Home Nyheter Lista: Världens 10 mest säljande läkemedel under 2015

Lista: Världens 10 mest säljande läkemedel under 2015

Lista: Världens 10 mest säljande läkemedel under 2015

26 januari, 2016

Till år 2017 räknar man med att läkemedelsförsäljningen i världen passerar 1 200 miljarder dollar, eller motsvarande över 10 000 miljarder SEK, samtidigt som de globala läkemedelskostnaderna väntas öka med 3 till 6 procent årligen de kommande åren – allt enligt analysföretaget IMS Healths rapport ”The Global Use of Medicines: Outlook through 2017”. BioStock presenterar här en lista över tio-i-topp-bästsäljarna under 2015, samt över de 25 läkemedelsbolag som rapporterade störst försäljning under 2014.
Det är framförallt de snabbväxande länderna med stora befolkningstal som driver den ökade försäljningen av läkemedel i världen. I länderna Kina, Brasilien, Indien och Ryssland förväntas ökningstakten ligga på mellan 10 till 13 procent årligen, att jämföra med den mer blygsamma ökningstakten i Europa, Nordamerika och Japan på mellan en till fyra procent.
BioStock har satt samman en tio-i-topp lista över de mest säljande läkemedlen i världen under 2015. Listan bygger på data framtagen av IMS Health som sträcker sig till juni 2015. Noterbart är att de tio bästsäljarna enligt denna sammanställning står för hela 40 procent av den totala försäljningen bland de hundra mest säljande läkemedlen i världen. Vi har även gjort en sammanställning över de 25 läkemedelsbolagen som hade störst total försäljning under 2014, som du hittar nedan.
10. Lyrica (Pfizer) – 28,9 miljarder SEK
Detta anti-epileptiska läkemedel godkändes först för att behandla patienter med diabetes och neuropatisk smärta. Det har därefter även använts som tilläggsbehandling för vuxna epilepsipatienter. Lyrica är det sjätte mest föreskrivna läkemedlet under 2015 i USA, med cirka 10,1 miljoner utskrivna recept.
9. Januvia (Merck) – 32,3 miljarder SEK
Under 2014 analyserades försäkringsfordringar från mer än 7000 patienter med sjukhusinläggningar relaterade till hjärtsvikt, och det fastställdes att detta diabetesläkemedel ökade risken för sjukhusinläggningar p.g.a. hjärtbesvär med 84%. Större studier har dock inte kunna verifiera dessa uppgifter. Trots dessa frågetecken skrevs mer än 9,2 miljoner recept för Januvia ut i USA under första halvåret 2015.
8. Nexium (AstraZeneca) – 39,9 miljarder SEK
En protonpumpshämmare som ofta ordineras för att behandla sura uppstötningar och halsbränna, men som också ges för att förhindra magsår som orsakas av infektioner.  Under 2005 godkände amerikanska FDA Nexium i injektionsform för patienter som inte kan svälja piller. Nexium är det tredje mest föreskrivna läkemedlet i USA, med över 13,2 miljoner recept första halvåret 2015.
7. Advair Diskus (GlaxoSmithKline) – 40,8 miljarder SEK
Denna inhalator levererar astmamediciner automatiskt när patienten tar långsamma, djupa andetag. 2004 godkändes Advair för en ytterligare indikation, för att behandla patienter med kronisk bronkit. Det näst mest föreskrivna läkemedlet i USA, med 13,6 miljoner recept utskrivna till juni 2015.
6. Sovaldi (Gilead Sciences) – 41,7 miljarder SEK
Sovaldi är det första läkemedlet som botar hepatit C. Trots att medicinen p.g.a. sin mycket höga kostnad inte får skrivas ut förän efter särskilda utredningar, så har läkemedlet tagit sig in på listan över de mest säljande läkemedlen i världen. Anmärkningsvärt är att endast 165000 recept skrivits ut till och med halvårsskiftet 2015. Läkemedlet har också blivit föremål för häftiga prisdiskussioner sedan lanseringen i slutet av 2014.
5. Lantus Solostar (Sanofi-Aventis) – 42,5 miljarder SEK
Denna injektionspenna som innehåller långverkande insulin för patienter med diabetes är för närvarande det fjärde mest föreskrivna läkemedlet med 11,2 miljoner recept skrivna under första halvåret 2015.
4. Crestor (AstraZeneca) – 51,8 miljarder SEK
Ett läkemedel som används för att sänka kolesterolet i blodet. Godkändes 2007 som ett komplement till diet för att bromsa utvecklingen av ateroskleros hos patienter med förhöjt kolesterol. Crestor ligger i topp över antalet föreskrivna läkemedel, med hela 21 miljoner recept utfärdade i USA under första halvåret 2015. I juni 2015 rekommenderade FDA godkännande för Amgens potentiella konkurrent till Crestor, läkemedlet Repatha.
3. Enbrel (Amgen) – 51,9 miljarder SEK
Enbrel används för behandling av psoriasis, barnpsoriasis och reumatiska sjukdomar. 1,7 miljoner recept hade skrivits ut för detta läkemedel fram till juni 2015.
2. Abilify (Otsuka) – 61,2 miljarder SEK
Detta antipsykotiska läkemedel har visat överlägsna data jämfört med konkurrerande preparat. Första halvåret 2015 skrevs 8,3 miljoner recept för Abilify ut. FDA godkände de första generiska versionerna av Abilify för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom i april 2015.
moneymeds1. Humira (Abbott) – 73,1 miljarder SEK
Världens mest sålda läkemedel under 2015. Godkändes i september 2014 av FDA för en ny indikation; att behandla patienter som är 6 år och äldre med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som inte svarat tillräckligt väl på tidigare behandling. Humira är även godkänd för behandling av tungvrickarna juvenil idiopatisk psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, ulcerös kolit och plackpsoriasis. Under första delen av 2015 hade totalt 2,2 miljoner recept skrivits ut för Humira.
Nedan listar vi de 25 största läkemedelsbolagen i världen 2014, sett till total försäljning

# Bolag 2014 ($m) 2013 ($m) Förändring ($m)  (%)
1 Novartis 47101 47468 -367 -1
2 Pfizer 45708 47878 -2170 -5
3 Roche 39120 39163 -43 0
4 Sanofi 36437 37124 -687 -2
5 Merck & Co. 36042 37437 -1395 -4
6 Johnson & Johnson 32313 28125 4188 15
7 GlaxoSmithKline 29580 33330 -3750 -11
8 AstraZeneca 26095 25711 384 1
9 Gilead Sciences 24474 10804 13670 127
10 Takeda 20446 19158 1288 7
11 AbbVie 20207 18790 1417 8
12 Amgen 19327 18192 1135 6
13 Teva 18374 18308 66 0
14 Lilly 17266 20962 -3696 -18
15 Bristol-Myers Squibb 15879 16385 -506 -3
16 Bayer 15486 14854 632 4
17 Novo Nordisk 15329 14877 452 3
18 Astellas 14099 13508 591 4
19 Boehringer Ingelheim 13830 15789 -1959 -12
20 Actavis 13062 8678 4384 51
21 Otsuka 11308 11226 82 1
22 Daiichi Sankyo 10430 12067 -1637 -14
23 Biogen Idec 9398 6668 2730 41
24 Baxter 8831 8347 484 6
25 Merck KGaA 7678 8399 -721 -9

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev