Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 30 maj

Nyhetssvepet tisdag 30 maj

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 30 maj

30 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028. “Kanada är ett land som har ett väl utvecklat socialt skyddsnät och som bör vara mottagligt för att finansiera en framtida behandling. Det gör att det här beskedet ökar vår marknadspotential i Nordamerika för den här indikationen”, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson. Läs mer.
Genovis: Utvecklingen av nya biologiska läkemedel och forskning för bättre behandlingar av svåra sjukdomar kräver nya verktyg. Nu har Genovis, genom nära kontakt med kunder, uppfattat att det finns stora utmaningar inom området O-glykananalys. Glykaner är en sorts sockermolekyler som ofta förekommer på proteiner tex antikroppar. Genovis har därför utökat sin produktportfölj med tre unika enzym för analys av glykaner. Samtliga enzymprodukter är utvecklade internt på Genovis och har patentsökts. Bolaget framhåller att de nya enzymerna för O-glykananalys framförallt är intressanta för läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel och forskare inom området glycomics. Läs mer.
Phase Holographics (PHI) hemsida kommenterar bolagets grundare och VD Peter Egelberg betydelsen av specialutgåvan av Cytometry part A för PHI och medicinsk vetenskap i allmänhet. Läs mer.
Stamcellsbolaget NextCell Pharma meddelar idag att bolaget har anställt Leo Groenewegen som ny finanschef. Groenewegen har tillträtt sin tjänst och kommer att ansvara för NextCells bokföring och löpande ekonomiska rapportering. Läs mer.
Medivirs CFO Ola Burmark kommer att lämna sin befattning i slutet av augusti. Arbetet med rekrytering av en ny CFO har inletts. Läs mer.
Idag inleddes teckningstiden i Ortivus företrädesemission. Läs mer.
Immunicums VD presenterar bolaget vid konferenser i juni. Läs mer.
Allergans Belkyra (Deoxicholsyra) godkänt i Sverige för behandling av dubbelhaka. Läs mer.
Rapporter
Sectra  InDex Pharmaceuticals
Årsstämmor/kommunikéer
European Institute of Science (EURIS)
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Peptonic Medical offentliggjorde igår eftermiddag resultat från den avslutade fas IIb–studien som visar på att bolagets vaginalgel – utan oxytocin – tolereras väl och att dess användning inte medför några allvarliga biverkningar. Läs mer.
Oncology Venture meddelade igår att det amerikanska patentverket avser godkänna bolagets patentansökan för en Drug Response Predictor (DRPTM) för cancerläkemedlet Irofulven. The Orange Book tillåter listning av patent för biomarkörer som krävs för screening av patienter för behandlingar med specifika läkemedel. Detta innebär att ett generiskt läkemedel inte kan ersätta Irofulven så länge patentet för biomarkören är giltigt. Läs mer.
Kommunikéer: AddLife  Karessa Pharma  Kontigo Care
BrainCool publicerade igår ett tilläggsprospekt med anledning av bolagets den 19 maj 2017 offentliggjorda nyhet att ledning och styrelse har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner i det incitamentsprogram som infördes 2014. I samma pressmeddelande offentliggjorde BrainCool även nyheten att styrelse och ledning har för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen. Läs mer.
ScandiDos: Kompletterande pressmeddelande avseende order på Delta4Discover i Kina. Läs mer.
Stefan Blomsterberg tar över som ny VD i Medfield Diagnostics från och med den 8 augusti 2017 efter Carl Ekvall. Blomsterberg kommer närmast från Mölnlycke Health Care där han arbetat sedan 2012. Stefan Blomsterberg är för närvarande styrelseledamot i Medfield Diagnostics. Läs mer.
Akademiska sjukhuset: Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt. Läs mer.
MSD (dotterbolag till Merck & Co. Inc) presenterar data från 16 olika cancerformer vid den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som i år äger rum i Chicago den 2-6 juni. Totalt presenteras mer än 50 abstracts för behandling med Keytruda (pembrolizumab). Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
 
Analys A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Med anledning av detta har BioStock gjort en djupgående analys som fokuserar specifikt på den nya målmarknaden inom cancerbehandling, där vi ser potential till en årlig toppförsäljning på mellan cirka 0,5–2,1 miljarder SEK. Läs mer.
Tidigare i vår förvärvade Sartorius bolaget Essen BioScience för 320 miljoner dollar. I likhet med det svenska bolaget Phase Holographic Imagings produkt HoloMonitor, är Essen BioSciences konkurrerande teknik IncuCyte ett instrument för cellanalys avsett att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. De stora fördelarna med HoloMonitor, utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är dock de mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 21 här
Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +14,29%, IRLAB Therapeutics +7,25%, Phase Holographic +6,72%, SensoDetect +6,25%, AlphaHelix +6,11%
Förlorare i lunchhandeln: Peptonic Medical -15,03%, Aptahem -6,87%, QuickCool -6,12%, Bioservo Technologies -5,42%, Nanexa -5,16%, Klaria Pharma -5,14%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev