Home Nyheter Rekordböter i patenttvist mellan Merck och Gilead

Rekordböter i patenttvist mellan Merck och Gilead

Rekordböter i patenttvist mellan Merck och Gilead

16 december, 2016

Gilead Sciences har av en federal domstol beordrats att betala 2,5 miljarder dollar i skadestånd till Merck för ett patentbrott gällande utvecklingen av två storsäljande hepatit C-läkemedel. Då bolaget befanns skyldigt till medvetet patentintrång, kan domaren dessutom välja att utöka skadeståndet med tre gånger det belopp som fastställts av juryn. Det är en långvarig tvist som nu fått sin upplösning, även om Gilead avser att överklaga domen. Bakgrunden till tvisten kan härledas till två mindre bolag som köptes upp på varsitt håll av de två läkemedelsjättarna. Det utdömda skadeståndet i domen om patentintrånget är det största hittills i USA:s historia.

Gilead Sciences har av en federal domstol beordrats att betala 2,5 miljarder dollar i skadestånd till Merck för patentbrott i utvecklingen av två storsäljande hepatit C-läkemedel. Sett till försäljning är Gilead Sciences världens nionde största läkemedelsbolag, medan Merck är nummer sex på topplistan.
I ett domstolsutlåtande tvingar en federal jury Gilead Sciences att betala 2,54 miljarder dollar för att lösa en långvarig patenttvist med branschkollegan Merck. Målet för tvisten har varit de storsäljande läkemedlen mot Hepatit C, Sovaldi och Harvoni. Domen är den senaste i en bitter strid mellan de två läkemedelsjättarna över de hepatit C-patent, som legat till grund för utvecklingen av de två läkemedlen som inbringat stora intäkter de senaste åren. Sedan försäljningsstarten för tre år sedan har Sovaldi genererat mer än nitton miljarder dollar i försäljning för Gilead, medan Harvoni, som är en förbättrad version av sin föregångare, har sålt för mer än 23 miljarder dollar sedan 2014.
Två små innovativa bolag köptes upp
År 2014 köpte Merck Idenix Pharmaceuticals, ett litet bolag som skulle stärka Mercks arsenal av hepatit C-läkemedel. Idenix hade föregående år lämnat in en stämningsansökan mot Gilead då de menade att de hade gjort sig skyldiga till patentintrång. Idenix hävdade att patentet för Sovaldi var alltför nära besläktat med deras eget som hade utvecklats flera år tidigare. Man försökte även utan framgång att stoppa lanseringen av Sovaldi.
Sovaldi utvecklades ursprungligen av Pharmasset som Gilead köpte för 11 miljarder dollar år 2011, och Gilead ägde och lanserade Sovaldi 2013 när Idenix lämnade in sin stämningsansökan. Med andra ord har tvisten sitt ursprung i två små företag som nu ägs av två av världens största läkemedelstillverkare.
Gilead avser att överklaga domen då man anser att Idenix amerikanska patent är ogiltigt. Baserat på det faktum att Idenix (och Merck) inte tagit några risker avseende forskning och utveckling av läkemedel baserade på den verksamma substansen i Sovaldi, menar Gilead också att Merck inte har rätt till den stora summa som nu fastslagits av den federala juryn.
Gilead vann en tvist förra året
Förra sommaren vann förvisso Gilead en seger Mot Merck då en federal domstol beslutade att Gilead inte behövde betala 200 miljoner dollar i skadestånd i en separat patentprocess rörande Sovaldi, eftersom Merck enligt domen hade visat “genomgående försummelse”, samt att Mercks advokat avsiktligt skulle ha avgett falskt vittnesbörd om sin roll i de misslyckade förhandlingarna mellan Merck och Pharmasset. Dessutom framkom att patentskyddad information hade delgetts mellan Idenix och Pharmassets respektive grundare, som är nära vänner. Under den nu avslutade rättegången mellan läkemedelsjättarna, hävdade Idenix att grundaren av Pharmasset delgett patentskyddad information om Idenix forskning, till sitt eget bolag, då han arbetade som konsult för Idenix.
Merck erhöll sitt patent 2009 och enligt bolaget utgör detta patent basen för alla större behandlingar av hepatit C, inklusive de som tagits fram av Gilead och som fick marknadsgodkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA först under 2013 och 2014. Gilead ska ha använt patentet som grund för flera av sina framgångsrika läkemedel i bekämpningen av hepatit C, där bolagets två läkemedel inom området, Sovaldi och Harvoni, står för mer än hälften av bolagets totala intäkter.
Sista ordet är knappast sagt i denna process, men i nuläget ser det ut som ett hårt slag för Gilead, i synnerhet då domaren i målet har option att utöka skadeståndet med så mycket som tre gånger det belopp som fastställts av juryn, eftersom bolaget befunnits skyldigt till ett medvetetet patentintrång.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev