Home Nyheter Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål

Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål

Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål

5 maj, 2017

Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Genovis vd Fredrik Olsson kommenterar det senaste tillskottet i produktportföljen.

FabALACTICA är Genovis nionde enzym. Klicka och läs mer.

Genovis utvecklar och erbjuder innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter, så kallade SmartEnzymes, över hela världen i produktformat som bland annat underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Försäljningen av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden sköts via det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA, medan resten av försäljningen sköts via huvudkontoret i Lund.
Fredrik Olsson, vd Genovis, nu har ni lagt till ännu ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, till ert kunderbjudande. Kan du utveckla något om bakgrunden till att detta enzym togs fram och hur det skiljer sig från er övriga pipeline?
– FabALACTICA är ett enzym som vi kom i kontakt med genom Ulrich Pawel von Rammingen och Christian Spoerry vid Umeå universitet. Ulrich var en av uppfinnarna bakom vår första enzymprodukt FabRICATOR. Vi har under en tid sett att det finns ett behov för analys av antikroppar som ska användas inom området immunoterapi. Ofta handlar det om antikroppar som kan binda till mer än ett target och deras design gör att man gärna vill dela upp dem på ett speciellt sätt.
– Vi har sett utvecklingen av dessa typer av antikroppar under 5 år men tillväxten har blivit tydligare under senare tid. När vi fick möjlighet att arbeta med forskarna i Umeå fanns en tydligare bild av behoven på marknaden och vi bestämde oss för att förvärva deras IP-rättigheter. Det skiljer sig från andra enzym i vår portfölj och på marknaden generellt på två huvudpunkter: Det är mycket mer precist i sin funktion och väsentligt lättare att använda. I slutändan underlättar dessa egenskaper både kvaliteten och värdet på analysdata som genereras.
Till skillnad från liknande enzym på marknaden behöver FabALACTICA inga tillsatser för att fungera. Vad är den praktiska, tidsmässiga och ekonomiska nyttan med detta?
– Man vill inte gärna ha fler ingredienser i sina analyser än absolut nödvändigt eftersom det kan påverka slutresultatet negativt.
Enzymet har tagits fram på efterfrågan från era kunder. Finns det ett allmänintresse för denna typ av enzym hos fler läkemedelsbolag, eller är det skräddarsytt för att passa enbart just de kunder som har efterfrågat den nu framtagna produkten?
– Det här enzymet är avsett för en bred marknad inom antikroppsutveckling men det är speciellt intressant för de som arbetar med tex bispecifika antikroppar inom immunoterapi. Även utveckling och analys av ADC är en intressant marknad.
Nya format på antikroppar inom immunoterapi ställer också krav på nya verktyg för analys, hur ser du på den fortsatta utvecklingen på området och Genovis roll i den utvecklingen?
– Genovis har redan etablerade kontakter med kunder inom biopharmaindustrin som arbetat med antikroppar inom immunoterapi i nästan 5 år. Vi vet att det finns utmaningar inom utveckling, produktion och analys av denna typ av antikroppar och vi tror att vi kan bidra till utvecklingen med vår portfölj genom tillskottet av FabALACTICA.
Lanseringen av FabALACTICA är er andra produktlansering under våren efter GlyCLICK-teknologin för märkning av antikroppar och som lanserades i april. Har ni ännu fler lanseringar planerade i närtid?
– Vi har som mål att lansera 3 unika produkter per år. Av konkurrensskäl kommenterar vi aldrig exakt när vi kommer att släppa en ny produkt.
Baserat på era erfarenheter från tidigare produktlanseringar, hur brukar kurvan för marknadsupptaget av en ny produkt se ut – hur ser ni på den nya produktens försäljningspotential?
–  Vi har under flera året byggt upp ett starkt varumärke som associeras med relevans och kvalitet. Det gör att vi vanligtvis får order på produkter direkt vid lansering. Sedan vet vi av erfarenhet att en utvärderingfas tar vid innan volymerna ökar mer markant.
Bakterien Streptococcus agalactiae är den främsta orsaken till sepsis och hjärnhinneinflammation hos nyfödda i USA och Europa, men det är också härifrån det nya enzymet har hämtat sitt namn. Kan du utveckla detta?

–  Enzymet är sannolikt en del av bakteriens försvarsmekanism mot människans immunförsvar som ju bland annat består av antikroppar. Patogena mikroorganismer är ofta en intressant källa till nya produkter för vår del. Eftersom enzymet skapar Fab-fragment av antikroppar och kommer från S. agalactiae satte vi helt enkelt ihop delarna.
FabALACTICA kommer att presenteras på konferensen PEGS i Boston 1-5 maj, där över 2100 experter från över 30 länder träffas. Vilken betydelse hoppas du ert deltagande på konferensen kan få?
– Det erbjuder en exponering av produkten direkt till de kunder som den är relevant för och vi får en möjlighet att interagera på plats. Vi finns på plats både med en vetenskaplig poster och en monter och vår ambition är att fortsätta visa att Genovis, genom innovationskraften i organisationen och affärsmodellen, är en relevant partner för biopharmaindustrin lång tid framöver.
Du har tidigare nämnt att er strategi är att först etablera acceptans och förtroende för era produkter inom preklinisk utveckling, för att visa att tekniken fungerar, och att därefter gå vidare mot den kliniska marknaden. Är det nya enzymet Genovis inkörsport till klinisk utveckling och därmed betydligt större volymintäkter?
– Vi kommer fortsatt att hålla fast vi denna strategi som fungerat framgångsrikt tidigare. Det finns en inbyggd tröghet i processen för läkemedelsutveckling som tar tid, ofta 10-12 år innan marknadsgodkännande. Vi har små möjligheter att påverka den processen men kan se till att vi är redo när en antikropp går in i klinisk utveckling för att följa läkemedlet genom den kliniska delen till ett förhoppningsvis godkänt läkemedel. Väl där kommer våra produkter att användas lång tid framöver eftersom en godkänd tillverkningsprocess inte gärna ändras. I ett sådant scenario är sannolikheten stor att enzymet följer med ända till frisläppning av ett nytt läkemedel, eftersom läkemedelsbolagen inte gärna ändrar en inarbetad analysmetod. Det ger Genovis intäkter och större volymer över lång tid.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev