Home Intervjuer Evaxion presenterar nytt strategiskt fokus

Evaxion presenterar nytt strategiskt fokus

Evaxion new strategic focus

Evaxion presenterar nytt strategiskt fokus

16 november, 2022

Nu när Per Norlén har tagit över som vd för Evaxion Biotech har det danska immunonkologibolaget skiftat sitt strategiska fokus till att kanalisera resurser till sina ledande kliniska kandidater inom individanpassad cancerimmunterapi. Dessutom har de en ambition om att utveckla sina infektionssjukdomsprogrammen i partnerskap snarare än att själva ta in dem i klinisk utveckling. BioStock kontaktade Evaxions nya vd för att få veta mer om bolagets planer.

Sedan Evaxion Biotech grundades har de gått från att vara en start-up under radarn, till att bli ett bioteknikbolag i klinisk fas som tar ledning i utvecklingen av skräddarsydda cancerimmunterapier, individuellt utformade för varje patient. Bolaget använder AI-plattformar för att utveckla sina läkemedelskandidater, som inte bara inkluderar nya cancerimmunterapier, utan även vacciner mot infektionssjukdomar.

Evaxions ledade immunoterapier, EVX-01 och EVX-02/03, har utvecklats genom bolagets PIONEER AI-plattform och befinner sig idag i klinisk utveckling. Samtidigt är bolaget i tidigt utvecklingsskede med vaccinkandidaterna mot bakterieinfektioner, EVX-B1 och EVX-B2, som utvecklats genom EDEN AI-plattformen, samt virusvaccinkandidaten EVX-V1 som utvecklats genom RAVEN-plattformen.

En mer detaljerad beskrivning av bolagets pipeline finns här.

Förändring i ledningen

I augusti utsågs branschveteranen Per Norlén till ny vd och efterträdde Lars Staal Wegner, som ledde Evaxion i 10 år. Ledarskiftet speglar att Evaxion framgångsrikt nått en viss mognad i sin kliniska utveckling med cancerimmunterapikandidaterna och ett de nu lägger större fokus på affärsutveckling.

Läs mer om Evaxions organisationsförändringar här.

Möjligheter till utlicensiering

Huvudkandidaten EVX-01 har gått in i fas IIb i icke-resektabelt eller metastaserat melanom och patientrekrytering har påbörjats. Samtidigt fortskrider den DNA-baserade immunterapikandidaten EVX-02 som planerat i fas I/IIa-studien med adjuvant melanom.  DNA-vaccinet EVX-03, som bygger på EVX-02, är fortfarande i prekliniskt skede men kan accelerera fram till proof-of-concept om EVX-02-data är positiva. Dataavläsningar från EVX-02-projektet förväntas i mitten av 2023.

Detta öppnar upp för utlicensieringsmöjligheter och därför har bolaget beslutat sig för att omfokusera sin utvecklingsstrategi för att lägga mer energi och resurser på sina cancerterapiprogram.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Evaxions nya vd Per Norlén för att få veta mer om bolaget nya strategiska fokus och utvecklingsplanerna framåt.

Per, skulle du kunna berätta lite mer om syftet bakom Evaxions nya strategiska fokus?

– Absolut! I själva verket ökar vi fokus på våra viktiga onkologitillgångar snarare än en riktningsförändring. Vi hade redan ett starkt fokus på våra kliniska program, men tidigare kombinerade vi det med en ambition att flytta våra lovande infektionsvaccin vidare in i klinik. Med tanke på att vi är ett relativt litet bolag, med cirka 70 medarbetare, finns det gränser för hur många möjligheter som kan drivas parallellt. Kort sagt kommer vi att fortsätta att avancera våra pågående och kommande kliniska program för individanpassad immunterapi mot cancer, med målet att ingå samarbete efter presentation av kliniska data. Vissa av våra tillgångar inom vår infektionssjukdomsportfölj kan utvecklas mer effektivt om vi tar in en partner redan i det prekliniska skedet. Ett exempel är vårt Staphylococcus Aureus-vaccin som bygger på nya målmolekyler som upptäckts med hjälp av vår AI-plattform. Ett sådant vaccin kan lösa problematiken kring antibiotikaresistenta stafylokockinfektioner som idag är ett stort globalt hälsohot. Vi ser redan ett stort intresse från potentiella partners.

Per Norlén, vd Evaxion Biotech
Per Norlén, vd Evaxion Biotech

Kommer detta strategiska skifte att leda till strukturella förändringar i bolaget?

– Nej, inte alls. Det blir ett ökat fokus där våra prioriterade projekt får mer resurser, medan andra aktiviteter kanske får mindre. Om vi behöver ta in ytterligare resurser för att främja våra viktigaste tillgångar är det vad vi kommer att göra.

Hur kommer data från fas I/IIa-studien med EVX-02 att påverka utvecklingen av EVX-03?

– Det kommer påverka mycket. EVX-02 och EVX-03 bygger på samma ramverk i grunden, men EVX-03 är beväpnad med ytterligare en immunaktiverande enhet. Vi tror därför att EVX-03 har potential att bli ännu effektivare. En stor fördel är att säkerhetsprofilen sannolikt är mycket lika, om inte identiska, för de två produkterna. Så det finns en möjlighet att använda säkerhetsavläsningen från EVX-02 och inkludera det i EVX-03-dokumentationen för att snabbt ta EVX-03 från fas I till fas II.

Slutligen, vad är målet med era infektionssjukdomsprojekt?

– Våra AI-plattformar för infektionssjukdomar fortsätter att generera nya målmolekyler som kan användas för att generera effektivare vacciner. Vi kanske inte har kapaciteten att driva alla dessa projekt själva, men vi tror att vi kan fortsätta att bygga infektionssjukdomsportföljen genom samarbeten och genom partnerskap i preklinisk fas.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev