Home Okategoriserad Havandeskapsförgiftning orsakar stor andel av dödfödslar

Havandeskapsförgiftning orsakar stor andel av dödfödslar

Havandeskapsförgiftning orsakar stor andel av dödfödslar

25 januari, 2016

Under förra året förlöstes 2,6 miljoner spädbarn dödfödda, vilket motsvarar ca 7200 fall per dygn världen över. Det är skrämmande siffror, hämtade från en artikelserie publicerad i anrika tidskriften The Lancet som ett resultat av ett samarbete mellan 216 experter från över 100 organisationer i 43 länder. En viktig delorsak till dödligheten är preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning.
Enligt uppgifterna som publicerats i The Lancet är sjukdomen havandeskapsförgiftning en av nyckelorsakerna till en betydande andel av antalet fall med dödfödda barn, inte minst i utvecklade länder. Skånebaserade A1M Pharma utför ett viktigt arbete i syfte att ta fram både en diagnostikmetod för att tidigt upptäcka förhöjd risk hos mödrar att utveckla havandeskapsförgiftning senare i graviditeten, och för att finna ett första botemedel mot det livshotande tillståndet. Och det brådskar verkligen. Enligt experterna går utvecklingen dessvärre långsammare vad gäller minskning av antalet dödfödda globalt jämfört med till exempel minskning av antalet mödrar som avlider vid förlossning eller inom mortalitet bland för tidigt födda.
För de olyckliga mödrar och familjer som drabbas av att ett barn föds utom all räddning är följderna långtgående på många plan, såväl medicinskt som emotionellt. Enligt uppgifter som presenteras i den aktuella artikeln rapporteras mellan 60-70 procent av de mödrar som sörjer ett dödfött barn visa tydliga symptom på klinisk depression ett år efter avslutad graviditet, och hälften lider fortfarande av dessa symptom under minst fyra år efter sin förlust.
De direkta och indirekta psykosociala och ekonomiska kostnaderna för de drabbade kvinnorna och deras familjer, för vården samt för samhället i stort är naturligtvis enorma. I den analysserie om A1M Pharma som BioStock publicerat uppskattas den totala årliga kortsiktiga och direkta kostnaden enbart för de utökade vårdinsatser som specifikt havandeskapsförgiftning leder till, uppgå till ca 19 miljarder SEK i Europa och ca 20 miljarder SEK i USA. Till det tillkommer då även andra samhällskostnader, dels för eftervård för senare uppkomna komplikationer men även andra kostnader i form av t.ex. arbetsbortfall och sjukskrivningar orsakade av depression.
En av de mest omskakande slutsatserna som kan dras utifrån de expertuppgifter som publicerats i The Lancet är att hälften av antalet fall med dödfödda barn världen över beror på orsaker som faktiskt hade kunnat påverkas i någon mån, eller helt undvikas. Ett nytt läkemedel som botar havandeskapsförgiftning skulle kunna förhindra i alla fall knappt fem procent av dödsfallen.
Läs i BioStocks analysserie om A1M Pharmas läkemedelskandidat mot preeklampsi här.
Du kan även läsa mer om A1M Pharmas forskning på havandeskapsförgiftning här.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev