Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 20 februari

Nyhetssvepet måndag 20 februari

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet måndag 20 februari

20 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Idag 20 februari kl 15.00 avslutas den pågående emissionen i CombiGene, som nyligen rapporterade preliminära prekliniska resultat som visar att bolagets läkemedelskandidat har avsedd dosberoende antiepileptisk effekt i en modell för temporallobsepilepsi. Läs mer om det här. Läs även BioStocks intervju med bolagets vd Jan Nilsson om emissionen nedan.
Onkologibolaget Isofol Medical meddelade idag att en ny patentansökan avseende läkemedelskandidaten Modufolin lämnats in till det amerikanska patentverket. Ansökan baseras på nya upptäckter kring den kliniska effekten av Modufolin samt ytterligare forskningsresultat. Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor. Bolaget planerar att börsnoteras på First North under första kvartalet 2017. Läs mer.
Johnson & Johnson har genom sin enhet Ethicon förvärvat privatägda Torax Mexical för en okänd prissumma. Torax Medicals kärnområde är användning av specialiserade magneter för behandling av matsmältnings-, inkontinens- och fetmastörningar. Affären förväntas bli slutförd under innevarande kvartal. Läs mer.

AstraZeneca och TerSera Therapeutics ingår avtal för cancermedlet Zoladex i USA och Kanada. TerSera kommer initialt att betala 250 miljoner dollar till AstraZeneca, därutöver kommer AstraZeneca att erhålla försäljningsrelaterade milestonebetalningar upp till 70 miljoner dollar samt kvartalsbaserade intäkter. Under 2016 uppgick försäljningen av Zoladex till 69 miljoner dollar i USA och Kanada, samt till 816 miljoner dollar globalt. Produkten har varit godkänd sedan 1989. AstraZeneca kommer fortsätta att sälja Zoladex utanför USA och Kanada. Läs mer

MedicPen: Pilotstudien med Medimi Smart med målet att utvärdera en ny digital lösning av medicinhantering för brukarna i hemmiljö, har nu avslutats. Läs mer.
Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud kunnat se hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity, öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden. Läs mer.
Pharmacolog som tillhandahåller verktyg och system för en effektiv läkemedelshantering, tillsätter Mats Högberg som ny VD för bolaget, samt uppdaterar sina långsiktiga mål. Läs mer.
Recipharm meddelar idag att man har slutfört förvärvet av Kemwells farmaceutiska verksamheter i Bengaluru i Indien. Läs mer.
RLS Global handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission vars teckningstid pågår 27 februari – 13 mars och handel med teckningsrätter pågår den 27 februari – 9 mars.

Forskare vid Karolinska Institutet, Syddansk Universitet i Danmark och Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Nucleic Acids Research, öppnar för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga och dödliga neurodegenerativa sjukdomen. Läs mer.

Orexo har återköpt obligationer på marknaden uppgående till ett nominellt värde om 59 MSEK. Återköpsprogrammet initierades den 8 februari, 2017, och slutfördes den 17 februari, 2017. Efter återköpen äger Orexo egna obligationer till ett nominellt värde om 158 MSEK. Läs mer.
Rapporter

Double Bond Pharma SensoDetect RLS Global VibroSense Dynamics

De senaste artiklarna från BioStock
I gårdagens Söndagsintervju mötte vi Kjell G Stenberg, styrelseordförande i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande läkemedel för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar som stroke och djupvenstrombos. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att kunna erbjuda säkrare behandling än befintliga antikoagulerande läkemedel på marknaden, som ofta är förknippade med ökad blödningsrisk och andra farliga biverkningar. Bolaget har i de prekliniska studier som hittills gjorts inte sett några negativa sidoeffekter eller toxicitet med Apta-1, ens vid mycket höga doser. Under 2017 planerar bolaget att genomföra en klinisk fas I-studie i människa för att validera säkerheten hos nästa generations blodproppshämmare. Läs mer.


Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Återigen har ett amyloidinriktat läkemedel misslyckats med att visa klinisk effekt vid Alzheimers sjukdom. Den senaste i raden av besvikelser i kampen mot den neurodegenerativa sjukdomen Alzheimer kommer från en fas II/III-studie av Mercks BACE-hämmare verubecestat, ett läkemedel som blockerar bildandet av den amyloida plack som anses vara en trolig orsak till uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Mercks förhoppningar om att verubecestat skulle ha en större chans att hjälpa Alzheimerspatienter jämfört med läkemedel som löser upp placken, har dessvärre visat sig ogrundade. Läkemedelsjätten avbryter nu studien efter att ha konstaterat att substansen med stor säkerhet inte kommer att visa någon effekt mot sjukdomen. Läs mer.


A1M Pharma behöver inte avsluta fas II-studierna för att attrahera de större läkemedelsbolag som utvecklar produkter mot njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, det räcker att visa att verkningsmekanismen i bolagets läkemedelskandidat har en skyddande effekt. Det menar Martin Austin, styrelseordförande och ansvarig för affärsutvecklingen i A1M Pharma och som tidigare bland annat har haft samma position i läkemedelsdivisionen hos Roche. Läs mer.
 

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Det nyemissionsaktuella Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 7 här.

Vinnare i morgonhandeln
: Cellink +17,10, %CombiGene +15,38%, Peptonic Medical +10%, Vigmed +6,48%, VibroSense Dynamics +4,17%, Senzime +4%
Förlorare i morgonhandeln: RLS Global -9,39%, Immunicum -6,99%, Episurf Medical -6,86%, Vicore Pharma -6,11%, Diamyd Medical -5,76%, Nexstim -5,24%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev