Home Nyheter Sanionas delårsrapport – två kliniska studier inledda under samma kvartal

Sanionas delårsrapport – två kliniska studier inledda under samma kvartal

Sanionas delårsrapport – två kliniska studier inledda under samma kvartal

23 augusti, 2016

Full fart framåt, så väljer Saniona att inleda sin delårsrapport. Och tittar man i backspegeln så har Saniona levererat över förväntan hittills i år. Bland annat har man inlett två fas II-studier under ett och samma kvartal – dels startade University of Pennsylvania rekrytering av patienter till en klinisk fas IIa-studie av Sanionas substans NS2359 för behandling av kokainberoende, dels avslutades rekryteringen till bolagets fas IIa-studie med Tesomet mot typ 2-diabetes. Man har även erhållit anslag för tre forskningsprojekt, och under hösten är planen att notera bolaget på OMX Small Cap. Sammantaget ger bolagets delårsrapport ett högt positivt signalvärde till marknaden och ribban är nu satt för vad bolagets aktieägare bör förvänta sig framöver.
Saniona är alltjämt ett bolag i utvecklingsfas och har därmed ännu en bit kvar till att kunna leverera ett positivt kassaflöde, likväl minskar förlusten under andra kvartalet i år. Med det sagt, tyder allt på att Saniona kan följa sin uttalade affärsstrategi och fortsätta på den inslagna vägen med fler forsknings- och utvecklingssamarbeten, som vanligen ger såväl förskottsutbetalningar, milstensutbetalningar och royalties. Detta är helt i linje med Sanionas effektiva affärsmodell och hittills i år har strategin resulterat i ett samarbetsavtal med mexikanska Medix, som under året avser att inleda en fas III-studie med Sanionas läkemedelskandidat tesofensine mot fetma.
Ytterligare ett alternativ bolaget strävar efter är joint-ventures eller spin-outs där Sanionas finansiella partner får en del av uppsidan genom att finansiera utvecklingen av ett läkemedelsprogram, alternativt genom en spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering. Saniona har talande nog under perioden avyttrat tre läkemedelssubstanser till Initiator Pharma, ett bolag som ägs av Saniona till 60 procent. Sanionas aktieinnehav i Initiator Pharma ska delas ut till Sanionas aktieägare som en särskild utdelning i samband med noteringen av Initiator Pharma på Aktietorget nu i höst.
Se nedan för en schematisk översikt av bolagets pipeline och de samarbeten som ingåtts för att driva de enskilda läkemedelsprogrammen.
Saniona pipeline
Betydande marknadspotential
Något som speciellt utmärker sig i Sanionas delårsrapport är bolagets marknadsprognoser, som adresserar specifika marknadssegment med betydande potentiella värden. Saniona har för tillfället nio verksamma program i pipeline, varav fem finansieras genom anslag, samarbete med partner eller genomförs i joint ventures/spin-outs. Utöver aktuell pipeline har bolaget en rad projekt för läkemedelsforskning samt projekt som genomgått klinisk fas (till exempel AN788 och AN 761) och som positionerats för partnerskap eller spin-outs.

Produkt Indikation Marknadsuppskattning
Tesomet Typ 2-diabetes > 23 miljarder USD
Tesofensine Fetma – 250 miljoner USD i Mexiko
NS2359 Kokainberoende > 1,8 miljarder USD
AN363 programmet (GABAA a2a3) Neuropatisk smärta > 6 miljarder USD
AN470 programmet (GABAA a5) Schizofreni > 4,8 miljarder USD
AN346 programmet (IK) Inflammatory bowel disease (IBS) > 5,9 miljarder USD
Nic-a6 Parkinsons sjukdom > 2,8 miljarder USD

Sanionas förvärv av NeuroSearchs resterande portfölj – vilken gjordes tidigare i år och som utgörs av två föreningar, ACR325 och ACR343 – har inte tagits upp i bolagets aktiva pipeline ännu.
Huvudfokus på fas II-studierna
Sanionas målsättning är att utvecklingen av Tesomet (typ 2-diabetes) och NS2359 (kokainberoende) skall leda till banbrytande terapier med betydande förbättring jämfört med befintliga behandlingar.
Efter utgången av kvartalet har Saniona slutfört rekryteringen av patienter till fas 2-studien med Tesomet och man hoppas kunna redovisa de första resultaten  från denna studie redan i början av 2017.
På samma sätt kan hoppas man att samarbetet med Penn University kommer innebära ett genombrott i behandlingen av kokainberoende, en sjukdom med hög återfallsfrekvens och för vilken det idag inte finns någon effektiv behandling. Studien utförs med offentliga och privata bidrag men Saniona äger rättigheterna till studieresultaten.
Läs hela delårsrapporten här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev