Home Analyser Ny EU förordning ökar informationskraven på småbolagen

Ny EU förordning ökar informationskraven på småbolagen

Ny EU förordning ökar informationskraven på småbolagen

2 juli, 2016

Den nya marknadsmissbruksförordningen i EU som reglerar vad, hur och när de publika bolagen ska lämna information till marknaden träder i kraft den 3 juli. För de större börsnoterade bolagen på de stora listorna kommer dessa nya regler sannolikt inte leda till några större förändringar. Däremot omfattar reglerna också alla MTF noterade bolag. Alltså alla bolag som idag är noterade på tex. Aktietorget och First North där nästa alla noterade Life Science bolag återfinns.
Nasdaq har samlat en panel med expertis med Advokat Erik Sjöman (Vinge), Patrik Marcelius (Mannheimer Swartling) och Björn Kristiansson (Hannes Snellman) för att diskutera den nya förordningen, MAR, och hur de kan tolkas och vad det kan förmodas leda till. Se den filmade utfrågningen och paneldiskussionen på videon nedan.

YouTube video

Vad innebär detta för småbolagen?
Det lär bli en grannlaga uppgift för småbolagen att leva upp till de nya marknadskraven samt att balansera sin information till marknaden. För aktiemarknaden innebär det en avsevärt ökad insyn i bolagens omedelbara status samt en svår uppgift att tolka och tyda varje liten stavelse för att kunna dra rätt slutsatser av det nya fortlöpande informationsflödet.
Störst omställning blir denna förordning naturligtvis för alla noterade småbolag som måste skaffa rätt verktyg, kompetens och kapacitet för att klara ett kraftigt ökat informations- och dokumentationskrav. Kraven är hårda och likaså bestraffningen för de som missköter sin kommunikation. Såväl dryga böter som handelsstopp upp till 30 dagar finns i Finansinspektionens straffskala. Bolagen måste skaffa sig ökad kunskap och ta in professionell hjälp för att hantera loggning, dokumentation och informationsgivning till marknaden.
Detta kommer i förlängningen att leda till att marknaden får en större kännedom och detaljkunskap om bolagens status och verksamhet. De nya reglerna som nu också omfattar MTF noterade bolag kommer att höja aktieägarnas skydd mot marknadsmissbruk samt att öka marknadsstatusen för MTF noterade bolag när skillnaden mot reglerade marknadsplatser blir mindre juridiskt. Initialt kommer dessa nya informationsregler säkerligen att leda till en del missförstånd, överreaktioner och misstolkningar men över tid – när såväl bolagen som marknaden har funnit sig tillrätta i denna nya informations-era – så är det BioStocks absoluta uppfattning att detta gynnar alla aktörer och blir positivt på sikt.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev