Home Nyheter Rökning under graviditeten kan leda till schizofreni hos barnet

Rökning under graviditeten kan leda till schizofreni hos barnet

Rökning under graviditeten kan leda till schizofreni hos barnet

1 augusti, 2016

Att rökning under graviditeten är olämpligt har åtskillig forskning fastslagit genom åren, bland annat ökar risken för t.ex. fosterskador. Nu menar amerikanska och finska forskare att de har vetenskapliga bevis för att det också kan påverka ett barns psykiska hälsa och öka risken att barnet drabbas av schizofreni.
Blivande mödrar som röker riskerar problem med moderkakan och att få missfall, och barn till mödrar som röker under graviditeten löper större risk för tidig födsel, låg födelsevikt, missbildningar såsom läpp- eller gomspalt samt plötslig spädbarnsdöd.
Nikotin passerar lätt placentan in i fostrets blodomlopp, och kan påverka hjärnans utveckling i fostret. De negativa förändringarna kan visa sig i nedsatt kognition samt potentiellt även bidra till andra avvikelser både på kort och lång sikt.
En studie från 2013 identifierade ett samband mellan rökning under graviditeten och ökad risk för bipolär sjukdom hos barnet. Nu har forskare vid School of Public Health vid Columbia University Medical Center, samt forskare vid flera finska universitet publicerat forskningsrön i American Journal of Psychiatry som alltså påvisar en direkt koppling mellan rökning och schizofreni.
Risken ökar med 38 procent enligt forskarna
Forskarna analyserade nationella registerdata från en stor födelsekohort av gravida kvinnor som deltog i en finsk prenatalstudie kring schizofreni och deras avkomma mellan åren 1983 och 1998. I den finska databasen fanns arkiverat över en miljon prenatala serumprover sedan 1983.
Mödrarna till barnen lämnade blodprov i den första trimestern och början av andra trimestern av graviditeten. Dessa blodprov analyserades sedan för att visa eventuell förekomst av kotinin – en biomarkör för nikotin och som används för att bestämma exponering för tobaksrök. Forskarna kunde då notera att en högre nivå av kotinin i blodprover från gravida kvinnor även var associerat med en ökad risk för schizofreni hos avkomman. Jämfört med barn till mödrar som hade en låg nikotinexponering under graviditeten, löpte barn födda av mödrar med hög nikotinexponering hela 38 procent större risk att utveckla schizofreni, enligt studien.
Författarna menar att detta är första gången som sambandet mellan en biomarkör för moderns rökning och risken att utveckla schizofreni hos avkomman har studerats.
Ytterligare forskning kan visa koppling till fler psykiska sjukdomar
– Detta är det mest definitiva beviset hittills att rökning under graviditeten är förknippad med schizofreni. Om resultaten kan upprepas i nya studier tyder det på att förebyggande åtgärder såsom att avstå från rökning under graviditeten, kan minska förekomsten av schizofreni, säger en av medförfattarna till studien, Dr. Alan Brown.
Brown tillägger att deras upptäckt betonar vikten av att utbilda allmänheten om vilka potentiella hälsorisker som rökning under graviditeten kan ha för ett barns långsiktiga hälsa. Han påpekar samtidigt att framtida forskning om moderns rökning bör fokusera på att identifiera de biologiska mekanismer som ligger bakom sådana hälsorisker. Det är även av intresse att undersöka moderns kotinin i förhållande till bipolär sjukdom, autism, och andra psykiska sjukdomar.
Ett abstract av studien kan läsas här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev