Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 29 mars

Nyhetssvepet onsdag 29 mars

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet onsdag 29 mars

29 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
A1M Pharma meddelade under morgonen att läkemedelskandidaten ROSGard uppvisar en stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i en preklinisk långtidsstudie. Bolagets målsättning är att ta fram ett läkemedel som ges i samband med varje strålningstillfälle för att skydda njurarna och därmed möjliggöra en effektivare behandling. Läs mer.
Aptahem justerar tidsplan och kapitalbehov i samband med beslut om att uppdatera den kliniska utvecklingsstrategin. Läs mer.
Peptonic Medical bjuder in till informationsmöte den 11 april. Medlemmar ur styrelsen och ledningen berättar om den nyss slutförda studien och om planerna framåt. Läs mer.
Invent Medic Swedens företrädesemissionen tecknades till cirka 19 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 186 procent. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. Läs mer.
University of Texas MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, kommer att samarbeta med RaySearch vid utvecklingen av RayCare, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS) utformat för dagens och morgondagens behov inom kliniska arbetsflöden, uppger bolaget. Avtalet omfattar samtliga av MD Andersons anläggningar i Houston-området, däribland fem regionala cancerkliniker. Ett mål med samarbetet är att möjliggöra en klinisk implementering av RayCare i en komplex och storskalig miljö. Läs mer.
Investerare har förbundit sig att teckna ytterligare cirka 5,1 MSEK i Oncology Ventures pågående företrädesemission. Läs mer.
Sectra tecknar flerårigt avtal för medicinsk bildhantering med det amerikanska universitetssjukhuset University of Pennsylvania Health System. Kontraktet omfattar Sectras IT-lösning för alla typer av radiologisk diagnostik, klinisk mammografi, 2D- och 3D-verktyg för ortopedi samt en heltäckande portfölj av avancerade visualiseringsverktyg. Läs mer.
LifeAssays kinesiske distributör har lagt en order på 50 instrument för levereras under Q2, 2017. Läs mer.
Ortivus, en leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården, förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor. Läs mer.
AstraZeneca och MedImmune har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för inebilizumab (MEDI-551) för behandling av immunsjukdomen NMOSD (neuromyelitis optica spectrum disorder) av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läs mer.
Från och med i höst kan man, vid Lunds universitet, läsa en fristående distanskurs om att vara cancerpatient eller närstående till en cancersjuk person. Kursen har utformats av tre fakulteter; LTH, Socialhögskolan och medicinska fakulteten och vänder sig till patienter, anhöriga och vårdgivare. Det yttersta syftet är effektivare sjukvård och lägre sjuktal. Initiativtagare är Ulrika Sandén, doktorand i innovationsteknik, LTH. Läs mer.
Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt. Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. För en viss typ av njurinflammation (IgA nefrit) tros överaktivitet i tarmens immunsystem spela stor roll. En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltog, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. Resultaten publicerades nyligen i The Lancet. Läs mer.
Elektas konvertibla lån som löper ut 25 april och med sista konverteringsdag 28 mars blev inte konverterat till 1 825 miljoner kronor. Detta belopp kommer därmed att betalas tillbaka till konvertibelägarna. Elekta har för att säkra finansieringen emitterat en femårig obligation på 1 miljard kronor som ingår i bolagets MTNP-program om 5 miljarder kronor. Vidare har Elekta ingått ett låneavtal om 90 miljoner brittiska pund för finansiering av utvecklingsinvesteringar. Läs mer.
Sectras ekonomi/finanschef Mats Franzén har den 28 mars köpt 6 775 aktier uppdelade på flera transaktioner och uppgåendes till en total summa om drygt 1 miljon kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Årsstämmor
Ortivus
Nicoccino
De senaste artiklarna från BioStock

Idag kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. Se BioStockakadmins fördjupningsfilm om bolaget via denna länk.
 
Medfield DiagnosticsFör varje minut som en strokedrabbad väntar på rätt behandling riskerar två miljoner nervceller att dö. Behovet av att snabbt få diagnos, komma till sjukhus och få behandling är därmed helt avgörande för en patients fortsatta liv. Med bolaget Medfield Diagnostics instrument Strokefinder kan livsavgörande beslut fattas redan i ambulansen. Nu öppnar bolaget upp för en företrädesemission för att få in 23 miljoner kronor som ska finansiera fortsatt teknikutveckling för nästa generations diagnostiksystem. Läs mer.
 
Flytande vävnadsprover eller biopsier kan dramatiskt komma att förändra onkologiforskningen och är inte längre en avlägsen framtidsvision. Tekniken förutspås kunna få stor betydelse inom forskning om tumörsjukdomar, onkologi och spänner över flera olika användningsområden och applikationer. Det menar företaget Novella Clinical i en ny rapport. Läs mer.
 
 
Analys A1M PharmaAnalys: A1M Pharma i Lund utvecklar nya läkemedel baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1 mikroglobulin, vars skyddande egenskaper har potential att förhindra akuta njurskador. För att möjliggöra en snabbare väg mot kommersialisering och partnerskap med en större aktör har bolaget valt en ny marknadsstrategi, specifikt med inriktning på njurskydd vid strålningsbehandling av livshotande cancertumörer. Imorgon fredag inleds bolagets nyemission om 123 MSEK som ska finansiera avslutande prekliniska studier och start av kliniska studier i människa. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 12 här. Sista chansen att anmäla sig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live som går av stapeln idag. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: A1M Pharma +15,69, Klaria Pharma +8,82%, Xintela +7,42%, Scandinavian ChemoTech +6,88%, Genovis +4,42%, ADDvise +4,35%
Förlorare i lunchhandeln: Ortivus -29,33%, Aptahem -24,83%, Enorama Pharma -9,78%, Diamyd -6,42%, Cellink -5,44%, Cline Scientific -5,29%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev