Home Okategoriserad Saniona i samarbetsprojekt kring nya potentiella cancerbehandlingar

Saniona i samarbetsprojekt kring nya potentiella cancerbehandlingar

Saniona i samarbetsprojekt kring nya potentiella cancerbehandlingar

19 november, 2015

Saniona, som är ett ledande bolag inom jonkanalsforskning, kommer att delta i ett akademiskt samarbetsprojekt mellan danska bolaget Oncology Venture och forskare vid Köpenhamns Universitet med syfte att ta fram en ny och innovativ plattform för screening av potentiella nya läkemedel för cancerbehandling. Samarbetsprojektet presenterades vid International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Boston i början av november.
Saniona fokuserar i sitt arbete med jonkanalsforskning primärt på indikationer inom området sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet och inom smärtbehandling, där man idag har en bred och innovativ projektportfölj. Bolaget förfogar dock över tusentals preparat, varav några med preliminära data som visar att de kan vara relevanta för screening med den nya plattformen, kallad DEN-50R, för att utröna preparatens möjliga potential inom behandling av cancer.
Flera preparat från vår jonkanalsplattform har visat intressanta effekter i cancermodeller. Vi har dock inte fördjupat oss i detta förrän nu, eftersom cancer inte tillhör vårt primära fokusområde. Genom vårt samarbete med Köpenhamns Universitet får vi nu tillgång till kompetens och teknologi i världsklass inom cancerforskning, och samarbetet ger oss möjlighet att utvärdera potentialen i våra specifika jonkanalmodulatorer i möjliga nya behandlingsalternativ för cancer, säger Sanionas vd Jörgen Drejer i en kommentar till samarbetet.
 


Fotnot: Liten ordlista
Jonkanal
Kanaler eller porer i cellmembran som består av unika proteinklasser. Jonkanaler styr muskler och nerver och är centrala för kroppens funktioner genom att styra passagen av laddade joner över cellmembran.

Jonkanalmodulatorer
Ett läkemedel som modulerar jonkanalernas funktion genom att blockera eller öppna jonkanaler eller genom att reducera eller öka genomströmningen av jonkanaler. Agonister öppnar jonkanaler, antagonister blockerar jonkanaler, PAM (Positive Allosteric Modulators) ökar genomströmningen medan NAM (Negative Allosteric Modulators) minskar genomströmningen av jonkanaler.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev