Home Nyheter Svenska DexTech Medical omnämt i global forskningsgenomgång

Svenska DexTech Medical omnämt i global forskningsgenomgång

Svenska DexTech Medical omnämt i global forskningsgenomgång

9 augusti, 2016

Kampen för att hitta bättre behandlingsmetoder mot kastrationsresistent prostatacancer pågår på många fronter då nu befintliga behandlingar dessvärre har en mycket begränsad verkan. I en artikel i tidskriften Future Oncology med titeln Emerging agents for the therapy of advanced prostate cancer, har forskare vid Alabama University gått igenom hela forskningsfältet på området. Svenska DexTech Medicals huvudkandidat OsteoDex omnämns i artikeln som en av flera möjliga behandlingar under utveckling.
I artikeln fastslås att det är anmärkningsvärt att alla nu godkända läkemedel mot sjukdomen administreras som enda behandling. Forskarnas slutsats är att framtidens forskningsfokus snarare kommer att ligga på utvecklingen av precisionsmedicin och kombinationer av läkemedel med icke överlappande toxicitet och olika verkningsmekanismer. Detta, menar de, har bättre chans att bära frukt än dagens metoder.
Artikelförfattarna Amanda R Hathaway, Mary Katherine Baker och Guru Sonpavde skriver vidare att terapier som fokuserar på skelettet med målsökande substanser sannolikt kommer vara användbara terapeutiska hjälpmedel för att bromsa kastrationsresistent prostatacancer, som nästan alltid kännetecknas av skelettmetastaser. Här framhåller man specifikt OsteoDex som en möjlig framtida behandlingsmetod.
OsteoDex är en cytotoxisk polyguanidine med bisfosfonater  som binder till ben där metabolismen är förhöjd (“remodelling”). OsteoDex innehåller tre kända substanser; dextran, alendronat och guanidin. Läkemedlet är en s.k. målsökande substans, vilket innebär att den skall kunna anrikas i skelettet just där metastaserna finns.
Att DexTech har valt en kombinationsregim, eller med andra ord att kombinera läkemedel kan, som forskarna vid Alabama University konstaterar, vara ett vinnande recept när det gäller en så notoriskt svårbehandlad sjukdom som kastrationsresistent prostatacancer.
Redan för drygt två år sedan började DexTech kartlägga effekten av OsteoDex för andra indikationer inom cancerfältet. Resultaten av flera prekliniska tester är samstämmiga – tydligt hämmande effekt finns för flera av de vanligaste tumörformerna som bröstcancer och lungcancer, utöver huvudindikationen kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).
Läs mer om DexTech Medicals pågående studie med OsteoDex här.

Läs även en av BioStock tidigare publicerad artikel om prostatacancer och OsteoDex här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev