Home Nyheter Nasdaq introducerar auktionshandel på First North

Nasdaq introducerar auktionshandel på First North

Nasdaq introduces auction trading

Nasdaq introducerar auktionshandel på First North

18 januari, 2024

Nasdaq har implementerat en ny handelsmodell för aktier med begränsad likviditet på Nasdaq First North Growth Market. Modellen trädde i kraft den 18 januari och innebär att aktier med stor spread mellan köp- och säljkurser kommer att handlas genom auktion istället för kontinuerlig handel. Ett bolag i life science-sektorn som påverkas av den nya modellen är Cline Scientific.

Att lista sina aktier på en publik handelsplats kan i många fall vara ett attraktivt sätt för mindre bolag att få tillgång till kapitalmarknaden. Men det är också behäftat med en rad utmaningar, t.ex att mindre bolag ofta har relativt låg likviditet i sin aktie. Dvs. att det är få som vid varje givet tillfälle lägger en order på att antingen köpa eller sälja aktien.

En naturlig följd blir att spreaden, alltså skillnaden mellan köp- och säljkurser blir hög, vilket i sin tur försvårar handeln och gör det dyrt för en investerare att handla i aktien.

Lividitetsgaranti ett sätt att öka likviditeten

Ett sätt att komma till bukt med problemet är att anlita en så kallad likviditetsgarant. Då förbinder sig en börsmedlem att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser i en aktie i syfte att öka handelns genomförbarhet och minska spreaden. Över 150 bolag på den svenska marknaden använder för närvarande likviditetsgaranter.

Nasdaq inför auktionsmodell på First North

Det är dock inte alla bolag som är villiga att betala för tjänsten och det är här Nasdaqs nya auktionsmodell kommer in i bilden.

Auktionsmodellen har uppkommit efter en omfattande analys av handelsdata och samtal med marknadens olika aktörer. Initiativet är en del i att anpassa handelsmekanismerna till rådande behov och att minska risken för stora prisrörelser orsakade av små order i aktier med låg likviditet.

Bolag vars aktier upplevt mer än sju procent spread över två kvartal, erbjuds nu att delta i fem dagliga auktioner, som en alternativ lösning till att anlita en likviditetsgarant. De fem auktionerna genomförs vid öppningen klockan 9, följt av tre fasta tider – klockan 11.00, 13.00, 15.00 – samt vid stängningen klockan 17.30.

Cline Scientific ett av de auktionshandlade bolagen

Från och med 18 januari kommer totalt 15 aktier på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och Finland att handlas med den nya auktionsmodellen. Av dessa 15 är det en som verkar inom life science: Cline Scientific. Listan över berörda bolag kommer framöver att uppdateras kontinuerligt. I de fall de auktionshandlade bolagen själva anlitar en likviditetsgarant så kommer den vanliga handeln i aktien att återupptas.

”Vi kommer säkerställa att vi har en nära dialog för att stötta de bolag som påverkas av förändringarna. Vi är positiva till att den nya modellen kommer förbättra prissättningen och handelsupplevelsen i aktier med lägre likviditet samtidigt som det stärker kvaliteten och integriteten för våra marknader”, skrev Nikolaj Kosakewitsch, Head of European Equities & Derivatives på Nasdaq, i samband med att den nya auktionsmetoden tillkännagavs.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev