Home Nyheter Potentiellt paradigmskifte i behandling av astma

Potentiellt paradigmskifte i behandling av astma

Potentiellt paradigmskifte i behandling av astma

15 augusti, 2016

För första gången på över 20 år har ett astmapiller visat goda resultat i en klinisk prövning, vilket potentiellt banar väg för en ny behandling av astmapatienter inom ett par år. Den observerade förbättringen hos de undersökta astmapatienterna var så hög att detta kan förändra spelplanen för utvecklingen av läkemedel mot sjukdomen, samtidigt kan det innebära slutet för användningen av inhalatorer som länge varit den främsta standardadministrationen av astmaläkemedel.
Den senaste forskningen som publicerats i tidskriften Lancet Respiratory Medicine, kommer samtidigt som innovationshöjden inom astmavården ökar med nya injicerbara läkemedel och förbättrade astmainhalatorer, såsom smarta enheter med sensorer som övervakar användningen.
Fevipiprant (QAW039) minskade signifikant symtom på astma, förbättrade lungfunktion, minskade inflammation och reparerade slemhinnan i luftvägarna. Läkemedelskandidaten, som utvecklas av Novartis, reducerade en biologisk markör för astma nästan femfaldigt i en 12-veckors studie med 61 patienter. Inga allvarliga biverkningar rapporterades.
Professor Christopher Brightling, undersökningsledare för den kliniska studien som utfördes vid University of Leicester, menar att de flesta behandlingar kan förbättra en del funktioner som är relaterade till sjukdomen, men med Fevipiprant sågs förbättringar i samtliga de vanligaste typerna av tester.
Studien undersökte främst effekterna på inflammation i luftvägarna genom att mäta mängden vita blodkroppar som ökar vid astma, vilket görs för att bedöma hur allvarlig patientens sjukdom är. Novartis läkemedelskandidat blockerar effekten av inflammatoriska celler som kallas eosinofiler.
Större och längre studier behövs nu för att visa att pillret, som ska tas två gånger dagligen, också kan minska risken för svåra astmaattacker, så kallade exacerbationer. Novartis hoppas dock kunna lämna in en ansökan om marknadsgodkännande redan omkring år 2019.
– Denna forskning är mycket lovande och bör välkomnas med försiktig optimism, menar Samantha Walker från välgörenhetsorganisation Astma Storbritannien, som inte varit inblandad i forskningen.
Läkemedel mot astma i tablettform vanligare förr
För 50 år sedan var läkemedel i tablettform standardbehandlingen mot astma, men de äldre läkemedlen ledde ofta till allvarliga biverkningar. Sedermera ersattes dessa behandlingar främst med inhalatorer som levererar små mängder av läkemedel direkt in i lungorna.
Om astma
Astma är ett långvarigt tillstånd som påverkar luftvägarna. När personer med astma kommer i kontakt med något som irriterar deras känsliga luftvägar, reagerar kroppen på flera sätt, bland annat med svårigheter att få luft, väsande andning och hosta.
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 235 miljoner människor för närvarande lider av astma, samt att det är den vanligaste icke smittsamma sjukdomen bland barn.
Astma är inte enbart ett folkhälsoproblem i höginkomstländer utan förekommer i alla länder oberoende av utvecklingsnivå. De flesta astmarelaterade dödsfallen inträffar dock i låg- och lägre medelinkomstländer. Sjukdomen är underdiagnostiserad och underbehandlad vilket enligt WHO skapar betydande belastning för individer och familjer och begränsar den drabbade under hela dennes livstid.
Artikeln i Lancet Respiratory Medicine kan läsas här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev