Home Nyheter IPO:s inom biotech väntas öka under 2017

IPO:s inom biotech väntas öka under 2017

IPO:s inom biotech väntas öka under 2017

15 december, 2016

Antalet börsintroduktioner globalt under 2016 är det lägsta sedan 2013 trots en viss upphämtning under det fjärde kvartalet. Asien och Stillahavsregionen befäste sin position som den mest aktiva. Detta visar revisions- och rådgivningsföretaget EY:s nya analys i senaste EY Global IPO Trends: 2016 4Q. Health Care ligger på en tredje plats vad gäller antalet genomförda börsintroduktioner globalt, och på fjärde plats när det gäller rest kapital. I synnerhet på den amerikanska marknaden trendar hälsovårdsaffärerna totalt sett, och riskaptiten tycks inte vara på väg att försvinna under nästkommande år.
Helåret 2016 har präglats av geopolitisk och ekonomisk instabilitet, vilket även avspeglats i intresset för börsintroduktioner (IPOs) på de globala börserna. Trots att det tog fart något under årets sista kvartal, landade det totala antalet noteringar på 1 055 stycken, vilket innebär en tillbakagång med 16 procent jämfört med 2015. Även noteringarnas sammanlagda transaktionsvolym, totalt 132,5 miljarder USD, innebär en minskning med 33 procent jämfört med föregående helår. Detta skriver EY (Ernst & Young) i sin senaste analys Global IPO Trends: 2016 4Q.

Globala trender enligt EY
Globala trender enligt EY. Klicka för att förstora

USA-trender enligt EY
USA-trender enligt EY. Klicka för att förstora.

Vi kan konstatera att såväl Brexit i UK, som valet i USA, troligen har påverkat riskaptiten och resulterat i en relativt sett låg IPO-aktivitet under året. Vår syn är dock att en sjunkande volatilitet och stark marknadsutveckling bygger en god grund för en högre aktivitet 2017. Utifrån ett globalt perspektiv har vi noterat att det framför allt rör på sig inom hälso-, teknologi- och energisektorerna när det gäller genomförda IPOs. Däremot är det nog så att trenden kring IPOs med lägre transaktionsvolymer än vad vi historiskt sett är vana att se, kan komma att fortsätta, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.
Asien fortsatte att vara dominerande och stod för 60 procent av alla börsintroduktioner globalt. I regionen genomfördes under året 638 noteringar med en total transaktionsvolym om 71,5 miljarder USD, en minskning med sex respektive 21 procent jämfört med föregående år. Aktiviteten i USA var låg med 112 noteringar till ett värde av totalt 21,3 miljarder USD vilket innebär det svagaste året sedan 2009. I EMEIA (Europa, Mellanöstern, Afrika samt Indien) var aktiviteten ojämn under året men regionen avslutade på 285 noteringar, en minskning med 25 procent jämfört med föregående år. Den totala transaktionsvolymen för noteringarna i EMEIA uppgick till 37,7 miljarder USD, en tillbakagång med 44 procent.
När vi vänder blicken mot Norden, är det positivt att se det starka förberedelsearbete för IPO som inletts i ett antal bolag i t ex Danmark och Finland. Sverige har likt Finland haft ett starkt 2016, med flera framgångsrika noteringar på Stockholmsbörsen. Året avslutades särskilt starkt, med 8 av 20 noteringar på huvudlistan genomförda under Q4. Sektorer som sticker ut är välfärdsbolag, men vi har ju även sett noteringar av bolag inom teknologi- och medtech/biotech-sektorerna. Vi ser ingen avmattning bland bolag som förbereder sig inför notering, utan tror att 2017 kommer att fortsätta i samma trend som 2016, säger Andreas Dalhäll.  

“USA: 2016 IPOs are currently trading on average 17.6% above their debut prices, with health care and technology IPOs performing particularly strongly. The track record of IPO outperformance is set to ensure investor interest remains strong in these sectors going into 2017”

Januari–december 2016, globala börsintroduktioner uppdelade på branschsektorer

Number of deals % global deal number Proceeds (US$m) % of global capital raised
Consumer products and services 113 10.7% $9,002 6.8%
Consumer staples 57 5.4% $5,690 4.3%
Energy 58 5.5% $15,493 11.7%
Financials 80 7.6% $30,849 23.3%
Health care 132 12.5% $13,519 10.2%
Industrials 171 16.2% $18,414 13.9%
Materials 94 8.9% $4,383 3.3%
Media and entertainment 38 3.6% $4,621 3.5%
Real estate 61 5.8% $11,832 8.9%
Retail 50 4.7% $5,047 3.8%
Technology 185 17.5% $12,669 9.6%
Telecommunications 16 1.5% $949 0.7%
Grand Total 1,055 100.0% $132,469 100.0%

Om EY Global IPO Trends
Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges fram till den 2 december 2016, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av månaden. M&A-data hämtas från Dealogic den 3 december 2016. Ladda ned rapporten här. 
Läs även: Investeringar i små biotechbolag slår OMX generalindex

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev