Home Analyser Enorama Pharma: Utveckling enligt plan.

Enorama Pharma: Utveckling enligt plan.

Analysuppdatering

Enorama Pharma: Utveckling enligt plan.

29 juli, 2016

Enorama Pharma publicerade sin halvårsrapport idag. Rapporten bjöd inte på några finansiella överraskningar men innehåller en statusuppdatering kring bolagets produktutveckling och pågående aktiviteter. Deras första produkt, ett nytt nikotintuggummi, ska lanseras i Europa 2018 med en redan kontrakterad stor återförsäljare.
Kortfattad uppdatering kring produktutvecklingen
• Utvecklingsarbetet med att färdigställa bolagets första produkt har fortlöpt enligt plan.
• Pilotstudie pågår och resultatet av studien beräknas vara klart i augusti.
• Förberedande arbete med bioekvivalentstudie har inletts och pågår enligt plan.
• Inledande arbete med kommande stabilitetsstudie har påbörjats.
• Arbetet med att identifiera andra substanser som är lämpliga för compressed gum-tekniken har inletts.
BioStock kommentar
Enoramas produktutveckling fortskrider enligt lagd plan och samtliga studier och underlag för produktgodkännande ska vara klar inom 12 månader så att bolagets första produkt kan marknadslanseras under 2018.
Kassalikviditeten är god och beräknas enligt bolaget att räcka för samtliga aktiviteter under de närmaste 12 månaderna.
Bolaget jobbar redan med att ta fram fler produkter som passar för compressedgum tekniken och man ska i september ha utvecklingsplaner klara för ytterligare 2-3 produkter.
Sammantaget så levererar bolaget enligt kommunicerad plan, vilket för denna bransch får anses vara positivt, utöver detta så kryddas den framtida potentialen av fler framtida produkter. Deras första produkt, nikotintuggummi, ska marknadslanseras i Europa 2018 samt i USA & Asien 2019-2020 och det på en marknad som växer kraftigt. Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 59 miljarder SEK år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. Nu visar en ny undersökning från analyshuset Grand View Research att marknaden väntas öka i värde till 185 miljarder SEK år 2024. I en tidigare analys av Enorama Pharma konstaterade vi att Nicorette och Nicotinell dominerar den globala marknaden, med upp till 80% i Europa, samt att Enoramas Private Label strategi har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar. Som kontrast mot detta är Enoramas börsvärde idag ca. 40 miljoner SEK.
Läs BioStocks analys av Enorama Pharma här
Läs mer om Enoramas marknadssegment för sin första produkt här
Läs hela Enorama Pharmas halvårsrapport här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev