Home Nyheter Söndagsintervjun: Patrik Lundström, vd Obducat

Söndagsintervjun: Patrik Lundström, vd Obducat

Söndagsintervjun: Patrik Lundström, vd Obducat

22 november, 2015

PatrikLundstrom
Patrik Lundström, vd Obducat

I dagens Söndagsintervju stiftar vi bekantskap med nanoteknikbolaget Obducat, som sysslar med detaljarbete i den högre skolan. Obducat tillverkar bland annat nanoimprintmaskiner som trycker små mönster på nanometernivå för tillverkning av till exempel medicinska komponenter, halvledare och lysdioder. Bolaget är aktuella med ett nyligen genomfört strategiskt förvärv som innebär att man ytterligare stärker sin världsledande position inom nanoimprintlitografi. 
Fotnot: En nanometer är en miljondels millimeter. Som jämförelse har ett mänskligt hårstrå en tjocklek på cirka 50 000 nanometer.
Kan du berätta lite om bakgrunden till att Obducat som bolag bildades?
– Obducats båda grundare Henri Bergstrand och Lennart Olsson var involverade i uppstarten av en CD-tillverkningsfabrik i Malmö mitten av 80-talet. Utvecklingen inom optiska media var då fokuserad på att öka lagringskapaciteten, det fanns ett behov av att producera mindre strukturer för att därigenom kunna packa in mer data på en given yta. Dåvarande laserteknik hade vissa begränsningar i hur små strukturer som kunde framställas. Obducat bildades 1989 och en tid därefter började bolaget fokusera på att hitta en alternativ teknik till laserlitografi, vilket ledde till att bolaget började jobba med elektronstråleteknik. Elektronstråletekniken utgör en form av originalritare som är mycket noggrann, men långsam. För att kunna masskopiera de original som tillverkats med elektronstråleskrivaren till en låg kostnad började bolaget några år senare även jobba med utveckling av nanoimprintlitografi, som utgör en masskopieringsmetod.
Vilket eller vilka är Obducats viktigaste projekt med inriktning på bio- och/eller medicinteknik i dagsläget?
– Det projekt där vi kommit längst är ett projekt med Kimberly-Clark i USA. Första kontakterna hade vi redan 2010, för att ett år senare inleda ett mer strukturerat samarbete där vi i ett första steg tillverkade prototyper åt dem och sedan gjorde lite större serier. Målsättningen var att det skulle leda fram till en order avseende en pilotproduktionslinje, vilken beställdes 2013 och installerades hos dem i USA 2014. Projektet med K-C är fokuserat på en drug delivery-komponent kallad “transdermal drug delivery patch”. Den korta versionen är att produkten gör det möjligt att flytta “point of care” till patienterna vilket därmed reducerar tid/kostnad på sjukhus, ger effektivare utnyttjande av läkemedelsvolymen så att läkemedelskostnaden kan reduceras och gör så att patientens livskvalitet kan förbättras.
Nanoimprintlitografi är mycket intressant för många bolag som utvecklar smarta sensorer. Vi ser redan de första sensorerna på marknaden som övervakar hälsotillstånd och är kopplade till din smart phone. Den första generationen av sensorer är relativt enkla men framöver kommer det att utvecklas mer intelligenta sådana. Ett exempel kan vara glukossensorer som inte bara kan avläsa glukosnivån vid en tidpunkt utan även kan avläsa en trend i glukosnivå och aktivt styra nivån på insulin som distribueras in i kroppen. Diagnostiska sensorer är ett annat huvudområde där målet är att sänka kostnaden ochminska tiden för att fastställa diagnoser.
De övergripande drivkrafterna i utvecklingen kommer naturligtvis från de accelererande hälsovårdskostnaderna, som måste hanteras genom att vi i framtiden ska kunna diagnosticera och behandla oss själva i allt större utsträckning för hälsotillstånd som inte är direkt livshotande.
Hur ser du på era befintliga eller framtida produkters marknadspotential inom detta område på några års sikt?
– Den potentiella marknaden är mycket stor på ett antal års sikt. Med det vi känner till idag så kan vi uppskatta att enbart Kimberly-Clarkprojektet skulle kunna vara värt 50-100 miljoner USD över en 5-årsperiod.
Vilken är den främsta styrkan i er affärsstrategi?
– Vår teknikplattform kan appliceras inom en mängd olika applikationsområden – det är samma plattform som används för drug delivery hos Kimberly-Clark som hos den kinesiska kunden som producerar LED-chip. Med det nyligen genomförda förvärvet av Solar-semi i Tyskland så har vi dessutom stärkt vår position som leverantör då vi kan erbjuda en större del av den produktionsinfrastruktur kunderna behöver införskaffa när de avser att införa produktion baserad på nanoimprintlitografi.
Vad ser du som de största utmaningarna och riskerna för ert bolag?
– Time-to-market för olika applikationer är naturligtvis alltid svår att förutsäga då det finns en mängd faktorer som påverkar framgången i projektet och eventuell marknadsintroduktion. I många fall är det faktorer som ligger utom vår kontroll. Det som är viktigt för oss är att göra en så bra utvärdering som möjligt tidigt i projekten för att vi ska se att det finns rimliga förutsättningar att projekten kan lyckas.
Vilka är Obducats viktigaste konkurrenter?
– De konkurrenter vi möter oftast på marknaden är Toshiba Machine, Scivax, EVG och Süss Microtec.
Vad motiverar dig personligen främst i ditt arbete?
– Motivationen ligger framförallt i att vara med och skapa något som kan påverka i ett större sammanhang. Om vår teknik kan göra t ex LED-chipen och solcellerna effektivare så kan de få en positiv inverkan på den miljöproblematik världen står inför – mycket kring vår teknik är fokuserat på förbättrad energieffektivitet. Likså är det ju en stor drivkraft att kunna vara med och påverka möjligheterna till få fram snabbare diagnosmetoder och behandlingsmetoder som  eventuellt kan öka livskvaliteten hos personer som lider av olika sjukdomar.
Vad kan vi se fram emot ifrån Obducat under de närmaste 12 månaderna?
– Vi förväntar oss att vi kommer att ta ytterligare steg in i massproduktionsapplikationer, dels på de områden som är kopplade till elektronikindustrin men även till områden på bio/medical-sidan.
Vad upplever du som den största utmaningen med att driva ett publikt börsbolag?
– Den fokus det blir kring kvartalsekonomi i förhållande till de långa och komplexa projekt bolaget bedriver blir ibland en ganska svår ekvation att få ihop. Ett kvartal är mycket kort tid i de tekniskt komplexa utvärderingsprojekten bolaget är involverade i.
Varför ska man som investerare med intresse för bioteknik och medicinteknik satsa på ert bolag?
– Mycket av den utveckling som är nödvändig för att lösa de stora frågorna inom Life Science generellt har mycket nära koppling till teknik som dels kommer från halvledarindustrin, med aktörer såsom Intel i spetsen, men även till den utveckling som sker inom nanotekniken. Obducats teknik- och kunskapsplattform är positionerad mitt i den skärningspunkten. Vi har redan etablerat oss inom bioteknikområdet genom det långa samarbetet med Kimberly-Clark och vi förväntar oss att fler liknande projekt kommer att startas framöver.
För att läsa mer om Obducat, besök bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev