Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 16 januari

Nyhetssvepet måndag 16 januari

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet måndag 16 januari

16 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Den vetenskapliga publikationen Drug Discovery Today har publicerat en artikel som sammanfattar A1M Pharmas forskning och utveckling inom behandling av havandeskapsförgiftning med rA1M. Artikeln är skriven av A1M Pharmas Director Medical Affairs Rolf Gunnarsson samt bolagets medgrundare prof. Bo Åkerström, prof. Stefan Hansson och dr. Magnus Gram. Artikeln rekommenderas varmt för den som vill öka sin förståelse för hur rA1M fungerar i samband med att njurarna och andra organ utsätts för skadlig oxidativ stress. Den ger även en god inblick i hur vi metodiskt arbetar för att öka kunskapen om såväl sjukdomen som rA1M:s verkningsmekanism på vägen mot en godkänd behandling, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson. Läs artikeln här.
University of Michigan Pancreatic Cancer Center har tillkommit som ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1 för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter. Studien ska validera Immunovias blodbaserade test IMMrayTM   PanCan-d. Den kommer att pågå under tre år på olika cancercenter i både USA och Europa som är fokuserade på screening av högriskpatienter med bukspottkörtelcancer. Läs mer.
RhoVac meddelade under morgonen att det europeiska patentverket EPO har utfärdat ett så kallat Decision to Grant – ett formellt godkännande – för patentansökan avseende bolagets terapeutiska cancervaccin RV001. Det formella godkännandet följer det Intention to Grant som RhoVac meddelade via pressmeddelande den 19 oktober 2016. Bolagets patent kommer att publiceras i European Patent Bulletin. Läs mer.
2A Pharma AB har stängt sin första finansieringsrunda och har beviljats en exklusiv, världsomfattande licens från Medigene AG för sina adenoassocierade viruslika partiklar (AAVLP) teknologi. 2A Pharma AB grundades i december 2016 Malmö med Prof.Dr. Søren Nielsen som VD, Preben Bruun-Nyzell som CFO och Dr John Nieland som COO, som ett start-up bioteknikföretag i syfte att utveckla nya vaccinprodukter. Läs mer.
Idogen meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt har beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka (hemofili A) i Europa. Läs mer. Man meddelar även att Ventac Holdings, en av Idogens största ägare, över marknaden har avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Läs mer.
Redwood Pharma har nu i enlighet med plan avslutat processen för hur den tillverkning av läkemedlet RP101 – mot kroniskt torra ögon i kvinnor – som behövs för kommande säkerhetsstudier ska göras på ett så optimalt sätt som möjligt. RP101 består av en kombinationen av företagets aktiva substans och frisättningsplattformen IntelliGel. Nu startar produktionen av RP101 för säkerhetsstudierna. Läs mer.
Villkoren för Karo Pharmas fullt garanterade företrädesemission fastställda. Läs mer.
Strokepatienter som kommer till SUS i Malmö behandlas sedan i höstas via ultrasnabbspåret. Det är ett samarbete över specialitetsgränserna som ger strokepatienter möjlighet till snabbare diagnos och behandling och har gjort strokevården vid SUS i Malmö till en av världens snabbaste. Läs mer.
European Spallation Source (ESS) och MAX IV informerar om hur storskalig infrastruktur kan användas inom Life Science. Tid: 20 januari, 2017, 8: 30-11: 00 Plats: Trippelrummet, Navet, BMC, Uppsala Universitet. Registrering görs via denna länk, innan 18 januari.
Gunnar Nihlén har den 13 januari sålt 10.000 aktier i medicinteknikbolaget Real Heart där han är styrelseledamot. Aktierna såldes till en kurs på 10,74 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
De senaste artiklarna från BioStock
En amerikansk kvinna dog förra året från en bakteriell infektion som var resistent mot samtliga 26 typer av antibiotika som finns tillgängliga i USA. Kvinnan som var i 70-årsåldern hade rest till Indien, utvecklat septisk chock och dog i början av september. Nu har dödsorsaken offentliggjorts av amerikanska federala myndigheter. Även om detta utgör ett isolerat fall så är det ett oroväckande tecken i tiden om en post-antibiotika-era, där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan bli dödliga, även i länder med mycket välutvecklad sjukvård. Läs mer.
 
Årets första nyhetsbrev: Årets kanske viktigaste branschevent inom Life Science, den stora J.P. Morgan-konferensen i San Francisco, genomfördes under den gångna veckan. När orden “They’re getting away with murder, and I’m the one to stop it.” kablades ut i medierna på onsdagskvällen var det dock fler än en minglande CEO som satte after work-drinken i halsen. Citatet som sabbade stämningen kom från blivande presidenten Donald Trumps presskonferens och måltavla för den giftiga repliken var hela läkemedelsindustrin. Läs mer.
 
Pristagaren för Alzheimerfondens stora forskningspris för 2017 har nu utsetts, och priset har tillfallit Oskar Hansson. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor. Oskar Hansson är docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, och han får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och cerebrospinalvätska. Läs mer.
 
 
University of California i San Francisco har fått en donation på 500 miljoner dollar, vilket gör det till en av de största i sitt slag någonsin till ett universitet. Pengarna som kommer från Helen Diller Foundation adderas därmed till de 700 miljoner dollar man redan har fått i andra stora donationer sedan 2014. Vad som är särskilt anmärkningsvärt förutom storleken på donationen, är att den lämnar 100 miljoner dollar för fritt förfogande, och redan nu är det klart att dessa pengar kommer att finansiera innovativa projekt som annars främst brukar kopplas samman med biotech-startups. Läs mer.
 
I en studie som publicerats i tidskriften Oncotarget visar bland annat svenska forskare vid SciLifeLab hur proteinet EZH2 medverkar i uppkomsten av cancerformen multipelt myelom, och att en hämning av EZH2 skulle kunna användas som en ny strategi för att behandla sjukdomen. Sjukdomen är idag obotlig och hittills har det varit svårt att utveckla bättre behandlingar. Multipelt myelom är en form av blodcancer där immunceller växer på ett okontrollerat sätt i benmärgen. Läs mer.
 
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev