AN470 i korthet:
AN470 är en högselektiv modulator för GABAa5 som i mycket omfattande prekliniska tester har visat potenta egenskaper som pekar mot goda möjligheter för behandling av schizofreni. Hela utvecklingsarbetet, som kostat mer än 100 miljoner kronor och omfattat omkring 2000 olika molekyler, har bekostats av Janssen. I februari meddelade Saniona att Janssen utnyttjat sin option att inte gå vidare med GABAa5-programmet. Saniona har därmed återfått alla såväl rättigheter som data för programmet och har därutöver en exklusiv licens på all data från de prekliniska studier som Janssen har genomfört och bekostat. Janssens skäl till att avsluta sin medverkan i programmet angavs ligga utanför bolagets nuvarande verksamhetsområden. Saniona kommer nu att fortsätta utvecklingsarbetet internt alternativt tillsammans med en ny partner av den ledande kandidaten i AN470-projektet .

Var i pipeline befinner sig AN470?
Det omfattande prekliniska arbetet har resulterat i en identifierad lead candidate – som alltså fått beteckningen AN470. Avancerade djurstudier har försett bolaget med starka data om at AN470 kan lindra flera olika symptom som framförallt framträder hos människor som lider av schizofreni. AN470 måste genomgå ytterligare prekliniska program och säkerhetsstudier innan vi kan räkna med kliniska studier i människa. Men det kan vara värt att notera följande: AN470 är Sanionas andra kandidat med en marknad mot schizofreni. Den första substansen, som kommit längre i utvecklingskedjan, är den som bolaget kallar AN761. Denna finns att läsa om i del 4 av vår artikelserie om Sanionas produktportfölj.

Hur stor beräknas marknaden vara?
Schizofreni drabbar ungefär 1 % av befolkningen och världsmarknaden har ett årligt värde av cirka 50 Mdr kronor . Vår värdering av projektet tar särskild hänsyn till den osäkerhet som uppstått i och med att Janssen har avbrutit utvecklingssamarbetet, något som vi räknar med kan klarna ytterligare med tiden. Vår beräkning för AN470, för indikationen schizofreni, leder till ett lägsta nuvärde (SOTP) om 2,80 kr/aktie, vilket i detta läge leder fram till en motiverad sum of the parts-värdering om 56,70 kr, efter att ha beräknat fem av Sanionas projekt.

Sammanfattning av del 1-5:

LäkemedelskandidatIndikationEj riskvägt SOTP/aktieRiskvägt SOTP/aktieNuvärde SOTP/aktie
AN363Neuropatisk smärta   717 kr  62,50 kr  24,20 kr
AN346IBD   571 kr  26,20 kr    8,20 kr
AN788Depression   528 kr  24,20 kr  10,40 kr
AN761Schizofreni   393 kr  18,00 kr    7,00 kr
AN761Alzheimers   231 kr  10,60 kr    4,10 kr
AN470Schizofreni   393 kr    9,00 kr    2,80 kr

 

Du har väl inte missat våra tidigare delar om Saniona?
del 1 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN363).
del 2 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN346).
del 3 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN788).
del 4 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN761).

En komplett analys av Saniona med bolagets samtliga läkemedelskandidater med underliggande kalkyler publiceras senare i vår.

MBioStock_800issa inte kommande publiceringar om de bolag som BioStock bevakar. Anmäl er e-postadress längs ner på denna sida så får ni nya artiklar och analyser direkt till er inkorg direkt när de publiceras.
Följ oss även på Twitter och Facebook.