Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 29 maj

Nyhetssvepet måndag 29 maj

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet måndag 29 maj

29 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Oasmia Pharmaceutical: Med anledning av rapportering i EU Clinical trials register avseende studien OAS-12DOC-BIO, förtydligade bolaget under morgonen att arbetet hos en av de deltagande klinikerna i studien har avslutats. Detta skall dock inte påverka den pågående studien som fortlöper planenligt. Läs mer.
Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk stäms i USA efter stora prishöjningar på det storsäljande diabetesläkemedlet Victoza. I en grupptalan i Kalifornien beskylls Novo för att ha blåst upp priserna i en olaglig kartell med en organisation som upphandlar läkemedel åt patienter. Novo Nordisk medger att processen har inletts men bestrider skadeståndsanspråket och patientens anklagelser. Børsen skriver att målet påminner om en tidigare stämning mot Novo och konkurrenterna Sanofi och Eli Lilly i New Jersey. Även den gången handlade det om att priser pressats upp tillsammans med uppköpsorganisationer. Läs mer.
Stamcellsbolaget NextCell Pharma meddelar idag att stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), investerar cirka 2 MSEK i NextCells pågende emission av units. Bolaget kunde under morgonen även kungöra att man har lagt en beställning av cGMP-producerade stamceller från just PBKM av läkemedelskandidaten ProTrans för användning i en planerad fas I/II studie i vuxna typ 1-diabetespatienter. Beställningen uppgår till 4,4 MSEK och leveranser beräknas ske under hösten 2017. Under hösten 2016 bytte Cellavia AB namn till NextCell Pharma AB och en notering på Aktietorget är planerad till 13 juli 2017. Läs mer.
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett test som inte bara visar om en kemikalie är allergiframkallande, utan också hur stark den allergiska effekten är, vilket möjliggör bättre gränsvärden än idag. Idag är detta inte möjligt utan djurförsök. Resultatet publiceras i tidskriften Altex Läs mer.
Varje dag insjuknar minst en svensk i någon livshotande blodsjukdom som exempelvis blodcancer, leukemi. Behandling med blodstamceller kan vara sista utvägen för en del av patienterna, men en av tre hittar ingen passande givare. Nu startar en kampanj för att få fler att registrera sig som givare i Tobiasregistret, Sveriges nationella register för givare av blodbildande stamceller. Läs mer.
På uppdrag av Sveriges läkarförbund har Medical Management Centre på Karolinska Institutet sammanställt den internationella forskningen om de positiva såväl som negativa kvalitetseffekterna gällande läkares roll för ledning av, och ledarskap i, hälso- och sjukvården. Totalt omfattar forskningsöversikten drygt 220 vetenskapliga artiklar som publicerats under det senaste decenniet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet, genom bland annat lägre förekomst av vårdskador samt bättre hälsoutfall, exempelvis genom lägre dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Läs mer.
En studie av 5 000 skånska patienter har lett till att fler får behandling mot förmaksflimmer och minskad risk för stroke. Men mörkertalet är stort och sjukvården har svårt att fånga upp människor i riskzonen enligt Kristina Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Om alla som behövde fick behandling i Skåne skulle mellan 300 och 400 strokefall kunna undvikas enligt studien First, Förmaksflimmer i Region Skåne trombosprevention. Studien har finansierats av Region Skåne och branschorganisationen Lif, de forskande läkemedelsföretagen. Läs mer.
Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems kallas till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 i Lund. Läs mer.
Rapporter
Klaria Pharma  Karessa Pharma
Nyheter inkomna efter onsdagens manusstopp
Kommuniké från årsstämma i Micropos Medical. Läs mer.
Ögonmedicinbolaget Redwood Pharma bjuder in till presentationer av bolaget i samband med den kommande företrädesemissionen. Läs mer.
Rapporter: Initiator Pharma  Dignitana  AcouSort
Forskare vid Stanford University i USA konstaterar i en ny studie att aktivitetsarmband som mäter hjärtrytm har en hög felmarginal för att bedöma kroppens energiförbränning. Det bäst presterande exemplaret i testet hade en felmarginal på 27 procent. Läs mer.
RhoVac har publicerat en engelsk version av sin webbplats.
Professor Jan Holmgren har tilldelats Sabin Gold Medal, som brukar kallas vaccinforskningens eget nobelpris. Priset får han för sin banbrytande forskning om orala vacciner och slemhinneimmunitet, samt för sin ledande roll i upptäckten av världens första effektiva orala koleravaccin. Priset delades ut på amerikanska vetenskapsakademin i Washington D.C. Läs mer.
Alzinova har slutfört det icke-kommersiella projekt kring antikropp ALZ-201 som inleddes för ett år sedan i samarbete med ett stort nordamerikanskt läkemedelsföretag. Projektet syftade till att utvärdera bindningsegenskaperna hos Alzinovas antikropp ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som antas ligga bakom Alzheimers sjukdom. Läs mer.
Sectra öppnar kontor i Kanada. Läs mer.
CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm har utsett Shabbir Mostafa till Business Director med ansvar för försäljning av bolagets tillverkningstjänster med fokus på kunder i Storbritannien och Irland. Läs mer.
Emotra beslutade i fredags om en företrädesemission av aktier för marknadslansering av bolagets metod EDOR. Fulltecknad tillför företrädesemissionen Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionsbeloppet. Läs mer.
En inspelning från Double Bond Pharmaceutcials presentation på Aktiedagen i Malmö förra veckan finns nu tillgänglig. Presentationen handlade bland annat om varför erfarna investerare förlorar pengar på aktier och varför de flesta läkemedelsföretag misslyckas med största delen av sina produkter. Se hela presentationen här.
Torbjörn Kemper rekryterats som ny vd i tinnitusbolaget Sensori. Kemper har tidigare varit vd på Karessa Pharma Holding AB, samt Business development director på MEDA OTC. Läs mer.
Panion Animal Health senarelägger kvartalsrapporten till 19 juni 2017. Läs mer.
Scandinavian Biopharma inleder i samarbete med Helsingfors universitet, Göteborgs universitet och Johns Hopkins University rekrytering till en fas IIb-studie som förhoppningsvis skall leda till ett nytt ETEC-vaccin mot diarré. Läs mer.
Cereno Scientific har publicerat en videointervju, de ekonomiska rapporterna Delårsrapport Q1 2017 och Årsredovisning 2016 samt kallelse till årsstämma. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Analys A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Med anledning av detta har BioStock gjort en djupgående analys som fokuserar specifikt på den nya målmarknaden inom cancerbehandling, där vi ser potential till en årlig toppförsäljning på mellan cirka 0,5–2,1 miljarder SEK. Läs mer.
Under det senaste halvåret har NeuroVive levererat flera positiva nyheter och under tisdagen kom ännu en, när bolaget meddelade att den kliniska utvecklingen av NeuroSTAT fortsätter efter positivt utfall i både prekliniska och kliniska studier på traumatiska hjärnskador, TBI. Behandling med läkemedelskandidaten har i försök vid Penn University i USA visat sig kunna minska omfattningen av en hjärnskada med 35 procent. Läs mer.
 
 
Tidigare i vår förvärvade Sartorius bolaget Essen BioScience för 320 miljoner dollar. I likhet med det svenska bolaget Phase Holographic Imagings produkt HoloMonitor, är Essen BioSciences konkurrerande teknik IncuCyte ett instrument för cellanalys avsett att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. De stora fördelarna med HoloMonitor, utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är dock de mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 21 här
Vinnare i lunchhandeln: Wilson Therapeutics +8,54%, QuickCool +6,72%, Nexstim +6%, Nanexa +5,59%, Irlab +5,34%, Glycorex Transplantation +3,51%
Förlorare i lunchhandeln: Respiratorius -7,33%, Bioservo Technologies -7,30%, AlphaHelix -7,14%, Ortoma -6,74%, Doxa -6,40%, CombiGene -5,02%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev