Home Nyheter NeuroVives viktiga forskningsframsteg inom mitokondriell medicin

NeuroVives viktiga forskningsframsteg inom mitokondriell medicin

Illustration av en mitokondrie, populärt kallad cellens kraftstation, vilken producerar cellens viktigaste energikälla, ATP

NeuroVives viktiga forskningsframsteg inom mitokondriell medicin

12 augusti, 2016

Den 9 juli meddelade NeuroVive att bolagets forskningsframgångar inom projektet NVP015, som rör  energireglering på cellnivå, publicerats i den ansedda tidskriften Nature Communications. I artikeln rapporteras bland annat att isolerade celler från friska frivilliga, men även från en patient med Leighs syndrom orsakat av komplex I-dysfunktion, ökar sin energiproduktion efter behandling med prodroger av bärnstenssyra. Publiceringen är ett viktigt kvitto på att NeuroVives forskning ligger i absolut framkant. En tidigare licensaffär inom indikationen Leighs syndrom visar även på projektets betydande affärsmässiga potential.

NeuroVives forskningsprogram NVP015 innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra, succinat, görs tillgängligt inne i cellen via en prodrog-teknologi, vilket innebär att ett inaktivt läkemedel aktiveras först när det kommer in i kroppen genom att dess kemiska struktur förändras. NeuroVives målsättning är att ta fram en läkemedelskandidat inom mitokondiell medicin med möjlighet att att erhålla särläkemedelsstatus, s.k. orphan drug designation.
Banbrytande framsteg
I artikeln i Nature Communications beskrivs en ny behandlingsstrategi där bärnstenssyra levereras in i celler med komplex I-dysfunktion, ett nytt sätt att potentiellt kunna behandla patienter som lider av mitokondriella sjukdomar med denna dysfunktion. Bärnstenssyra/succinat kan normalt inte ta sig över cellmembranet, som är icke cell-permeabelt, och det NeuroVive nu har lyckats med är att göra succinat cell-permeabelt genom en prodrog-teknologi, och på så sätt kunnat tillgängliggöra det som bränsle för mitokondrien.
Leighs syndrom – en av de allvarligaste mitokondriella sjukdomarna
Att NeuroVive kunnat visa att isolerade celler från en patient med Leighs syndrom ökar energiproduktionen efter behandling med bärnstenssyra är mycket intressant. Leighs syndrom är en typ av mitokondriell sjukdom som utvecklas i den tidiga barndomen med symtom såsom psykomotorisk retardation, muskelsvaghet, kramper och förlust av muskeltonus, och anses vara en av de mest allvarliga mitokondriella sjukdomarna. En plausibel teori är att sjukdomen kan orsakas av genmutationer. Leighs syndrom leder i de flesta fall till död under barndomen.

Relevant referensaffär indikerar stor ekonomisk potential
Vid utveckling av nya behandlingar mot sällsynta sjukdomar kan det vara svårt att korrekt värdera ett utvecklingsprojekt ur ett ekonomiskt perspektiv. En enkel och beprövad metod är att räkna på referensaffärer som gjorts i branschen. En sådan affär, som också tydligt visar att mitokondriell energireglering är ett viktigt forskningsområde, är licensaffären med läkemedelskandidaten EPI-743 mellan Edison Pharma och Dainippon Pharma år 2013, som var värd fem miljarder kronor för samma sjukdsomsindikation som NeuroVive jobbar med – Leighs syndrom. Verkningsmekanismen i EPI-743 är att synkronisera energiproduktionen i mitokondrierna för motverkande av oxidativ stress och mitokondriella sjukdomar.

Under år 2014 signerade bolagen ytterligare ett samarbete värt upp till 4,3 miljarder dollar för utvecklingen av läkemedel inom cellulär energimetabolism. Lyckas NeuroVive hitta en licenstagare med samma finansiella styrka, är det ett gott besked för bolaget som idag värderas till runt 250 miljoner kronor. Förutom Leighs syndrom har NVP015 även potential inom fler sjukdomar med chans att erhålla särläkemedelsstatus, eller s.k. fast track-status.
Det enda godkända läkemedlet på marknaden baseras på en negativ klinisk studie
Ett mycket talande faktum om det enorma behovet av ett fungerande läkemedel för behandling av mitokondriell sjukdom är att det till dags dato endast finns ett enda godkänt läkemedel på marknaden och därtill mot en enda indikation – Raxone som utvecklats av Santhera Pharmaceutical. Raxone är godkänt inom EU för behandling av patienter som lider av LHON eller Lebers Hereditära Optikus Neuropati, en ärftlig skada på synnerven som oftast manifesterar sig i 20- till 40-årsåldern med en snabbt insättande allvarlig synnedsättning i centrala synfältet.
Det anmärkningsvärda är att Raxone endast är godkänt i Europa, och dessutom på basis av en negativ studie där studiens primära endpoint inte uppnåddes. Det bolag som i framtiden kan presentera ett fungerande läkemedel mot mitokondriell sjukdom kommer med andra ord att röna stor uppmärksamhet och ha god chans till marknadsgodkännande. Därtill bör ett sådant läkemedel även rimligen prövas mot fler indikationer där mitokondriell dysfunktion har konstaterats.
Om komplex I-dysfunktion
Komplex I-dysfunktion är en av de vanligaste orsakerna till mitokondriell sjukdom, vilket innebär att energiomvandlingen i cellen inte fungerar som det ska. Detta förekommer i sjukdomar som Leighs syndrom och MELAS – sjukdomar debuterar ofta i tidig ålder och försämras över tid – och som båda är mycket svåra sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epileptiska anfall och annan allvarlig neurologisk påverkan.
Nuvarande substanser lämpar sig inte för studier i mer komplexa experimentella modeller eller i människor då de enligt forskarna har låg stabilitet i blodplasma. För att komma runt detta har forskarna på NeuroVive och Isomerase, inom ramen för forskningsprogrammet NVP015, utvecklat en ny serie prodroger av succinat med förbättrad stabilitet i blodbanan. De mest lovande substanserna från denna serie testas för närvarande i olika experimentella modeller.
Om mitokondriella sjukdomar
Mitokondrierna är organeller med funktioner såsom att producera energi för celler. Mitokondriella sjukdomar benämns kollektivt som sjukdomar orsakade av mitokondriell dysfunktion. Även om det finns en mängd olika symptom, berör det funktioner som kräver mycket energi såsom nerver, muskler, och hjärta. Mitokondriella sjukdomar betecknas som svåra i statliga forskningsprojekt och kan som en följd av det erhålla särläkemedelsstatus, vilket också är NeuroVives målsättning.
Orphan drug designation
Orphan drug designation ges bara läkemedel som ämnar att fylla ett stort medicinskt behov för en sjukdom som drabbar färre än 5 av 10 000 invånare. Genom att en läkemedelskandidat får orphan drug-designation kan bolaget i normalfallet få möjlighet till avgiftsnedsättning, protokollassistans, ett antal års marknadsexklusivitet efter godkännande samt inte minst möjligheten att få en snabbare process till marknadsgodkännande, s.k fast track hos berörda läkemedelsmyndigheter.
Läs artikeln i Nature Communications här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev