Home Nyheter Läkemedelsexporten allt viktigare för svensk ekonomi

Läkemedelsexporten allt viktigare för svensk ekonomi

Läkemedelsexport allt viktigare för svensk ekonomi

Läkemedelsexporten allt viktigare för svensk ekonomi

9 september, 2022

Life science har blivit en viktig näring för svensk ekonomi. Bara under första halvåret 2022 uppgick svensk läkemedelsexport till cirka 70 miljarder kronor, en ökning med nära 40 procent jämfört med första halvåret 2021. Trots ett alltmer osäkert ekonomiskt läge är läkemedelsbranschen en av få sektorer för vilken ett flertal aktörer tror på fortsatt tillväxt.

Läkemedel stod för 7,1 procent av Sveriges samlade export under H1 2022, enligt SCBs halvårsstatistik. Det innebär att läkemedelsexporten i Sverige vuxit om traditionellt tunga exportbranscher som personbilar, järn-, stål- och pappersprodukter.

Svensk läkemedelsexport uppgick under årets första halva till cirka 70 miljarder kronor. Då importen samtidigt summerades till 31,5 miljarder kronor bidrog läkemedelsbranschen med 38,5 miljarder kronor till Sveriges samlade handelsnetto, som trots detta resulterade i ett underskott på 3 miljarder kronor.

Peter Leander, kommunikationschef på LiF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsbolagen, kommenterade siffrorna i ett pressmeddelande.

– Jag ser två tydliga och positiva orsaker till att Sveriges läkemedelsexport ökar. För det första är ökad export av läkemedel ett tecken på att många länder satsar mer på hälso- och sjukvård, vilket i förlängningen leder till förbättrad folkhälsa. Den andra orsaken är att internationella läkemedelsföretag väljer att investera i svenska tillverkningsanläggningar, vilket är ett kvitto på att Sverige är en konkurrenskraftig plats när det gäller bland annat teknisk kompetens och högkvalificerade medarbetare. 

Vikten av kluster

En stor del i att Sverige varit framgångsrikt inom life science är framväxten av branschkluster och innovationshubbar för nystartade bolag. Läs mer.

–  Vi i Sverige är, och har varit, otroligt duktiga på att stimulera innovationer och att skapa bredd på området. En viktig styrka är att vi har skapat goda förutsättningar för kluster, säger Johan Järte, kontaktperson på branschföreningen IML, Innovativa Mindre Life science-företag.

Stockholm och Öresundsregionen går i bräschen

Ett exempel på detta är Region Stockholms ambition att bli en av världens fem ledande regioner inom life science till 2025. Nyligen öppnades ett nytt life science-kontor med fokus på att stödja bolagen i regionen. Martin Tegnér, ansvarig för kontoret, berättade för BioStock att huvudstaden redan utmärker sig internationellt som en tvärvetenskaplig kunskapshub, men att det krävs ett mer aktivt jobb för att skapa förutsättningar och motverka etableringshinder för fortsatt expansion. Läs mer.

Även i Medicon Valley, benämningen för life science-regionen runt Öresund, har vuxit snabbt och är idag ett av Europas största life science-kluster. Skåne har omkring 450 priivata life science-bolag som tillsammans sysselsätter 7 500 personer. På den danska sidan av sundet finns över 700 life science-bolag med totalt 58 000 anställda. Läs mer.

Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation i Lund, menar att innovationssystemet i Skåne är mycket starkt då universitet, inkubatorer och forskarparker har skapat en gynnsam miljö för entreprenörskap inom sektorn. Trots dagens osäkra ekonomiska läge tror han på fortsatt tillväxt i sektorn.

– Vi har sett att miljön där bolagen är nära forskningen, potentiella samarbetspartners och finansiärer ger en större överlevnadsgrad vilket gör att vi är ganska väl rustade för en period av större konjunkturmässig osäkerhet.

Svenska marknaden hetast i Europa

Redan tidigare i år rapporterade BioStock att life science är en av Sveriges viktigaste näringar, med snabb tillväxttakt och hög innovationsgrad. I juli berättade Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq, för våra läsare att den svenska marknaden är den mest aktiva för life science i hela Europa just nu. Läs mer.

Förutom den ökande betydelsen för Sveriges export bidrar life science-sektorn även med att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen och vidareutveckla landet som en ledande kunskapsnation.

Med starka exportsiffror, nya satsningar och en aktiv marknad ser Sveriges life science-sektor ut att ha goda förutsättningar att fortsätta utmärka sig positivt även framöver.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev