Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 11 januari

Nyhetssvepet onsdag 11 januari

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet onsdag 11 januari

11 januari, 2017

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

Aktieägarna i Pharmacolog har vid en extra bolagsstämma beslutat att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission till Erik Hedlund om 250 000 aktier. Emissionen sker till en kurs om 10,10 kronor per aktie och tillför således bolaget ca 2,5 MSEK. Bolagsstämman utsåg även Erik Hedlund till styrelseledamot i Pharmacolog. Läs mer.
Sobi meddelade idag att den första patienten har randomiserats i fas II studien anaGO för att utvärdera effektiviteten och säkerheten av Kineret (anakinra) vid behandlingen av akut gikt. Läs mer.
Forskande läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med biologer från Science for Life Laboratories och Heidelbergs universitet identifierat ett protein som spelar en avgörande roll för effekten av cytarabin – det viktigaste läkemedlet mot akut myeloisk leukemi. I januari publiceras resultaten online i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Läs mer.
Initiator Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Aktietorget under första kvartalet 2017. Fulltecknad nyemission tillför bolaget 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Erbjudandet planeras omfatta högst 3,72 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Första handelsdag på Aktietorget beräknas bli i mitten av mars, förutsatt att bolaget godkänns för notering. Läs mer.
Globalt samarbete inleds kring individanpassad behandling av multipel skleros. Ett omfattande nytt partnerskap kallat MultipleMS har erhållit ett anslag på 15 miljoner euro från EU-kommissionens Horizon2020 program med syftet att hitta nya och bättre behandlingar för multipel skleros (MS). I projektet, som koordineras från Karolinska Institutet har universitet och företag från 12 europeiska länder samt USA gått samman för att gemensamt skräddarsy utveckling och tillämpning av individanpassade terapier för patienter med MS. Från Sverige medverkar förutom Karolinska Institutet även bolagen Mabtech AB, YouHealth AB samt institutionen för matematik vid KTH. Läs mer.
Vicore Pharma har fått etiskt godkännande från de finska myndigheterna, FIMEA och Tukija, att genomföra en tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 för att utvärdera säkerheten i en metabol riskgrupp samt undersöka olika biomarkörer. Läs mer.
Intervju med CLS sälj- och marknadschef, Dan Mogren, i Investerarbrevet.se där Mogren bland annat kommenterar de möjligheter som bolaget ser inom området Fokuserad Laserablation (FLA). Läs intervjun med Dan Mogren här.
Sectra har skrivit avtal med organisationen Pathology Projects i Holland för att erbjuda samtliga 50 patologilabb i landet att ansluta sig till en rikstäckande lösning för telepatologi. Sectras molnbaserade lösning kommer ge Hollands patologer ett smidigt sätt att dela patologibilder. Detta är det första patologiprojektet av den här typen i världen. Läs mer.
Orasolv: Valberedning årsstämma 2017. Läs mer.
Anders Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars. Axelsson kommer från den 6 februari att arbeta parallellt med Skarman. Axelsson har god insikt i MedicPen via sitt styrelseengagemang samt har god erfarenhet som VD och andra ledande befattningar i medicintekniska bolag. Axelsson kommer att fortsätta Anders Skarmans arbete med att kommersialisera MedicPens produkter. Läs mer.
För att bidra till att minska antalet infektioner i vården har Bactiguard tagit fram ett utbildningsmaterial, BIP CIP – Bactiguard Infection Protection Clinical Implementation Program, i samarbete med två experter från Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer.

Nexstim Inc. har ingått avtal för oberoende återförsäljare i USA med SurgicalOne Inc., Neuro Tec Inc. och Medical Excellence Southwest som representanter för Nexstims NBS-system för hjärnkartläggning. De tre företagen är återförsäljare av medicinsk och kirurgisk utrustning inom neurokirurgi och företräder och säljer ett brett spektrum av olika innovativa tekniska lösningar i 21 av USA:s delstater och utökar nu alltså sina portföljer med Nexstims system för hjärnkartläggning. Läs mer.

Nyheter inkomna efter manusstopp igår
BioInvent International AB kunde igår meddela att bolagets samarbetspartner ThromboGenics NV rapporterar att de första patienterna rekryterats till en studie med läkemedelskandidaten THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem. Studien utvärderar säkerhet och effekt av två dosnivåer THR-317 och planeras inkludera totalt 50 patienter över en period av 12 månader. De första resultaten förväntas under första kvartalet 2018. Läs mer.
Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med Ascenditurs förvärv av LightAir Holding AB. Läs mer.
Medicinteknikbolaget Elektas konkurrent Varian Medical Systems styrelse har godkänt separationen av segmentet Imaging Components. Separationen genomförs via en skattefri utdelning av aktierna i det fristående bolaget Varex Imaging Components, som kommer att tillfalla aktieägarna i Varian. Distributionen väntas slutföras den 28 januari. Läs mer.
Lucent Oil har som tidigare meddelats tecknat avtal om förvärv av 79,4 procent av aktierna i QuiaPeg Pharmaceuticals med avsikt att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget. Affären genomförs i två steg och nu har det första steget genomförts. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Nexstim +18,44%, Obducat +7,53%, Idogen +7,06%, Peptonic Medical +6,25%, Ortivus +5,17%, Vigmed +4,48%
Förlorare i morgonhandeln: Mertiva -16,07%, Zenicor -7,14%, AlphaHelix -4,23%, Probi -4,09%, Real Heart -3,99%, Pledpharma -3,61%
De senaste artiklarna från BioStock
Sverige inleder genom Vinnova ett forskningssamarbete inom medicinsk diagnostik, medicinsk utrustning och antibiotikaresistens med den indiska regeringen, genom Department of Biotechnology (DBT). Syftet är att främja det Indo-svenska forsknings- och innovationssamarbetet, varför man nu tillsammans inbjuder den indiska och svenska industrin och forskare inom både privat och offentlig sektor att skicka in projektansökningar. Sista datum för ansökan är 16 januari. Läs mer.
NeuroVive kunde igår meddela idag att man tar steg in i en ny sjukdomsindikation, samtidigt som man ingår ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet i Stockholm. Den nya indikationen och samarbetet gäller utveckling av bolagets substans NV556 för behandling av mitokondriell myopati. Precis som vissa sjukdomar är namngivna efter den del av kroppen de påverkar (såsom hjärtsjukdomar), kallas mitokondriella sjukdomar så då de påverkar en specifik del av cellerna i kroppen, mitokondrierna, de små energifabriker som finns i våra celler. Läs mer.
Intervju med Saniona. Som utlovat inledde danska bolaget januari månad med att presentera topline-resultat från sin fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet i patienter med typ 2-diabetes. Studiens primära effektmått var att undersöka om betablockeraren metoprolol reducerar den ökade hjärtfrekvens som förorsakas av Tesomets aktiva substans tesofensine, och de positiva studieresultaten visade en statistiskt signifikant minskning av hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med Tesomet jämfört med placebo. Läs intervjun här.

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev