Home Nyheter Saniona om jätteaffären med Boehringer Ingelheim

Saniona om jätteaffären med Boehringer Ingelheim

Saniona om jätteaffären med Boehringer Ingelheim

30 augusti, 2016

Danska Saniona visar återigen råstyrka i förmågan att kombinera en diversifierad läkemedelsportfolio med att landa värdeskapande partneravtal med globala läkemedelsbolag. Gårdagens affär med tyska Boehringer Ingelheim, ett av världens 20 största läkemedelsbolag, håller hög internationell standard med en upfront på 47 MSEK och totalt upp till 854 MSEK i milstolpsbetalningar, plus royalties på framtida global försäljning.  Samarbetet syftar till att ta fram nya innovativa behandlingsalternativ mot schizofreni. I en kommentar till BioStock säger bolaget att de ser fortsatta möjligheter att skapa nya avtal och att man har löpande förhandlingar med en rad potentiella partners.

Forskningssamarbetet med tyska Boehringer Ingelheim som presenterades under måndagen innebär att Saniona kan få upp till ca 854 MSEK (90 miljoner EUR) i milstolpsbetalningar inkluderat en förskottsbetalning på ca 47 MSEK (5 miljoner EUR) vid tecknandet av avtalet. Vidare är Saniona berättigade till royalties på den globala nettoförsäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet.
Nya läkemedel är målet
Nervaktiviteten i hjärnan hos patienter med schizofreni kan försämras av en funktionell obalans mellan den stimulerande (excitatoriska) och hämmande överföringen av signaler mellan nervceller. Sanionas forskningsprogram på området ligger i linje med Boehringer Ingelheims strategi för läkemedelsutveckling för neuropsykiatriska sjukdomar som fokuserar på att systematiskt undersöka dominerande symtomdomäner och den underliggande neurobiologin vid psykiska sjukdomar såsom schizofreni, Alzheimers sjukdom och depression. Programmet befinner sig i sen preklinisk forskningsfas.
Thomas Feldthus, vice vd och cfo Saniona – vad innebär avtalet med Boehringer Ingelheim för Saniona, i korta drag?
– Det innebär tre viktiga saker: Ett: vi har skrivit avtal med ett av de största läkemedelsbolagen i världen. Två: vi får ett betydande kapitaltillskott, helt i nivå med vår senaste nyemission och Tre: vi får genom detta avtal ett viktigt erkännande av vår forskning, ett kvitto som tydligt visar att vi definitivt är världsledande inom vårt område.
I måndagens pressmeddelande skrev ni inte ut vilken substans samarbetsavtalet gäller, men såvitt vi kunnat bedöma utifrån tidigare kommunikation så gissar vi att det handlar om ert forskningsprogram AN470, som ni fick tillbaka från Janssen i februari 2015?
– Ja, det är korrekt. Sedan vi fick tillbaka projektet har vi diskuterat med ett antal potentiella partners för att fortsätta projektet och nu har vi alltså kommit i mål. Vi har mycket goda erfarenheter av Boehringer Ingelheim som mycket grundliga och dedikerade när de väl har bestämt sig för att utveckla ett läkemedel. Samtidigt har de en otrolig meritlista, som exempel på detta godkändes inte mindre än sju nya läkemedel i USA från deras pipeline förra året. Det är exceptionellt. Så det är helt klart ett av de företag som vi föredrar att arbeta med.
Läkemedelsutvecklingen inom schizofreni har under lång tid hämmats av begränsade kunskaper om bakgrunden till vad som orsakar sjukdomen, men det har också saknats en klar bild över sjukdomens progression, kopplat till hur befintliga läkemedel fungerar. Vilka avgörande rön hoppas ni kunna presentera i samarbetet med Boehringer Ingelheim som tar forskningen till en ny nivå?
– Det handlar om att ta fram ett helt nytt koncept för behandling av schizofreni, baserat på Sanionas unika jonkanalsprojekt. Enkelt uttryckt kan man säga att vi hoppas kunna återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. 
Ni har ett bra track record vad gäller att lyckas skriva avtal med Big Pharma-bolag. Vad är det som gör att ni lyckas stå ut genom bruset av konkurrerande bolag som försöker nå fram till läkemedelsjättarna?
– Saniona har en väldigt stark pipeline av unika läkemedelsprojekt som har validerats genom många års forskning. Vi har också under 20-30 års tid byggt upp ett stort och brett nätverk inom industrin, så man kan nog säga att vi har en bra förståelse för vad de stora läkemedelsbolagen efterfrågar. 
Detta är det hittills största avtalet i Sanionas historia. Har ni någon uppfattning om hur stort det är i en internationell jämförelse?
– Det är helt klart ett betydande avtal även med internationella mått mätt. Vilket biotechbolag som helst skulle vara stolta över att ha fått ett avtal med Boehringer Ingelheim.
Innebär avtalet och det kassatillskott ni får via upfrontbetalningen att ni nu kan öka tempot i forskningen inom andra delar av er projektportfölj?
– Avtalet skapar helt klart ökade möjligheter för att investera i våra egna projekt. Vi forsätter vår utvecklingsstrategi som kännetecknas av låga kostnader och hög kvalitet, och att skapa samarbetsavtal med partners där vi får kapitaltillskott är en del av den strategin. Vi tittar självklart hela tiden på hur vi kan skapa mervärde i bolaget utan att för den skull anstränga finanserna för mycket. Detta avtal ger oss större strategisk frihet att genomföra våra mål. 
Förutom up front-betalningen får ni också finansiering till den gemensamma forskningen. Nivån på denna offentliggör ni dock inte. Varför?
– Det är korrekt att Boehringer Ingelheim kommer att finansiera all forskning på detta läkemedel i framtiden, ett arbete som bland annat kommer kommer att ske i Sanionas regi. Omfattningen och fördelningen av arbetet mellan Saniona och Boehringer Ingelheim kan vi dock inte gå in på i närmare detalj på grund av en överenskommelse med Boehringer Ingelheim, vilket vi får respektera. Det viktiga är att samarbetet är fullt ut finansierat och att det ger oss såväl förskotts- som milstolpsbetalningar.
Hur sannolikt är det att ni får ta del av hela summan 853 MSEK, som avtalet omfattar?
– Det är lång väg till att hela summan är utbetald, men som tur är finns det en rad milstolpar på vägen som kan ge oss substantiella intäkter. Det är alltid vanskligt att utfärda spådomar om sannolikhet inom forskning.
När kommer första milstolpesbetalningen?
– Det kan vi inte säga något om nu utan det kommer att kommuniceras via pressmeddelande på sedvanligt sätt.
De flesta blev nog rätt överraskade över detta avtal som kom lite från ingenstans. Har ni mer på gång?
– Vi konstaterade förra året att vi skulle arbeta för att nå överenskommelser kring något av våra kliniska projekt, kontrakt eller spin-outs av våra forskningsprogram och dessutom försöka nå en partneröverenskommelse för åtminstone ett av de projekt som vi hade fått tillbaka från Janssen eller Pfizer. Vi har tidigare i år glädjande nog kunnat leverera de första två punkterna i och med avtalen med Medix, Upsher-Smith och Michael J. Fox Foundation, samt en spin-out, Initiator Pharma. Nu har vi även levererat på den sista punkten.
Vad säger det om Sanionas potential som bolag, anser du?
– Detta är tydliga bevis på att Saniona har en bred portfölj med massor av möjligheter. Vi har visat att vi kan ingå den här typen av avtal och vi har lyckats leverera i enlighet med ganska aggressivt uppsatta mål. Det är vi självklart mycket nöjda med. Vi har flera pågående dialoger med olika intressenter och hoppas kunna överraska fler gånger. Dessutom har vi en rad intressanta möjligheter – också saker som vi ännu inte har kommunicerat publikt. Se bara på Initiator Pharma, som vi nu planerar att dela ut till aktieägarna.
Saniona är inget stort bolag. Finns det inte en stor risk att ni gapar över för mycket med en såpass liten organisation?
– Det är riktigt att vi har en liten organisation och vi kommer nog inte att bli så våldsamt många fler anställda. Vi arbetar istället tillsammans med partners och konsulter. Boehringer Ingelheim har ju cirka 47 500 anställda så där finns det ju också lite resurser – minst sagt.
Slutligen, vad händer härnäst på Saniona?
– Vi inledde gårdagen med att ta en liten paus för att fira med lite champagne. Men sedan har det varit full fart igen. Vi har ju tagit ett jättekliv in i livet som företag i klinisk fas och har nu två fas II-försök i gång. Det finns mycket att göra och riktigt stora möjligheter.
Om schizofreni
Schizofreni en allvarlig psykiatrisk sjukdom som tillhör gruppen psykossjukdomar. Enligt Hjärnfonden kan den som har schizofreni få hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Varför vissa personer insjuknar i schizofreni är fortfarande oklart. Man vet dock att den största riskfaktorn är ärftlighet och flera forskningsrön visar att flera gener bidrar till att öka risken för att insjukna i schizofreni. Det är vanligt att den drabbade har hörselhallucinationer där den sjuke upplever sig höra talande röster som uppmanar till handlingar och rösterna kan göra att man känner sig övervakad, styrd utifrån och förföljd vilket kan innebära en fara för personen själv eller för andra. Det finns idag ingen behandling som kan bota schizofreni. men med läkemedel kan man dock förebygga återfall och ge den sjuke ökade möjligheter till ett normalt liv.
Läs gårdagens pressmeddelande från Saniona här
Läs BioStocks kommentarer kring bolagets senaste delårsrapport här
Läs BioStocks senaste analysuppdatering om Saniona här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev