellt i framtiden?
– Absolut. iTANK är möjlig att förena med andra CAR T-cellsterapier universellt, vilket prekliniska data styrker som vi publicerade i Nature Biomedical Engineering förra året. Med det menas att plattformen har potential att beväpna och förbättra effekten av samtliga CAR T-cellsterapier och förhoppningsvis möjliggöra behandling även av solida tumörer. Att säkra licensavtal och olika typer av samarbeten för iTANK är en central del av Eliceras affärsstrategi och därför har vi ingått ett samarbete med ett ledande life science-transaktionsrådgivningsföretag som heter LifeSci Consulting. Även om vi inte kan garantera att vi kommer slutföra några transaktioner så ser vi fram emot att utvärdera olika alternativ för partnerskap tillsammans med dem.

Vilka målsättningar har du för Eliceras CAR T-pipeline under resten av 2023?
– En viktig målsättning är att påbörja den planerade fas I/IIa kliniska studien som ska utvärdera Eliceras CAR T-cellsbehandling ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom. Skulle ansökan godkännas skulle det utgöra en stor milstolpe för såväl Elicera som svensk CAR T-forskning. Det skulle inte bara vara den första gången Elicera går in i kliniska studier med en CAR T-cellsterapi utan också första gången som vår plattform för beväpning av CAR T-celler, iTANK, kommer att testas i klinik.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev