Home Nyheter Ökade globala utgifter på läkemedel till år 2021

Ökade globala utgifter på läkemedel till år 2021

Ökade globala utgifter på läkemedel till år 2021

29 december, 2016

De globala utgifterna för receptbelagda läkemedel kommer att nå motsvarande över 9140 miljarder SEK år 2021, trots att den årliga tillväxttakten prognostiseras att minska jämfört med de senaste åren, enligt en ny rapport från Quintiles IMS Holding. Prognosen som baseras på grossistpriser, innebär en ökning från dagens utgifter på 370 miljarder dollar. Av den nya totalsumman 1,5 biljoner dollar står USA för 675 miljarder dollar, medan den ekonomiska avmattningen i Europa och tillväxtmarknader som Kina, Brasilien och Ryssland, trots den relativa dramatiska ökningen, kommer bidra till en övergripande dämpande tillväxt.

Quintiles IMS Outlook for Global Medicines through 2021 report, konstaterar att nettoutgifterna efter förväntade rabatter och avdrag från bland annat försäkringsbolag etc, kommer uppgå till närmare 1.5 biljoner dollar ($1.5 trillion) år 2021. Den årliga tillväxttakten under de kommande fem åren beräknas bli 4-7 procent, främst pådrivet av nya läkemedel mot cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar på utvecklade marknader. Det kan jämföras med en tillväxt på nästan 9 procent under 2014 och 2015, där en pådrivande faktor var en ökad efterfrågan på nya botemedel mot hepatit C, något som sedan har planat ut.

Global Market Spending and Growth 2007–2021
Stagnerad tillväxt men ökade utgifter för läkemedel

– Efter två år av oväntat hög tillväxt, återvänder vi till en mer balanserad och hållbar expansionsnivå som vi tror att hälso- och sjukvårdssystemen och de som betalar för läkemedlen kommer att kunna hantera, säger Murray Aitken, vd på Quintiles IMS Institute.
USA står för den största ökningen
USA som är den största marknaden med de i särklass högsta läkemedelspriserna och därmed även högsta utgifterna, väntas stå för mer än hälften av den globala tillväxten under perioden, med en årlig tillväxttakt på 6-9 procent, eller 4-7 procent inklusive avdrag och rabatter. Det är dock en minskning från 12 procent jämfört med 2015. Rapporten förutspår att prisökningarna kommer att avmattas på USA-märkta läkemedel, möjligen till följd av ökande politiska påtryckningar, och vidare ser man tecken på att grossisternas årliga prisökningar kommer att ligga på 8-11 procent, medan motsvarande ökning på nettopriserna landar på 2-5 procent.
45 nya läkemedel varje år
Rapporten förutspår även att det kommer lanseras i genomsnitt 45 nya läkemedel årligen, och även om många av dessa kommer att vara mycket dyra behandlingar, ser analytikerna att de stigande kostnaderna delvis kompenseras av att en högre andel läkemedelspatent går ut, jämfört med under de senaste fem åren. I detta scenario räknar man även in den förväntade effekten av att fler biosimilarer, det vill säga billigare versioner av dyra bioteknikläkemedel, tar sig in på marknaden. Detta kommer leda till besparingar på mellan 27-58 miljarder dollar för den amerikanska marknaden under de kommande fem åren.
Outlook of Leading Therapy Areas Spending and Growth, Constant US$Bn
Cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar i frontlinjen

Den svaga ekonomiska tillväxt inom EU beräknas bidra till en lägre tillväxttakt för läkemedelsutgifter 
Den ekonomiska avmattningen i Europa och tillväxtmarknader som Kina, Brasilien och Ryssland, kommer att bidra till en övergripande dämpande tillväxt och mer utdragna planer på utveckling av nya läkemedel, enligt rapporten. Till exempel beräknas Kina att spendera mellan 150-180 miljarder dollar på receptbelagda läkemedel år 2021, motsvarande en minskning av den årliga tillväxttakten till mindre än 7 procent under de kommande fem åren, från cirka 14 procent jämfört med föregående fem. Den årliga tillväxttakten för läkemedelsutgifter i Europa uppskattas samtidigt bara till 1-4 procent år 2021.
– Den ekonomiska tillväxten är fortfarande relativt svag i hela Europa, så det begränsar expansionen i EU-ländernas hälso- och läkemedelsbudgetar, avslutar Aitken vid Quintiles IMS Institute.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev