Home Nyheter Ny forskning stödjer Ablivas behandlingsstrategi med KL1333

Ny forskning stödjer Ablivas behandlingsstrategi med KL1333

Ny forskning stödjer Ablivas behandlingsstrategi med KL1333

4 augusti, 2020

Svenska Abliva utvecklar behandlingar för primära mitokondriella sjukdomar, en grupp sällsynta och mycket allvarliga sjukdomar som orsakas av dysfunktionella mitokondrier vilket leder till både försämrad livskvalitet och förkortad livslängd. Med sin huvudkandidat KL1333 strävar bolaget efter att korrigera jämvikten mellan NAD+ och NADH hos patienter med primär mitokondriell sjukdom för att återställa kroppens energibalans. Nyligen publicerad forskning understödjer bolagets behandlingsstrategi.
Sedan i höstas ligger Ablivas huvudfokus på primära mitokondriella sjukdomar, ett område inom vilket bolaget har mer än tjugo års erfarenhet och stor intern expertis.
Hos individer drabbade av en primär mitokondriell sjukdom, fungerar inte mitokondrierna normalt. Detta har allvarliga konsekvenser eftersom mitokondrierna ansvarar för att skapa den energi som människor behöver för att fungera optimalt. En primär mitokondriell sjukdom kan leda till celldöd och förlust av organfunktion som i sin tur leder till svårigheter att utföra grundläggande kroppsfunktioner som att röra sig, tänka och andas.

KL1333 – Ablivas huvudprojekt

För närvarande har Abliva två projekt mot primära mitokondriella sjukdomar i sin pipeline, KL1333 mot MELAS och liknande syndrom och NV354 mot Leighs syndrom. KL1333 är bolagets huvudkandidat som just nu genomgår en klinisk fas Ia/b-studie. Parallellt med den kliniska prövningen arbetar bolaget med att ta fram studiematerial inför nästa utvecklingssteg och planen är att inleda en fas II-studie under första halvåret 2021.

Ny forskning stödjer KL1333

På senare tid har ny forskning som stödjer Ablivas behandlingsstrategi för MELAS publicerats. Behandling med KL1333 riktas mot kofaktorn nikotinamid adenindinukleotid (NAD) som är central för metabolismen i levande celler och där balansen mellan dess två former – oxiderade NAD+ och reducerade NADH – är avgörande för cellernas energiproduktion.
På senare tid har intresset för NAD+ ökat. Forskarvärlden har nämligen gått från att betrakta NAD+ som enbart en metabol kofaktor, till att se det som en viktig reglerare av cellers långsiktiga energiomsättning och livslängd.
En nyligen publicerad studie av Goodman et al. undersökte hur NADH-reduktiv stress (d.v.s. en onormalt hög nivå av NADH i kombination med en onormalt låg nivå av NAD+) i levern kan orsaka förändringar i kroppens ämnesomsättning. Studien fann att NADH-reduktiv stress har stor inverkan på sjukdomspatologin vid primär mitokondriell sjukdom såväl som för vanliga ämnesomsättningsrubbningar, samt att NAD+/NADH-kvoten har en direkt koppling till biomarkörer som tenderar att vara förhöjda vid mitokondriell sjukdom.
Med hjälp av avancerade genetiska verktyg som korrigerade NAD+/NADH-kvoten kunde man korrigera både ämnesomsättningsrubbningar och förhöjda biomarkörer i de experimentella modeller som användes i studien. För närvarande är det dock inte möjligt att använda sådana genetiska verktyg i människor.

Ska korrigera NAD+-nivåerna

Fyndet har betydelse för Abliva och KL1333 eftersom den farmakologiska strategin för KL1333 går ut på att, på liknande sätt, normalisera NAD+/NADH-kvoten och öka NAD+-nivåerna hos patienter med primär mitokondriell sjukdom.
Goodman-studien, såväl som tidigare forskning från Vasmi Mootha vid Harvard Medical School, har pekat ut det dysfunktionella förhållandet mellan NAD+ och NADH som en kritisk faktor, och ett kännetecken, för mitokondriell sjukdom. Vid mitokondriesjukdom minskar NAD+-nivåerna vilket även resulterar i att NADH-nivåerna ökar eftersom de dysfunktionella mitokondrierna inte har samma kapacitet att omvandla NADH till NAD+ som friska mitokondrier har. Följaktligen sjunker NAD+/NADH-kvoten, vilket celler och vävnad misstolkar som en signal på att man har tillräckliga energinivåer, trots att energikapaciteten i själva verket är nedsatt.
En finsk studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolsim i juni månad bekräftar att NAD+-nivåerna är låga hos patienter med primär mitokondriell sjukdom, både i musklerna och i blodet. Studien visade dessutom att förhöjning av NAD+-nivåerna med B3-vitamin kan vara fördelaktigt för patienter med mitokondriell sjukdom.
Med KL1333, som är en potent NAD+-modulator, är det precis detta Abliva vill åstadkomma – att öka NAD+-nivåerna för att hjälpa patienter med primära mitokondriesjukdomar. Abliva är det första bolaget med en precisionsterapi som syftar till att effektivt korrigera NAD+/NADH-nivåerna vid primära mitokondriella sjukdomar, och ligger därmed i absoluta framkant inom området.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev