Home Nyheter Familjen Lundin blir storägare i RLS Global

Familjen Lundin blir storägare i RLS Global

Familjen Lundin blir storägare i RLS Global

16 december, 2016

Medicinteknikbolaget RLS Global har beslutat att genomföra en riktad nyemission och en företrädesemission om sammanlagt 70 miljoner kronor. Den riktade nyemissionen tecknas av Zebra Holdings and Investments, ett bolag ägt av en stiftelse som kontrolleras av familjen Lundin till 97,5 procent samt Vallea Holding till 2,5 procent. Teckningskursen i bägge emissioner är 8 kronor per aktie. Kapitalltillskottet ska användas för att skapa möjligheter för RLS att kommersialisera ChloraSolv, en innovativ behandling för svårläkta sår. Handeln i bolaget stoppades i morse efter en kursrusning på över 26 procent. Handeln återupptogs klockan 13.30 och efter en timma hade kursen stabiliserats med en uppgång runt 18 procent.
RLS Global avser att genomföra fler kliniska studier inom området svårläkta sår samt ytterligare studera ChloraSolvs effekt på multiresistenta bakterier. Nyemissionerna på sammanlagt 70 MSEK genomförs med stöd av bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 31 maj 2016.
Den riktade nyemissionen är på 36,5 miljoner kronor och företrädesemissionen på 33,6 miljoner kronor. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 20 februari. Teckningstiden löper från 27 februari till 13 mars och handel med teckningsrätter pågår 27 februari till 9 mars.
De två emissionerna innebär ett betydande tillskott för RLS som ger oss förutsättningar att fullt ut kommersialisera ChloraSolv och därigenom etablera bolaget som ett snabbväxande bolag inom sårvårdsprodukter. Vi ser ett betydande intresse för ChloraSolv samt en betydande kommersiell potential i produkten där den totala sårvårdsmarknaden enbart i USA och Europa uppskattas till cirka 400 miljarder svenska kronor. Marknaden är strakt driven av antalet diabetespatienter vilka blir allt fler på grund av ökat välstånd och försämrade kostvanor. Dagens 380 miljoner diabetiker förväntas öka till närmare 550 miljoner år 2030, säger Kenth Hansen, vd i RLS Global.
Genom den riktade emissionen tillförs vi en välrenommerad och långsiktig investerare som stärker bolaget. Vi är mycket glada att Zebra Holdings and Investments valt att investera i RLS och vi ser fram emot att utveckla bolaget mot kommersialisering och därigenom skapa värden för våra aktieägare, fortsätter Kenth Hansen.
Läs mer om bolaget här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev