Home Nyheter Ny diagnostikmetod för aggressiv bröstcancer

Ny diagnostikmetod för aggressiv bröstcancer

Ny diagnostikmetod för aggressiv bröstcancer

7 juli, 2016

De flesta kvinnor som får en tidig bröstcancerdiagnos – s.k duktal cancer in situ – genomgår i dagsläget en tuff behandling som ser likadan ut för alla oavsett om sjukdomen är aggressiv eller ej. Förfarandet beror på att det inte finns något sätt att på förhand veta om sjukdomen riskerar att spridas. Nu kan en ny metod som kombinerar matematik med fluorescensmikroskopi emellertid förutsäga om den aktuella formen av bröstcancer kommer visa sig vara aggressiv eller ej.
Forskare vid University of Michigan har utvecklat en metod som kallas Biomarker Ratio Imaging Microscopy (BRIM), och i tidskriften Scientific Reports beskriver de hur metoden kan användas för att identifiera aggressiva former av duktal cancer in situ (DCIS). Ductal innebär att cancern sitter i mjölkgångarna och med invasiv menas att den kan spridas till resten av kroppen. Ratio Imaging Microscopy användes redan på 1990-talet men då för att titta på kalciumsignaler. Nu har forskarna återanvänt denna teknik och tillämpat den på cancer med hjälp av antikroppar och biomarkörer.
En av forskarna, professor Howard R. Petty menar att om man kan identifiera potentiellt icke-aggressiva lesioner (sjukliga förändringar), kanske dessa kvinnor inte behöver genomgå en lika aggressiv behandling jämfört med om lesionerna är potentiellt aggressiva. Sjukdomsutvecklingen ser mer andra ord inte ut likadan hos alla patienter, vilket försvårar en korrekt diagnos.
Tvärvetenskaplig metod banar väg för bättre diagnoser
BRIM kombinerar traditionella mikroskoptekniker som patologer använder för att undersöka vävnad tillsammans med matematisk analys, och med denna tvärvetenskapliga ansats kan forskarna jämföra nivåerna av olika biomarkörer, tydligt observerbara med mikroskop som olika fluorescerande färger i vävnaderna.
Duktal cancer in situ är som sagt ett tillstånd där sjuka celler ansamlas i mjölkgångarna i bröstet. In situ innebär alltså att defekta celler inte har spridit sig till andra vävnader i bröstet utan är lokaliserade inom mjölkkanalen. I vissa fall kan dock DCIS bli aggressiv och invadera omgivande vävnad, men svårigheterna är stora att avgöra vilka som kommer drabbas.
Biomarker Ratio Imaging Microscopy identifierade 22 procent av DCIS som icke-aggressiv
I studien undersökte forskarna biopsivävnadsprover från 23 patienter med DCIS där vävnadsproverna färgades olika för att identifiera viktiga biomarkörer. Därefter beräknades halterna av olika biomarkörer i varje pixel i en dator utifrån de färgade vävnadsproverna. Genom att öka kontrasten kunde man sedan få en väsentligt förbättrad bild av förhållanden mellan sjukliga och friska celler. Vissa biomarkörer är starkt uttryckta i cancer medan andra är lågt uttryckta, och med hjälp av BRIM kan man mäta förhållandet mellan dessa nivåer för att få en tydligare bild av förhållandet mellan dessa. På detta sätt kan nu forskarna separera cancerstamcellerna från de godartade tumörerna. Metoden kunde identifiera att 22 procent av proverna uppvisade ett lågt förhållande av cancer kontra icke-cancer biomarkörer.
Forskarna menar nu att denna strategi kan bli en ny kraftfull metod för att erhålla mer träffsäkra diagnoser samt undvika att patienter erhåller onödigt aggressiv behandling, och felen bör minimeras då analyserna sker matematiskt. Ju fler biomarkörer som läggs till, desto mer ökar dessutom chansen att metoden kan användas mot andra typer av cancer.
Olika stadier av bröstcancer

  • Stadium 0 eller cancer in situ (cancer på platsen) innebär att cancern endast växer i de cellager där den uppstått. Det är en mycket tidig cancerform som kan betraktas som ett förstadium till bröstcancer.
  • Stadium I innebär att tumören är mindre än två centimeter i diameter när den upptäcks och att cancern inte spridit sig till lymfkörtlarna.
  • Stadium II är tumören två till fem centimeter och även lymfkörtlarna kan vara angripna.
  • Stadium III avser tumörer som är större än fem centimeter eller om mer omfattande spridning till lymfkörtlar i armhålan finns.
  • Stadium IV innebär att cancern spridit sig och bildat dottertumörer, metastaser i andra delar av kroppen.

 


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev