Home Nyheter eHealth Award belönar innovationer inom digital hälsa

eHealth Award belönar innovationer inom digital hälsa

eHealth Award belönar innovationer inom digital hälsa

11 januari, 2017

Igår lanserades eHealth Award, ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park. Utmärkelsen riktar sig till svenska småföretag inom digital hälsa och går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa. Med denna utmärkelse vill organisatörerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna kan nå den nationella och internationella marknaden. eHealth Award riktar sig till svenska småföretag som utvecklar digitala lösningar.
eHälsofrågan och vision 2025
Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Lanseringen ägde rum på Sahlgrenska Science Park, i närvaro av bl a Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet:
eHealth Award sätter hela eHälsofrågan och visionen på kartan. Det är viktigt för regeringen att vi verkligen får genomslag för våra ambitioner på det här området och att så många aktörer som möjligt känner till visionen och kan bidra till att den uppfylls, säger Agneta Karlsson.
Med slutanvändaren i fokus
Utmärkelsen har en jury bestående av representanter från svensk vård och omsorg, politik och industri. Två av jurymedlemmarna, Anette Åquist Falkenroth, CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emma Spak, ledamot i styrelsen för Läkarförbundet, presenterade sina perspektiv på eHälsa under lanseringen.
Det intressanta med eHealth Award är att de sökandes produkter eller lösningar ska ha testats i praktiken samt ha utvecklats i samråd med slutanvändaren, menar Anette och Emma.
Fakta om eHealth Award
Vem kan delta? Svenska småföretag som har en innovativ eHälsolösning eller produkt som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Pris Priset är 50 000 SEK, deltagande vid relevanta konferenser, och publicitet i press samt på Facebook, Linkedin och Twitter. Vinnaren presenteras av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Vitalis den 25 april 2017. De samarbetande organisationerna letar efter letar efter innovativa produkter och lösningar som kan bidra till att Sverige kan uppnå Vision 2025.
Anmälningen för eHealth Award är öppen till och med 21 mars.
Vitalis är Nordens ledande och största mötesplats inom eHälsa – utveckling av vård och omsorg genom IT. Mötesplatsen arrangeras varje år och samlar över 3 600 deltagare under tre dagar och erbjuder kompetensutveckling med mer än 170 föreläsningar. Dessutom en utställning där leverantörerna visar sina produkter och tjänster. Här pågår diskussionen om vårdens och omsorgens framtid och om hur visioner blir verklighet.
Läs mer om eHealth Award här.
Läs mer om Vision e-hälsa 2025

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev