Home Nyheter Amerikansk jätteaffär inom cancerimmunterapi

Amerikansk jätteaffär inom cancerimmunterapi

Amerikansk jätteaffär inom cancerimmunterapi

20 juli, 2016

Jounce Therapeutics Inc., en amerikansk Cambridgestartup med endast tre år på nacken, har inlett ett samarbete med läkemedelsjätten Celgene Corp för att gemensamt utveckla cancerläkemedel. Avtalet som kan bli värt så mycket som 2,3 miljarder dollar, innebär att bolagen gemensamt kommer utveckla en ny generation av cancerimmunterapier som stimulerar immunförsvaret att bekämpa tumörer. Anmärkningsvärt är att den primära läkemedelskandidaten inte har testats i människa ännu och således befinner sig flera år från ett eventuellt marknadsgodkännande. 
Fokus kommer ligga på att utveckla Jounce primära läkemedelskandidat JTX-2011, ett experimentellt läkemedel som syftar till att behandla huvud- och halscancer (ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör) samt icke-småcellig lungcancer. I affären ingår även optioner på fyra andra cancerimmunterapier i Jounce pipeline. Det nya samarbetet är en av de största affärerna de senaste månaderna mellan ett biotechbolag i tidig utveckling och i behov av hjälp med utveckling (och pengar) för att accelerera framåt, och ett större läkemedelsbolag i behov av nya lovande läkemedelskandidater. Affärer av denna typ brukar innebära att bolagen delar på riskerna, och så är det även i detta fallet.
Jounce kommer få 60 procent av den amerikanska vinstdelningen av JTX-2011 och Celgene 40 procent. Celgene tilldelas 75 procent av de amerikanska vinsterna och Jounce 25 procent, under de första extra utvecklingsprojekten, medan parterna delar de amerikanska vinsterna lika på de eventuella påföljande tre utvecklingsprogrammen.
Med ett bolagsvärde på 79.6 miljarder dollar är Celgene det tredje största biotechbolaget i USA efter Amgen och Gilead Sciences. Jounce grundades 2013 av riskkapitalbolaget Third Rock Ventures från Boston och hade sedan innan samlat in över 100 miljoner dollar i riskkapital. Namnet kommer delvis från en fysisk term och delvis från “jolt”, dvs en signal om dramatisk förändring, vilket tydligen alluderar på och avser signalera den dramatiska förändring bolaget förväntar sig att se med sin anticancersubstans, vilken de med sedvanlig amerikansk aplomb kallar immunoonkologi 2.0.
De flesta av den första generationen av cancer-immumoterapier – såsom melanomläkemedlet Keytruda, vilken bolagets CEO Richard Murray arbetade med på Merck & Co. – är så kallade PD-1-inhibitorer som ger kraft åt en specifik T-cell att döda tumörer. Denna typ av läkemedel kan visa effekt i upp till en tredjedel av patienterna, men många har det ingen effekt på enligt Murray. Flera Big Pharma-bolag och akademi jobbar dock fortfarande med PD-1-inhibitorer så man ska inte räkna ut dem. Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell stoppa aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som sätter fart på immunsystemet.

Richard murray
Richard Murray, CEO Jounce Therapeutics.

Jounce Therapeutics CEO Richard Murray säger i en kommentar:
– Det har varit ett slags guldrusch inom onkologi under de senaste sex eller sju åren. Alla försöker använda immunförsvaret på ett effektivare sätt mot tumörer, men samtidigt ser vi att inte alla patienter svarar på läkemedlen. Vår immunonkologi 2,0 ser till hela immunsystemet och framkallar olika immuncelltyper för att riktas mot 70-80 procent av patienterna som inte svarar på dagens läkemedel. Den ledande läkemedelskandidaten JTX-2011 angriper solida tumörer och “trampar på gasen” hos T-cellerna för att skapa en mer robust antitumöraktivitet.
Om den ledande läkemedelskandidaten
JTX-2011 är en monoklonal antikropp som förväntas träda in i kliniska prövningar under andra halvåret 2016. JTX-2011 är utformad för att fungera genom att binda till och aktivera ICOS (inducible T-cell costimulator), ett protein på ytan av vissa T-celler som tros stimulera ett immunsvar mot en patients cancer.
JTX-2011 håller på att utvecklas för att behandla solida tumörer som monoterapi, men även i kombination med andra behandlingar. Jounce presenterade positiva prekliniska data för läkemedelskandidaten i april vid American Association of Cancer Research (AACR) årsmöte 2016 i New Orleans.
Läs mer om Jounce Therapeutics på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev