Home Nyheter Artificiell intelligens ska hitta optimala kandidater till kliniskt program

Artificiell intelligens ska hitta optimala kandidater till kliniskt program

Artificiell intelligens ska hitta optimala kandidater till kliniskt program

16 maj, 2016

Det Bostonbaserade läkemedelsbolaget BERG Health, som verkar inom onkologi, endokrinologi och neurologi, har utvecklat en intressant approach för att screena och finna de patienter som mest troligt svarar mot terapeutisk behandling: med hjälp av maskininlärning eller s.k. AI, artificiell intelligens.
Utifrån biologiska prover från patienterna undersöks den molekylära aktiviteten hos både friska och sjuka cellulära miljöer. BERGs tekniska plattform analyserar sedan miljarder datapunkter från biologisk aktivitet på molekylär nivå, i en process där man menar sig kunna identifiera viktiga biomarkörer för läkemedelsutveckling. Med denna kombination av systembiologi och artificiell intelligens hävdar bolaget att man dels bättre kan driva framtagning av nya läkemedel, men också förfina diagnostiken.
Nu har BERG Health införlivat sin maskininlärningsteknik i en klinisk fas II-prövning för bukspottkörtelcancer, i ett försök att identifiera de patienter som är mest benägna att svara på behandlingen baserat på deras biologiska profil.
I studien, som genomförs med bolagets primära läkemedelskandidat BPM 31510 i kombination med substansen gemcitabine, avser forskarna att analysera blod- och vävnadsprover från patienter för att skapa vad bolaget benämner som molekylära kartor, som man alltså menar kommer att göra det möjligt att förutsäga vem som sannolikt kommer svara positivt på behandlingen.
Studien inbegriper 25 patienter med metastaserad cancer i bukspottskörteln och har som primär end point, eller huvudmål, att mäta hur väl patienterna generellt responderar på behandlingen. Som sekundära end point ska man mäta generell överlevnad hos patienterna samt överlevnad utan fortsatt progression av sjukdomen. Studien ska även utvärdera säkerheten hos kombinationen av BPM 31510 och gemcitabine, som är en vedertagen substans vid behandling av bukspotskörtelcancer.
Förhoppningen är att man i januari 2019 kommer att kunna presentera top line-resultat från studien.
Läs mer om BERG Health på bolagets hemsida som du hittar här.
Du kan även läsa mer om den aktuella studien på clinicaltrials.gov som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev